Pondelok 21. máj 2018

extra plus

September 2010

Aktuálne číslo

Kresba: Ivan PavliskoKresba: Ivan Pavlisko

Svätopluk – symbol štátnosti (2)

Uverejňujeme dokončenie menného zoznamu tých, ktorí sa svojimi podpismi pripojili k vyhláseniu občanov a slovenských osobností na podporu zotrvania jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na Bratislavskom hrade, uverejnenom v augustovom vydaní Extra plus. Podpisová akcia je skončená.

PhDr. Viera Urbanová, novinárka; PhDr. Katarína Stašáková, psychologička; JUDr. Jozef Stašák, advokát; Ing. Ján Čarnogurský, štátny zamestnanec; JUDr. Silvester Minarovič, právnik; Ing. Jozef Rakús, ekonóm; JUDr. Lukáš Machala, právnik; Igor Solmoši, živnostník; Branislav Hancko, projektant; Kamila Matláková, spisovateľka; PhDr. Eva Jaššová, PhD., vedecká pracovníčka a vysokoškolská pedagogička; Fedor Mikovič, publicista; MUDr. Igor Martin Tomo, Sődertälje, Švédsko; RNDr. Magda Irová, chemička; Milan Jakubík, technik; Prof. Ing. Milan Noga, DrSc., profesor teoretickej fyziky; Oskar Cvengrosch, manažér; Hana Košková, spisovateľka; PhDr. Július Lomenčík, PhD., vysokoškolský pedagóg; Ing. Viktor Štefanec, CSc., energetik- informatik; RNDr. Veronika Špaková, stredoškolská profesorka; Dáša Strmeňová, stredoškolská profesorka; Ing. Milan Škodný, podnikateľ; RNDr. Nadežda Kvaková, stredoškolská učiteľka; Mgr. Ján Kvak, stredoškolský učiteľ; Ján Kvak, študent VŠ STU; Naďa Kvaková, študentka VŠ; Juraj Kršačok; Gabriela Korčeková; Peter Krajčo; Ing. Ivan Čerňanský, stavebný inžinier; Margita Čerňanská, stavebná technička; Hedviga Slivková; Emil Gazdík; Helena Gazdíková; Milan Tabačík; Soňa Tabačíková; Milan Tabačík ml.; Dagmar Slotíková; Lýdia Hromcová; Mgr. Zdenka Gomolová; Stanislav Chúpek; JUDr. Lýdia Ďurjanová; Pavel Kaňa; Eva Kaňová; Eva Urbanová, učiteľka; Mária Strapeková; Patrik Urban, predavač; JUDr. Ivica Brestovanská; Andrea Valábiková s rodinou; Ján Sahulčík; Jozef Kováč; Valéria Sabulčíková; Pavel Fábry, umelecký pedagóg; Pavel Kertys; Ing. Peter Holický; Marta Holická; Vladimír Uhnavý; Valéria Uhnavá; Doc. Ing. Alexander Haas, CSc.; Ing. Jozef Ferenczi; Mgr. Karolína Bubeníková; Anna Miháliková; Mgr. Anna Ferencziová; Mária Adamicová; Ing. Július Litavský; Ing. Anton Rajtman; Milota Rajtmanová; Marta Blahová; Marian Dindoffer; Mária Jarošová s rodinou; Ing. Eduard Oravec; Jolana Oravcová; Antol Vyoral; Valéria Siekelová; Štefan Schmidt; Judita Očkajáková; Max Očkaják; Ján Haluška, stredoškolský profesor s manželkou; PaedDr. Karol Slovák; Ing. Vladimír Gazdík, vodohospodár; Elena Gazdíková; Ing. Oľga Gajdošíková; Juraj Mihálik; Zdena Miháliková; Ján Dohňanský; Prof. Ing. Viliam Pašteka; Valéria Nováková; Darina Nevická; Alžbeta Tropková; Zdena Čičková s rodinou; Elena Kubovičová s rodinou; Emília Sládečková; Ing. Dušan Sládečka; Ivan Kutschy; Agnesa Kutschyová; Dušan Lejko; Jozefína Lejková; Mária Strážovská a 25 členov MO Matice Slovenskej, Veľký Kýr; Margita Haasová; Mária Koštúrová; Mgr. Ľudmila Halapiová, učiteľka na dôchodku; Irena Hollanová; Ing. Ladislav Bobák; Vlasta Bobáková; MVDr. Ladislav Bobák; Vlasta Rusková; Mgr. Mária Rouyerová, učiteľka na dôchodku; Pavel Šmál; Július Kolimár; S. Lokšová; JUDr. Juraj Slabý; MUDr. Alžbeta Žarnovičanová; Terézia Huszlicsková; Štefan Huszlicska, robotník; Anna Čanigová; Dr. Štefan Burčo, pedagóg a výtvarník; Ľubica Vatolíková, reklamný marketing; Mgr. Ľubomír Gajdoš, štátny zamestnanec; Mgr. Oldrich Hajro; Ing. Mikuláš Kolísek, technik; Gabriela Kolíseková, technička; Gabriela Oršulová, učiteľka; Zuzana Kolíseková, úradníčka; Anton Sabo; Marta Sabová; Daniela Sányová, úradníčka; Ervín Sány, podnikateľ; Mgr. Kamila Chilová, novinárka (Slovenské národné noviny); Gabriel