Štvrtok 23. máj 2019

extra plus

Marec 2010

Aktuálne číslo

Recenzie

O chorobách prítomnosti

Kto už len môže poznať lepšie zemplínske nebo ako rodák zo Zemplína Marián Tkáč? Nedávno mu vo vydavateľstve AB Real vyšla ďalšia kniha s názvom Zemplínske nebo - Druhá epocha, v ktorej sa venuje chorobám našej prítomnosti. Ide o voľné pokračovanie knihy Zemplínske nebo z roku 1996. Autor formou rozprávania v druhej osobe (akoby rozhovoru s Gorom) pokračuje v pátraní, kto sa do toho neba dostane a kto nie. A zároveň rozvíja teóriu „dobrých a zlých kocinkov", z ktorých najmä tie druhé vplývajú na beh sveta. A, samozrejme, na beh sveta vplývajú aj pe­niaze. A viete, čo si o nich myslí Štefan Gora, Tkáčov hrdina? „Samotné peniaze nie sú ani dob­ré, ani zlé... ... Pre mnohých sú však peniaze také omamné, že podnecujú nesmiernu lásku k nim, že zastierajú myseľ. A privádzajú ľudí k činom, ktoré by bez peňazí nikdy nevykonali. Sú to činy dobré, pomáhajúce ľudstvu, no tiež činy z opačného rebríčka hodnôt. Žiaľ, v dnešnom svete, kde prevládajú peniaze, je viac práve takýchto činov. Spôsob nadobudnutia peňazí, rovnako ako spôsob ich použitia súvisí s charakterom človeka." Gora sa má rozhodnúť, či zabojuje o významnú pozíciu v jednom slovenskom verejnoprávnom médiu, alebo či mu postačí lákavá ponuka - niekoľko tisíc eur ako „bolestné", ak sa funkcie vzdá. Ako sa rozhodne?

Príbeh je ladený humorne, napokon humor je autorovi nášho pravidelného glosára celkom prirodzený. Vystupuje v ňom rad zaujímavých postáv: Gorova mama, ktorá podobne ako jeho sesternica Haňka má záujem o neidentifikovateľnú pôdu, Vanesa Abovská, neúspešne sa pokúšajúca o kariéru v hlavnom meste, večne nespokojný a hladný Piťuka, Gorova tajuplná známa „Bátorička", bývalá starostka, ktorá nechce vydať novému starostovi obecný bicykel, či Klacifajov syn Berti, ktorý by sa chcel starať o záhradky bratislavských paničiek. Viacerí z nich sú obyvateľmi zemplínskeho Valala, ktorého ďalší osud je otvorený. Rozrastá sa v ňom cintorín a okrem starých dievok a starých mládencov naučených na pivo so „zápražkou" tu žije čoraz viac Cigánov-Rómov, narúšajúcich pôvodný dedinský kolorit, jednoznačne posúvajúci Valalčanov do neba.

V knihe sa nájdu nielen mnohí východniari žijúci v Bratislave, ale čitateľ v nej spozná aj mnoho tvárí i skutkov zo súčasnosti. Autor používa aj zemplínskej nárečie, jej súčasťou je preto príslušný slovníček.

Erika Lehotszká

zemplinske nebo

Právny horizont demokracie

Erudovaný expert na otázky politického systému a spisovateľ literatúry faktu prof. Jaroslav Chovanec oslovuje čitateľskú verejnosť dielom s príznačným názvom Moderná slovenská štátnosť (Procom, Bratislava 2009). Publikácia reflektuje politické a ústavnoprávne aspekty vzniku samostatnej Slovenskej republiky vrátane odkazu Ľudovíta Štúra a hľadísk legitimity a legality. Venuje pozornosť problematike štátnej suverenity v štádiu integrovania do EÚ, postaveniu prezidenta a funkcii štátnych symbolov SR. Posudzuje aktuálnu kondíciu slovenského právneho poriadku, verejnej správy a regionálneho usporiadania. Zameriava sa na úpravu mediálneho systému, dôsledky nového tlačového zákona a modelovanie korelácií pôsobenia politiky a médií. Doku­mentárna časť knihy prináša výber rozhodujúcich právnych noriem týkajúcich sa uvedených tém. Dielo je vhodnou pomôckou pre študentov právneho, historického, politologického, pedagogického a masmediálneho smeru, pre politikov, poslancov zastupiteľských zborov na jednotlivých úrovniach a profesionálnych žurnalistov, ako aj pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem stať sa legislatívne rozhľadenými, dejinne poučenými a občiansky kompetentnými.

Pavol Janík

chovanec