Nedeľa 20. september 2020

extra plus

November 2011

Aktuálne číslo

Kresba: Andrej MišanekKresba: Andrej Mišanek

Byť pánmi vo svojom dome

Peter Severan

Heslom maďarskej oficiálnej politiky a iredenty sa po 1. svetovej vojne, respektíve po Trianonskej mierovej zmluve stalo spojenie dvoch slov mindent vissza, v preklade všetko späť, ktoré malo vyjadrovať snahu o pripojenie území novovzniknutých štátov a ktoré boli predtým súčasťou Uhorska. Toto heslo prešlo všetkými obdobiami a presiahlo až do súčasnosti. Je veľmi smutné, keď si tieto slová môžeme prečítať na stuhách vencov, ktoré zvyknú poväčšine šovinistickým duchom predchnuté skupiny maďarských turistov a politikov položiť k pamätníkom, prípadne k hrobom a hrobkám uhorských alebo podľa výkladu histórie tiežodborníkov z krajiny na juh od našich hraníc, maďarských osobností.

Stáva sa to často aj v inštitúciách, ktoré majú v názve epiteton slovenský, slovenská, slovenské. Ako príklad uvediem Slovenské národné múzeum, kde vo viacerých expozíciách je možnosť nájsť väčšinou na vencoch s maďarskou trikolórou napísané uvedené slová.

Autori týchto nápisov, by si mali uvedomiť minimálne dve veci. Po prvé, že Maďarsko vzniklo v roku 1918 rozpadom Uhorska. Po druhé, ak rozmeníme slovné spojenie všetko späť na drobné, môžeme sa dostať do obdobia Veľkej Moravy a príchodu ugrofínskych kmeňov do Panónie. Slovné spojenie všetko späť, by tak mohlo znamenať aj návrat do tejto doby a odchod Maďarov späť do ich bájnej pravlasti.

Veľkou chybou boli v dejinách aj dva momenty, keď prešli štátne symboly kontinuálne do štátnej symboliky novovzniknutých štátov. Stalo sa tak aj po vzniku Maďarska, keď sa súčasťou oficiálnej symboliky stal štátny znak Uhorska. Po rozpade ČSFR v roku 1993 sa česko-slovenská vlajka stala jedným zo symbolov Českej republiky. V obidvoch prípadoch malo prísť k zániku symbolov štátnosti a mali byť vytvorené nové, v prípade Česka sa malo vrátiť k niektorej z historických vlajok.

Preto sa aj dnes objavujú ľudia, ktorí na budovách so zachovaným štátnym znakom Uhorska tvrdia, že je to ich maďarské dielo a že sú vlastne vo svojej krajine, na svojom území, ktoré im niekto ukradol. Samozrejme, hlboko sa mýlia.

Bolo vhodné, aby sa do sporných historických medzníkov vnieslo svetlo a prestali byť vykladané nesprávnym spôsobom. K tomu však treba, aby sme si urobili poriadok v prvom rade na našom území a akýkoľvek prejav maďarského šovinizmu odstránili vrátane iredentistických stúh na vencoch.

Poriadok sa musí spraviť aj v histórii, kde sa nesmie ustupovať protislovenským názorom. História na Slovensku sa musí vykladať v prvom rade proslovensky a až potom treba brať do úvahy opozičné názory. Pluralita názorov je dobrá dovtedy, kým sa neobráti proti štátu a jeho obyvateľom. Je načase, aby sme sa už naozaj stali pánmi vo svojom dome.