Chila, študent; Michal Petrovaj; Ing. Ján Málek; Ing. Ľudovít Molnár; Rudolf Samek, lesný inžinier; MUDr. Dušan Hustý; Ján Mihalčiak s manželkou; Silvia Kloknerová; Ing. Rudolf Klokner; Doc. Ing. arch. Štefan Majtán, CSc., VŠ pedagóg-emeritus; JUDr. Darina Pawlusová; Š. Majtán a D. Pawlusová; Ladislav Kováčik, študent; Ing. Miroslav Pekár, technik; Jozef Urbánek; Peter Telúch, spisovateľ; Mgr. Anna Rafajová; Martina Škrabáková, Manchester, Veľká Británia; Anna Metzkerová, učiteľka hudby ZUŠ; Zdeno Metzker st., bývalý konštruktér; Ing. Branislav Adamovič a Mária Adamovičová; Ing. arch. Igor Dráč a Ing. Inge Dráčová - autori stálej expozície o najstarších kresťanských a národných dejinách Slovákov v diecéznom múzeu v Nitre; Mgr. Nataša Repková, novinárka; Ľubomír Bilský; Prof. Ivor Ripka, jazykovedec; Bc. Miroslav Konečný; Mgr. Oľga Janigová, štátny zamestnanec; Doc. Ing. Danka Ruzinská, PhD.; Marta Bakayová; Mgr. Ľudovít Bakay; Vlasta Rudolfová; Oto Rudolf; prof. Anna Rudolfová; Erika Rudolfová; Mgr. Bc. Julia Sellers, BA HONRS. (Washington, DC); Michael Lee Sellers, Washington, DC; Michael Lee Sellers, Jr., Washington, DC; Oľga Ondrejčeková; Jaroslav Ondrejček; Alena Bernatová; Frederika Bernatová; Mgr. Viera Jesenská; Mgr. Ľubica Hulajová, vysokoškolský pedagóg; Mgr. Milan Hulaj, referent; Peter Ilečko; Viktória Ilečková; Alfonz Moré, technik; Anna Moréová, technička; František Púchovský; Mgr. Marta Púchovská, prekladateľka; Ing. Peter Ďurka; Dagmar Smiešna; Ing. Dušan Gáfrik; JUDr. Marcela Morsztynova; Ing. Kamil Kollárik, ekonóm; Jerry Jaroslav Krupa, americko-slovenský vedecký pracovník, spisovateľ a publicista; Ing. Peter Molnár; Ing. Jaroslav Vozár, chemický inžinier; Mgr. Katarína Vozárová, stredoškolská profesorka; Katarína Vozárová ml., študentka; RNDr. Jana Halušková, PhD.; Ing. Ľudovít Čech, stavebný inžinier; Marta Čechová, stavebná technička; PhDr. Irena Pišútová, CSc., historička umenia; Ing. Peter Pišút, PhD., vysokoškolský učiteľ; RNDr. Ivan Pišút, DrSc., botanik; PhDr. Hana Benediková-Polláková, prekladateľka a redaktorka; PhDr. Pavol Kršák, redaktor; Ing. Alfonz Havránek, spolok rezbárov - SPOROFA; rodina Kročanová: Klára, Ervín, Zuzana, Marta a Marián; Andrej Mišanek, výtvarník a karikaturista; MVDr. Jozef Fapšo, veterinár; Oľga Fapšová; Mgr. Dagmar Ivaničová, učiteľka; Zuzana Ivaničová, študentka; František Ivanič, študent; Štefan Mader; Štefan Mader; Irma Maderová; Ferdinand Klučka; MUDr. Ľuboš Kováč; Mgr. Magdaléna Kováčová - Miklíková; Anna Moravická; Eva Hanzalíková, učiteľka; PhDr. Vladimír Michalička, CSc., pracovník Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave; Andrea Šimovičová; Ing. Mária Hegedüšová; Ing. Karol Kosorin, DrSc., hydraulik, SAV; Peter Stillhammer; Helena Mačudová, Vial, Francúzsko; Mgr. Ivan Reguli, redaktor a vydavateľ; Ladislav Horváth; Anna Horváthová; MUDr. Jolana Javorková; Ján Chvastek, technik; Ing. Hana Szemová; Zlata Kollárová; František Gróf; Marta Grófová; Jana Grófová; Ivan Gróf; Juraj Gróf; Michal Gróf; Juraj Beňo; Eva Beňová; Tibor Klinec; Dobroslava Luknárová; Ing. Rudolf Rothberg a Mária Rothbergová; Anton Kret; RNDr. Peter Moško; V. Luptáková; MUDr. Peter Kurciník; Ing. Jozef Kurciník; Paulína Kurciníková; MUDr. Emil Kolarčík; Mária Kolarčíková; MUDr. Alžbeta Kurciníková; Adriana Ferenčíková, lingvistka, prekladateľka; Ján Navrátil; Mgr. Nataša Ďurinová, redaktorka; Doc. Ing. Ondrej Podolec, CSc.; PhDr. Miroslava Avramovová, jazykovedkyňa; Ing. Michal Kubiš, inžinier leteckej dopravy; Eva Benčatová; Daniel Benčat; Boris Benčat; Martin Benčat; Milan Majoroš; Zuzana Majorošová; Rudolf Kuchár; Johana Kuchárová; Ing. Mária Némethová; Klaudia Némethová; PhDr. Ján Šimkovič, vysokoškolský pedagóg; Ing. Jozef