Nedeľa 20. september 2020

extra plus

November 2011

Aktuálne číslo

Oznam CCQ

Association Mondial pour Certificats d´Assurance Qualité (Celosvetové združenie pre vydávanie certifikátov kvality), ktoré pre každé ročné obdobie vydáva jedno vzácne ocenenie, v spolupráci s mediálnym partnerom, mesačníkom Extra plus, oznamuje, že certifikát politickej korektnosti pre jeseň 2011 získava s veľkým náskokom pred konkurenciou Rudolf Chmel. S radosťou konštatujeme, že prvýkrát si náš diplom budú môcť masovo prečítať aj naši spoluobčania rómskeho a maďarského pôvodu, takže nevznikne nijaká hrozba skomolenia prekladu. Podľa mienky popredných psychológov totiž nedokonalé a povrchné pretlmočenie textu môže reaktivovať oidipovský komplex, ba nezriedka vedie aj k poruche libida, čo by mohlo viesť až k utlmeniu budovateľského nadšenia pri povznesení našej vlasti. Nezanedbateľný je aj aspekt časovej úspory, pretože čas, ktorý by naši spoluobčania museli venovať prekladu, môžu teraz venovať podnikateľským úvahám, ako najlepšie a najvýnosnejšie investovať peniaze zo sociálnych dávok, v niektorých prípadoch aj z výplaty.

Slávnostné odovzdanie certifikátu za prítomnosti celého výboru CCQ sa uskutoční 24. novembra o 18. h v bistre U Hemi na rohu Sasinkovej a Záhradníckej ulice v Bratislave. Stálou súčasťou ocenenia je aj udelenie finančnej odmeny vo výške 100 eur. S. Chmela upozorňujeme, že vedenie certifikácie CCQ dáva veľký dôraz na presnosť a dochvíľnosť. Preto ak sa R. Chmel nedostaví na prevzatie certifikátu a odmeny do 15 minút, certifikát mu síce bude zaslaný poštou, ale uvedená suma sa použije na útratu konzumácie prítomných návštevníkov pohostinstva, a to aj vrátane nápojov obsahujúcich alkohol.

Prezident CCQ v. r.