Piatok 25. september 2020

extra plus

Február 2013

Aktuálne číslo

Foto: TASR/ Koloman CíchFoto: TASR/ Koloman Cích

Príbeh Gustáva Husáka pokračuje

Ján Holub

Od narodenia Gustáva Husáka uplynulo 10. januára sto rokov. Pestrý aj strastiplný životný príbeh jedného z najvýznamnejších slovenských politikov ilustroval pomery na Slovensku nielen počas jeho života, ale ilustruje ich ešte aj 21 rokov po jeho smrti.

V časoch hospodárskej krízy v povojnovej ČSR sa z chudobných pomerov pochádzajúci inteligentný a usilovný študent práv Husák stal komunistom, ktorý svoje presvedčenie nikdy nezradil. Počas 2. svetovej vojny bol ako odporca režimu väznený a mučený v Ilave, neskôr ako aktívny účastník Povstania a podpredseda povstaleckej SNR ledva unikol gestapu.

Po vojne bol na Slovensku predsedom vlády povereníkov. Päťdesiate roky priniesli vnútrostranícke čistky a politické procesy, ktoré zasiahli aj jeho. Vydržal mučenie a osobnou statočnosťou zachránil život nielen sebe, ale aj iným.

Z doživotného trestu ho oslobodili rehabilitácie v 60. rokoch. Do politiky sa vrátil ako reformný komunista. Počas Pražskej jari bol Husák morálnou autoritou účastníka Povstania a politického väzňa.

Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy prevzal osobnú zodpovednosť za ďalší vývoj krajiny, keď sa ako realista podriadil veľmocenským rozhodnutiam Moskvy, za čo je dodnes kritizovaný. Aj keď normalizácia priniesla politické perzekúcie, nedali sa porovnať s krutosťou čistiek z päťdesiatych rokov, ktoré Husák pocítil osobne.

V 70. a 80. rokoch sa Husák stal generálnym tajomníkom komunistickej strany a neskôr aj prezidentom republiky. Jeho éra sa dnes často označuje negatívnym prívlastkom normalizačná, mlčí sa však o tom, že priniesla dovtedy nevídaný rast životnej úrovne aj populácie Slovenska, plnú zamestnanosť a sociálne istoty. Početná generácia dnešných tridsiatnikov sa doteraz zvykne označovať ako Husákove deti.

Súčasné bulvarizované spravodajstvo na Husáka zabúda, alebo zužuje jeho život na obdobie normalizácie či banality zo súkromia. Gustáv Husák a jeho zásadovosť opäť nie sú v móde, takže jeho príbeh opäť vykresľuje dobu, v ktorej žijeme.