Vidovič, CSc., vedecký pracovník; Ing. Juraj Pavlík, CSc., chemický inžinier; Vladimir a Lydia Demko, Houston, Tx.; Ľudmila Gaálová; Ján Gaál; doc. MVDr. J. Lehocký, PhD., vysokoškolský učiteľ; Mgr. Iveta Lapúniková, redaktorka; Ján Kúdelka, elektrotechnik; Marián Servátka, veľvyslanec; Mgr. Paulína Podmanická, učiteľka; Jakub Podmanický, študent; Bc. Patrícia Podmanická, vyššia súdna úradníčka; Eva Podmanická; Ján Podmanický, starosta obce Stará Bystrica; Michal Brindak; Ing. Ľudomír Kovačič, CSc.; Vladimír Halenár a Mária Halenárová; Ing. arch. Igor Dráč, architekt; Ing. Ingeborg Dráčová, stavebná inžinierka; Ing. Anna Bednárová, geodet; Priska Bednárová, podnikateľka; Kamil Bednár; Vojtech Bednár, vodič z povolania; Anton Litvík; Ing. Imrich Kováč; Ing. Mária Kováčová; MUDr. Imrich Kováč; Mgr. Igor Válek, spisovateľ a publicista; Mgr. Pavol Maly, podnikateľ; RNDr. Jozef Arendas, psychológ; Mgr. Dušan Brindza, scenárista a žurnalista; Doc. Ing. Pavol Hrivík, CSc., vysokoškolský pedagóg a poslanec bývalého FZ ČSFR; Ing. Tibor Farkaš; Ing. František Mičuda; František a Anna Tkáčovci; Ing. Anton Grejtovský, PhD., vedecký pracovník; Ing. Libor Pažitný, technik; Ing. Lukáš Pažitný, technik; Jana Pažitná, administratívna pracovníčka; Magdaléna Pažitná, študentka VŠ; Matúš Pažitný, študent VŠ; Ing. Erich Píš, výskumný pracovník; PhDr. Ľubica Bartalská, publicistka; Doc. RNDr. Ján Weiss, fyzik; Mgr. František Šulgan; Terézia Šulganová; Ing. Eva Brezovská; Jozef Brezovský; Barbora Brezovská; Ing. Zuzana Faťarová; Ing. Slavomír Faťara; Doc. Dr. Igor M. Tomo, CSc., MPH, vysokoškolský pedagóg a predseda Slovenskej Biologickej Spoločnosti, SAV, Bratislava; MUDr. Igor Martin Tomo, PhD., lekár, Švédsko; PhDr. Mgr. Július Dobál; Jozef Betka; Marián J. Švec, umelecký maliar, reštaurátor; Peter Záhumenský, umelecký maliar, reštaurátor; Milan Bodor, umelecký maliar, reštaurátor; JUDr. Štefan Martinkovič, advokát a predseda MO MS; Vlasta Vlčková; Alena Zámečníková; RNDr. Kamil Jakal, CSc.; Damian Vizár; Jolana Vizárová; Ing. Renáta Livorová - Slobodníková, CSc., prekladateľka; Ing. Ľubica Svetíková; Ing. Ľubica Štefunková; Monika Kubišová; Barbora Kubišová; Helena Martinská; Ing. Anton Svetík; Ing. Jozef Sochna; René Pavlík; Peter Goliat; Mgr. Miroslav Ľuba, právnik; Ľudmila Hrehorčáková; Pavol Datko Windsor, Ontario, Kanada a 21 členov Klubu Martina Rázusa, Maroško pri MO-MS v Brezne z Kanady a USA; Zorka Pragantová; Mária Majerská, knihovníčka; Ján Majerský, husliar; Marta Majerská; Katarína Majerská, manažérka; Lucia Kopčáková, huslistka; Ing. Ján Michálek, elektroinžinier; RNDr. Anna Sitárová, CSc.; Mgr. Jarmila Šventová; Anna Šventová; Mgr. Ján Zajac, pedagóg; Jarmila Cabadajová; Milota Kovačovská; Mária Romaňáková, učiteľka; JUDr. Dárius Rusnák, exriaditeľ Slovenského národného archívu; RNDr. Štefánia Rusnáková, vysokoškolská pedagogička; Valentín Galuš; Irena Galušová; PhDr. Ivan Izakovič, spisovateľ; Ing. Margita Izakovičová; Jozef Poliak, pedagóg; PhDr. Marta Poliaková, pedagogička; Melánia Bohunická; Ján Čmela; Anna Čmelová; Mária Čajkovičová; Vladimír Čajkovič; Gabriela Devínska; PhDr. Ivan Bajchy, historik umenia; Mária Valterová; Ľubka Vlčková; Anna Flodrová; Ing. Michal Valter; Alexandra Longauerová, zdravotnícky pracovník; Maroš Longauer, manažér; Mária Bullová; Igor Bulla; Miloš Vacula, zamestnanec Národnej banky SR; Ing. Monika Kováčová; Ing. Branislav Jankech; RNDr. Marián Vranovský, CSc., hydrobiológ; Ing. Róbert Gostič; Zlata Eďutová; Dr. Vladimír Šotter; Ladislav Dugovič; Ing. Vojtech Miko; Peter Dutka; Jaroslav Pupák; Mgr. Teodor Kohút; Štefan Meliš; Anna Melišová; Helena Malinovská; Mgr. Štefánia Miková; Ing. Michal Jurdík; Bc. Lenka Blažeková; Terézia