Pondelok 19. apríl 2021

extra plus

Júl 2013

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Prinúti nás EÚ živiť migrantov z bývalých kolónií?

Jaroslav Paška

Európsky parlament akceptoval návrhy Európskej komisie na vytvorenie spoločného azylového systému EÚ. Nová legislatíva zavádza jednotné pravidlá pre azylové procedúry v celej únii. Zo zvrchovaného práva poskytovateľa pomoci slobodne sa rozhodnúť, komu a akým spôsobom pomôže, tak pre nás bruselskí úradníci robia povinnosť postarať sa o ľudí, ktorým oni priznajú právo na azyl.

V minulom roku v EÚ zaevidovali zhruba 330-tisíc žiadostí o azyl. Podľa nových pravidiel má hostiteľská krajina povinnosť poskytnúť každému azylantovi a jeho rodinným príslušníkom bezplatnú právnu pomoc v jazyku, ktorému rozumie, dôstojné ubytovanie, sociálne zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť, prístup na pracovný trh a deťom vzdelanie.

Veľkorysá azylová politika starých členských štátov voči migrantom z ich bývalých kolónií preťažuje sociálne systémy. A tak na Malte zriadili Európsky podporný úrad pre azyl, ktorého úlohou je vytvorenie spoločného azylového systému EÚ, umožňujúceho premiestňovanie azylantov zo štátov s „preťaženým systémom" do ostatných krajín únie.

Len vďaka tomu, že náš sociálny systém nie je príťažlivý ani pre afrických utečencov, sme dosiaľ väčší nápor azylantov nepocítili. Budúcnosť však môže byť iná. Objektívne treba uznať, že mnohé zo starých členských štátov únie majú historickú zodpovednosť za nestabilitu a biedu v krajinách rozvojového sveta.

Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko, Belgicko, Španielsko, ale aj Taliansko či Portugalsko po stáročia bohatli na drancovaní svojich kolónií v Afrike či Ázii.

Ich firmy aj dnes významne profitujú z týchto historických väzieb a prispievajú do rozpočtov týchto členských krajín. Preto je spravodlivé, že drobnú časť z takto získaného bohatstva teraz tieto štáty vracajú potomkom svojich bývalých služobníkov, prichádzajúcim do Európy za civilizáciou.

Slovensko však nemá takýto morálny dlh voči občanom tretieho sveta, a preto by sa nemalo dať nachytať na falošnú hru prerozdeľovania bremena ekonomickej migrácie v rámci EÚ. Každý štát únie má vlastnú hospodársku politiku a z nej vyplývajúcu vlastnú absorpčnú schopnosť prijímania prichádzajúcich cudzincov. 

A bolo by nespravodlivé, aby slovenskí občania, ktorí musia vynaložiť na zarobenie jedného eura najmenej dvakrát toľko času ako rovnako pracujúci občania starých členských štátov únie, preberali na seba neprimerané záväzky iných.

Autor je podpredseda politickej frakcie EFD group
v Európskom parlamente, poslanec EP za SNS