Blažeková; Ing. Vladimír Masarik; Ing. Vladimír Mišala; Eva Mišalová; Martin Mišala; Mária Kereškényová; Vladimír Kokoška; Adrián Mišala; Stanislav Heško; Zuzana Hrkľová; Ing. Ľudovít Behuľa; Ing. Eva Behuľová; Maroš Povaľač; Slavo Povaľač; Ladislav Adamec; Ing. Milada Adamcová; Ing. Juraj Pukáč; Milka Pukáčová; Ľudmila Kovalčíková; Monika Gabariková; Róbert Kubina; Božena Moliková; Zuzana Kubačová; Otília Štepitová; Marianna Kubinová; Ivan Kubačka; Marián Molík; Jarmila Dechtárová; Miroslav Dechtár; Tatiana Molíková; Katarína Molíková; Igor Molík; Pavol Labuda; Božena Mačuhová; Juraj Mačuha; Dr. Juraj Mačuha; Zdenko Kysel; Marian Gočal; Pavol Orsák; Marta Orsáková; Margita Orsáková; Peter Orsák; Božena Sluková; MUDr. Daniela Gazdíková; Ivana Bartošová; Ing. Danka Nováková; Bc. Peter Novák; Mgr. Ľubica Nováková; Marta Kyselová; PhDr. Mária Kováčová; Ladislav Vajzer; Elena Vajzerová; Janka Peštová, Nemecko; Michal Pešta, Nemecko; Emília Mastráková; Ján Macák; Robo Macák; Elena Tvarožková; Ing. Jozef Macejka; Ing. Stanislav Gajdoš; Ing. Natália Gajdošová; Ing. Natália Gajdošová, ml.; Martina Gajdošová; Vladimír Hromý, ekonóm; MUDr. Roman Hunák s rodinou; Marian Viktor Valach, Zürich; Ing. František Sklenár, strojný inžinier; Lýdia Sklenárová; Ing. Stanislav Petrák, strojný inžinier; Mária Petráková, ved. obchodného odd.; Ing. Milan Donoval, stavebný inžinier; Sybilla Donovalová, referentka zahraničného obchodu; Elena Šamíková; Mária Tarabová; Viera Miečová; Margita Morvayová; Dustin Rágala; Peter Rágala; Irena Rayalová; Mária Beličková, úradníčka; Štefan Belička; Anežka Krajčovičová; Albína Kopčová; Cecília Rakúsová; Helena Polevičová; Martin Rágala; Daniela Lehotská; Anna Kuľková; Ján Boldiš; Anna Boldišová; Mária Zvalová; Ing. Zuzana Ružičková, ekonómka; Ing. Peter Ružička, technik; Dušan Ružička, študent; Alžbeta Baloghová; Dušan Balogh; JUDr. Imrich Cvopa; Margita Cvopová; Ing. Helena Bučencová; Dušan Bučenec; Tatiana Kotulová; Jozefa Železníková; Ján Železník; p. Školiaková; Lenka Zboroňová; Iveta Kováčiková; Daniel Kováčik; Boris Hronkin; Juraj Hronkin; Mária Hronkinová; Miriam Oreničová; Natália Hronkinová; Mária Mareková; Elena Kováčová; Anna Gánovská; Jaroslav Hronkin; Lukáš Hronkin; Helena Hronkinová; 11 členov obecnej organizácie HZDS-ĽS z Novej Lesnej; Pavel Kováčik; Alžbeta Kováčiková; Eliška Kováčiková-Defillová, hudobný pedagóg, Effretikon Švajčiarsko; Ing. Boris M. Ferjenčík, výskumný pracovník; Mária Zajacová, novinárka; Mgr. Milada Ferjenčíková, novinárka; Anna Tisovská, vedúca jedálne; Ing. Štefan Pivovarník, ekonóm; Mgr. Jana Pivovarníková, výtvarníčka; Dr. Anton Zajac, výskumný pracovník; Róbert Krajčovič, technik; akad. arch. Peter Peressényi; Mária Schifferdeckerová; Anna Schifferdeckerová; Ing. Milan Schifferdecker; Mgr. Oľga Schifferdeckerová; Anna Rybárová; Terka Birošová; Ing. Marián Hoško; Roman Kocman; Ing. Ivan Škodný, podnikateľ; Ivan Gerža, novinár; Ev. reverend Dušan Tóth, býv. generálny tajomník Svetového kongresu Slovákov Kanada; Jozef Pauer, vedecký pracovník, pedagóg; PhDr. ParDr. Erika Fertaľová, PhD., stredoškolská učiteľka; prof. Ján Lazar, právnik; doc. Zora Lazarová, lekárka, vysokoškolská pedagogička; PhDr. Dáša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice; Ing. Milan Igor Chovan, spisovateľ a pedagóg; Igor Vojtek, výpravca; Mgr. Stanka Vojteková, učiteľka; Viera Sedláková, referentka; Aleš Sedlák, konateľ; Ivan Fajnor, námorný dôstojník; Alojzia Fajnorová, referentka; Milan Fekete s manželkou; Mária Budeková; Anna Rajčoková; Bernardína Ďurianová; Karla Michelová; Jozef Michel; Antónia Matuškovičová; Emília Rázgová; Mária Bašová; Lívia Stýková; Mgr. Edita Stýková st.; Mgr. Edita Stýková ml.; Milan Sitár; Jozef Klimčík; MUDr. Želmíra Sitárová; Karol Bartovič; Pavol Jurkovič; Edita Jurkovičová; Pavol Obrcian; Ján Fajdek; Ružena Fajdeková; Ing. Robert Galbavý, CSc.; Ing. Juraj Galbavý; Martin Galbavý; Mgr. Brigita Galbavá; Ing. Václav Dostál; Ing. Ivana Dostálová; MUDr. Norbert Scheida; MUDr. Leopoldína Scheidová; RNDr. Ľuboslava Fertáľová, učiteľka; Mgr. Magda Kunovská; Rastislav Kunovský; Ing. Lucia Koštálová; Bc. Robert Koštial; Silvia Gurínová; Martin Gurín; Lucia Čambalíková; Pavol Šulan; Ing. Juraj Koperdák, CSc., stavebný inžinier; RNDr. Jana Koperdáková, PhD., odborná asistentka na VŠ; Ing. Igor Kubiš, novinár, Ing. Erika Lehotszká, publicistka; Mgr. Ivan Pavlisko, pedagóg a umelec; Ladislav Lesay, fotograf; Mgr. Eva Henterová; Mgr. Zuzana Lileová, editorka; PaedDr. Pavol Kapusta; Monika Eremiášová; Štefan Eremiáš; Zuzana Gecelovská; M. Jančičeková; Mária Ölvecká; Ján Ölvecký; Ing. Michaela Balážová; Ing. arch. Diana Klčová; Ing. arch. Eduard Klčo; Dominika Bezáková; Eva Bieliková; Emil Bielik; Eleonóra Bieliková-Sedličková; Michal Vavrík; Zuzana Vavríková; Anna Tóthová; Marta Krištofíková; Miroslav Tuchyňa; Pavol Tóth; Daniel Bakoš; Inf. Dušan Oravec; Mária Handlovská; Anna Pinčeková; Mária Krištofová; Ľudmila Bliznáková; Anna Kováčová; Ľudmila Strašková; Libuša Rišianová; Anna Gajdošová; Andrea Výbošťoková; Vladimír Kotúč; Žofia Šenšelová; Štefan Špalek; Milan Ballo; Jozefína Ballová; Danica Oravcová; Robert Sentkerkesty; Martina Sentkerkestyová; Tomáš Sentkerkesty; Milota Oravcová; Anton Balačina; Mária Balačinová; Ľuba Šestáková; Pavol Zvolenský; Elena Cmarková; Ing. Juraj Hliva, geodet; Ing. Jaroslav Hambalko; Ing.Mária Prekopová; Ing. Jozef Prekop; Ing. Dezider Štefunko, pracovnik OSN v Ženeve, Švajciarsko; František Ďuriš, IT expert, publicista; MVDr. Miroslav Petrík; Leonard Matejčík, Zürich; Dipl.-Ing. Anton Furgalák; Matúš Sakáč; študent; František Gróf; Marta Grófová; Jana Grófová, podnikateľka; Ivan Gróf, podnikateľ; Ján Imrovič; Rudolf Slezák; Božena Slezáková; MUDr. Natália Zaťková-Rajňáková; Helena Liptáková, ekonomka; Emília Bírová, zdravotníčka; PaedDr. Ján Patúš; Alžbeta Patúšová; Michal Machovský; Anna Daubnerová; Libuša Daubnerová; Mária Daubnerová; JUDr. Jarmila Hajachová, advokátka; Ing. Pavol Gróf; Ing.Ignác Trška, stavebný inžinier; Marta Tršková; Štefan Farkaš, štátny zamestnanec; Ing. Jozef Farkaš, živnostník; Peter Vodička; PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., vysokoškolský pedagóg; Elena Cmarková, poetka; Juraj Sarvaš, herec; Róbert Kušo, montážnik; Mário Ružička, montážnik; Anton Slatinský, baník; Ondrej Majerník, ekonóm; Miroslav Bača, technológ; Alexander Haas, IT; Ing. Mária Bebková, vodohospodár; Doc. Alexander Vika, akad. sochár; Paed. Dr. Daniela Viková; Tibor Kávecký, akad. sochár; Alojzia Marková, ekonóm; Elena Poláková, ekonómka; Ing. Marta Šperková, ekonómka; Magdaléna Chomová; Janka Masarovičová; Rudolf Masarovič; Cecília Kristeková; Rosemarie Caňová; Anna Zemanová; Terézia Hlaváčová; Terézia Milková; Mária Mazanová; Vladimír Petráš, technik; Elena Magdalíková, ekonómka; Viera Jarušková; Mária Kubiňová; Štefan Vilém; Ján Vallo; Ján Pomajbo; Silvia Cipovová; Jozef Cipov; Helena Horváthová; Michal Klimír, učiteľ; Juraj Karovič, informatik; Johana Milotová, vedúca prevádzky; Rastislav Chomo; Albína Kóňová; Mária Štefanovská, administratívna pracovníčka; Miroslav Hájek, optik; Anna Šebeňová; Ing. Mikuláš Mýtnik, starosta obce Kamienka; Matilda Križanová, sociologička; František Križan; Zuzana Križanová, chemička; František Križan, ml., technik; Mária Nedveďová, úradníčka; Peter Nedveď, vodič; Janka Drobová, novinárka; Vladimír Droba; Matilda Kopčová, predavačka; Vlastimil Závodný, technik; p. Závodná, učiteľka; Marta Rovná, chemička; Tomáš Rovný, študent; Oldriška Masopustová; Jozef Masopust; Oľga Kanková; Jana Babalová, ekonómka; Michal Babál, ekonóm; Terézia Kováčová; Anton Kováč; Irena Tumannová; Peter Tumann, technik; Gabriela Bončová, zdravotná sestra; Peter Križan, učiteľ; Mária Holcerová; Květoň Holc, vysokoškolský učiteľ; Marta Križanová; Anton Zátopek, ekonóm; Mária Zátopková, ekonómka; Michal Haraslín, vodič; Eva Haraslínová, chyžná; MUDr. Ján Kubiš, lekár; Karol Slávik, informatik; Miroslav Štanc, technik; Mária Štanclová; Margita Pukáčová, ekonómka; Lenka Pukáčová, informatička; Jana Olajošová, učiteľka; Milan Hlinka, konateľ; Vlasta Hlinková, ekonómka; Jozef Tobák, vodič; Eva Tobáková, predavačka; Soňa Tobáková, predavačka; Štefan Takáč, právnik; Alžbeta Takáčová, úradníčka; Ružena Janiková, úradníčka; Pavol Križan, technik; Katarína Križanová, úradníčka; Eva Böhmová, úradníčka; Lucia Böhmová, úradníčka; Bohuslava Bublincová, prekladateľka; Mária Berényiová, úradníčka; Mária Bombilajová; Ľubomír Bombilaj, vodič; Darina Čaplanová, ekonómka; Pavlína Čaplanová, študentka; Stanislav Dudášek, právnik; MUDr. Jozefa Dudášková, lekárka; Peter Turza, stavbár; Eva Turzová, ekonómka; Ľubica Slobodníková, tlmočníčka; Michal Slobodník, ekonóm; Ing. Jozef Skala, PhD.; Miloslav Škultík; Mária Škultíková; Dominika Tomčíková; Michal Tomčík; Marek Škultík; Miloslav Škultík; Adriana Škultíková; Iveta Škultíková; Mgr. Marta Slancová; RNDr. Viera Šomšáková, botanička; PhDr. Viera Nevrlá, psychologička; PhDr. Elena Nevrlá, pedagogička; JUDr. Hilda Mýtniková; Peter Gliba; Ing. Štefan Šťastný; Ing. Dunja Pravňanská; Pavol Struhár; Miestny odbor Matice slovenskej, Štúrovo: Mária Remišová, Mária Farkašová, Peter Kaplán, Ľudmila Vandová, Ján Machaj, Magdaléna Machajová, Daniela Pakošová, Helena Juhaszová, Miroslava Srnková, Mária Seifertová, Jozef Valovič, Mgr. Katarína Valovičová; Leo Kolník; Mgr. Marta Slancová; Jozef Mikloš; Mária Maslarevičová; Viliam Barényi; Oľga Barényiová; Eva Vrabková; Magda Stredáková; Júlia Gurová; Helena Mižáková; Ing. Danka Jacková; Dagmar Nováková; Bc. Žofia Šuchová; Ing. Daniela Šuchová; Ľudmila Vargová; Branislav Varga; Dušan Šuch; Danka Vargová; Ing. Vincent Varga; Ing. Denisa Vargová; Ing. Helena Vargová; Ing. Pavel Varga; Dušana Šuchová; Anton Drugda; Mgr. Mária Drugdová; Ing. Juraj Kocian, ekonóm a novinár; Marta Kocianová, učiteľka; Leopold Švec; Doc. Ing. Eduard Heriban, CSc.; Ing. Miroslav Prosnianský; Ing. Jozef Lužák; Michal Lukačko; Jozef Rybár; Ing. Anton Chudo; Ing. Jozef Ryška; Emil Gablovský; Ján Hutta; Ing. František Hirner; Ing. Vladimír Šamko; Juraj Ursiny; Mária Faboková; Alexandra Faboková; Martin Fabok; Alex Faboková; Mária Vystrčilová; Mariana Gaálová, sadovníčka; Miloš Rusiňák, robotník s rodinou; Oľga Matejkovičová; Peter Matejkovič; Jozef Lacko; Magda Lacková; Katarína Danišková; Samuel Danišek; Ing. Dagmar Melušová, chemická inžinierka; Dipl. Ing. Viera Steiner, stavebná inžinierka, Viedeň; Mgr. Vladislav Meluš, živnostník; Ing. Miroslava Steiner, odborná konzultantka, Viedeň; Božena Pracharová; Albín Prachar; MUDr. Alexander Pitek; Eva Piteková; Oľga Janigová; Karol Šiko, učiteľ na dôchodku; Terézia Šikulová; Bronislava Kúkelová, úradníčka; prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc., vysokoškolský učiteľ s manželkou; Ing. Ladislav Sedláček, stavebný inžinier; Marek Sedláček, technik; MUDr. Júlia Sedláčková, detská lekárka; Anna Smoláriková; Elena Selická; Mgr. Elena Sopková, predseda MO MS Komjatice + 556 členov MO MS; Monika Valková; MUDr. Marta Hrabinová; Ing. Jozef Hrabina, CSc.; MUDr. Ján Tajták, CSc., lekár; Prof. MUDr. Mária Tajtáková, PhD., lekárka a vysokoškolská profesorka; Mgr. Eva Šmicerová; Mgr. Iveta Medveďová; Bc. Eva Kubíková; Silvia Učníková; Tatiana Kyklošová; Helena Kováčová; Mária Lieskovská; Zdenka Výrostková; Anna Romančíková; Milan Mičian; p. Stodolovská; Mária Halusková; p. Berešíková; p. Čapeková; Jozefína Kurajská; Zuzana Kačeriaková; Emília Zábojníková; Ján Lenčo; Anna Škrobánková; Božena Lesková; Viktória Marmanová; p. Gáliková; p. Švorcová; p. Kapáneková; p. Čuláková; p. Stehlová; p. Malá; Veronika Jarošová; Vilma Magulová; Eva Mišuthová; Mária Lysíková; Anna Škereňová; Anastázia Kasáková; Františka Černá; Vilma Haasová; Helena Vavríková; Darina Sliviaková; Alena Lišicová; Anna Kubová; Margita Revajová; Emília Kokošková; Anna Valičková; p. Zelníková; Milan Pierko; Miroslava Ondrušová; Tomáš Fenčo; Dana Šimová; Dipl. Ing. Darina Eva Stasselová; Jakub Surmik, študent; MUDr. Branislav Uhrík, PhD., vedecký pracovník; RNDr. Ľudovít Boleček, starosta obce Veľké Orvište; Ján Kúdela, stavebný technik; Katarína Spendlová; Ing. Dušan Starek; Anna Stareková; Mgr. Ľuboslava Stareková; Ing. Milan Hajtman, podnikateľ; Eva Hajtmanová, ekonómka; Eva Sadloňová; Daniel Sadloň; JUDr. Ján Nociar, právnik; Ing. Vladimír Scheer; Anna Scheerová; Mgr. Zuzana Očenášová, zdravotnícky pracovník; Doc. Dr. Teodor Korbačka, CSc.; Eva Bieleková; Mgr. Bernardína Valachová; Ing. Ladislav Straka, energetik; Jarmila Straková; Marcela Boledovičová; Ing. Milan Bobuľa, technik; Ing. Viera Dostaliková, výskumná pracovníčka; Ing. Oľga Placková, CSc., stavebná inžinierka; Blažena Placková, projektantka; RNDr. Anna Biliková, CSc., výskumná pracovníčka; Mgr. Soňa Kusá; Eva Hlavičková; Anton Hlavička; JUDr. Imrich Juhár, právnik; Ing. Ján Šipoš; Mgr. Robert Keprt, historik umenia, Brno; Emília Kitková; Viera Paulíková; František Paulík; Ing. Marián Záhorák; Marek Mrazik; Mária Schifferdeckerová; Anna Schifferdecker­ová, účtovníčka; Ing. Anna Bednárová, geodetka; Bc. Patrik Hruščák, reprezentant v hádzanej; Ing. Jozef Karch, geológ; Ing. Ján Ďurica, projektant; Elena Ďuricová; RNDr. Herbert Eisner; Ľubica Eisnerová; Ing. Natália Pavlovičová, ekonómka; Ing. Emília Ondrušková, PhD., vedecká pracovníčka; PhDr. Viera Ondrušková, historička; Ing. Ctibor Greguš, DrSc., vedecký pracovník; Hubert Greguš, živnostník; Ľudmila Gregušová; Mária Steinbachová, výtvarníčka; Martina Steinbachová, študentka; Patrik Dubovský, predajca; Ing. Daniela Kellerová, PhD., vedecká pracovníčka; Ing. Ferdinand Keller, odborný lesný hospodár; Ing. Vladislav Schimek, CSc.; Ing. Mária Schimeková; Emília Csíková, učiteľka; Monika Csíková, študentka gymnázia; Ing. Monika Labancová, živnostníčka; Milan Labanc, živnostník; Peter Lipovský; Oľga Tomečková; Ladislav Tomeček; Doc. Ján Kerďo; Pavol Frunko, rentier; PhDr. Marta Sakalová; Helena Sakalová; Jozef Sakala; Mgr. Katarína Karulová; Elena Náhliková; Ing. Ludo Priecel; Soňa Priecelová; Ing. Ľubomír Pančuha; Edita Manaková, Francúzsko; Ján Linder; Helena Linderová; Martin Kochan, študent; Jana Kochanová, zdravotná sestra; Jana Carre Molcanova, Francúzsko; Ing. Peter Hanic, Rakúsko; MUDr. Ján Mihálik; MUDr. Beata Miháliková; Mgr. Michal Mihálik; Bc. Ján Mihálik; JUDr. Vincent Krištín; MUDr. Přemysl Pech, lekár, Staškov; Ing. Zuzana Medvedíková, ekonóm; Daniela Medvedíková, technik; MUDr. Marianna Focková, lekár; MUDr. Gustáv Focko, lekár; Mária Školniková, ekonómka; Andrea Školniková; Mgr. art. Marek Ilečko, výtvarník; PaedDr. Eva Stradiotová, PhD., vysokoškolská pedagogička; Peter Vodička; Ivan Šmátrala, technik; Silvia Šmátralová; Denisa Šmátralová, študentka práva; Ing. Ivan Brezovský; Jana Brezovská; Ing. Antok Šesták; JUDr. Marián Grígel; MUDr. Irena Štefanková; Mgr. Blažena Krivošíková; I. Kováčová; doc. PhDr. Petr Orság, CSc.; Jana Orságová.

Svätopluk: 1 130 rokov a tri mesiace

Od listu pápeža Jána VIII., začínajúceho sa slovami „Industriae tue" (Tvojej horlivosti), napísaného „milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi", uplynulo v júni 1 130 rokov. Nik z okolitých národov nemá takú starú listinu! Svätopluk sa vtedy stal de iure kráľom. V liste sa okrem neho uvádzajú aj mená vtedy žijúcich osôb - Metoda, Zemižizňa, Vichinga - a z národov sa menujú iba Sloveni (v aktuálnom preklade na viacerých internetových stránkach sa píše „Slovieni", čo, ako vieme, je Čechom Jiřím Polívkom vymyslený novotvar z roku 1883). Svätopluk bol teda slávnym vladárom Slovenov, starých Slovákov.

Pripomienku tejto historickej udalosti - teda inštaláciu jazdeckej sochy kráľa Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu - pochopili neslovensky zmýšľajúci občania „tejto krajiny" ako dobytie Hradu Slovákmi a pustili sa hlava-nehlava do boja proti - soche! Z neba (a na hlavu) spadnutí aktivisti, akýsi UM!, vtrhli do hradného areálu a oblepili sochu kartónom a hanlivými heslami. Nový predseda parlamentu to považoval iba za „zviditeľnenie sa istej skupiny mladých ľudí" a vec ani nerieši polícia, aj keď jedno­značne išlo o útok na cudzí majetok v areáli stráženého parlamentného priestoru!

Súčasný šéf NR SR, ktorý na Slovensku roky nežil, vraj nie je odborník, a preto zriadil „odbornú" komisiu pod vedením historičky, ktorá rozhodne nie je obdivovateľkou našich dejín a v ktorej sú jej podobní, aby posúdila, „čo je to za sochu, má tu byť, nemá tu byť, či by jej náhodou niekde nebolo lepšie, čo je to za nápis, je dobrý, je zlý, predloží nejaké návrhy, a potom uvidíme, že čo..." Ono „že čo" sa máme dozvedieť v septembri. Zdá sa, že výsledok práce jednofarebnej komisie je vopred jasný a jednoznačný. Dodrží potom predseda parlamentu, ktorý čaká na záverečnú správu komisie, prísľub, že „nie je fixovaný na to, aby tá socha z Hradu odišla"?

Čoskoro sa niečo stane, aj keď sa nič nestane! Alebo sa dožijeme neuveriteľne hanebného (a nie lacného) odstraňovania sochy najslávnejšieho slovenského kráľa zo samotného „politického srdca" Slovenska, Bratislavského hradu? A predsa! Čokoľvek sa stane, táto generácia už na Svätopluka nezabudne. Tento náš mocný vládca sa totiž nezaprel: za tri mesiace, čo sa vrátil medzi nás, svojím zdvihnutým mečom prebudil v nás záujem o vlastnú minulosť. Tisícky podpisov „za neho" to potvrdzujú.

Vďaka, kráľ! Nie, nedáme si ťa. Aj keď je tvoja socha na posvätnej parlamentnej pôde, nie je to privátna pôda predsedu parlamentu či jednofarebnej komisie. Možno sa nám naskytne príležitosť, aby sme verejne dokázali, že tá pôda a socha na nej patrí celému národu!

Marián Tkáč

Vandali na Hrad!

Ťažkoodencov, kukláčov a psy mala slovenská polícia pripravených 7. augusta tohto roka na zákrok proti pútnikom smerujúcim na Bratislavský hrad pokloniť sa pamiatke kráľa starých Slovákov.

Aktiviti zo zoskupenia UM! (tí istí, čo nedávno organizovali protesty proti vlasteneckému zákonu) z pondelka 19. na utorok 20. júla násilne vnikli do strážených priestorov Hradu a zhanobili sochu Svätopluka rozličnými nápismi. Napríklad: „Svätopluk, cisár Praslovákov. Prvý gardista!" Polícia vraj nedostala nijaké trestné oznámenie, a preto zabalenie sochy do kartónu s hanobiacimi nápismi nevyšetruje.

Ohlas na prinajmenšom vandalský čin UM!-u prišiel v podobe vyhlásenia Ľudovej strany-Na