Utorok 25. február 2020

extra plus

Júl 2013

Aktuálne číslo

Glosár Mariána Tkáča

Často sme boli aj s mamou nespokojní, že naše najväčšie oslavy v roku, cyrilometodské dni, pripadajú na začiatok prázdnin. Že teda ľudia radšej cestujú k moru, ako by zašli pod staré lipy, aby spomínali a tešili sa.

Aby rástlo ich vlastenectvo. Ale teraz, keď sa začali jubilejné oslavy solúnskych bratov s číslicou 1 150 - o akej niektorí z našich susedov môžu len snívať - vyzerá to tak, že každý ide tam, kam má. A ak vynecháme naše „osobité" hlavné mesto, na Slovensku je to ako v úli.

Niet obce či mesta, kde by si nepripomínali slávne skutky múdreho kráľa Rastislava a jeho „spoluvladárov" Svätopluka a Koceľa. Národ si pripomína misiu z byzantskej ríše, ktorej ovocie pretrvalo neuveriteľné tisícročie a je silným koreňom našej histórie aj prítomnosti.

Ako som už spomenul, vynechali sme Bratislavu. Tam sa ľudom zvolené mestské zastupiteľstvo uznieslo, že nemá priestor pre bronzových solúnskych bratov a ich učeníka sv. Gorazda.

Dvere, na ktoré po tisícročí zaklopali nanovo svätí bratia a ich učeníci, ktorých vichingovci vyhnali, ostali zatvorené. Našej „stolici" totiž nechýba posolstvo svätých bratov.

Tu sídli RTVS, ktorá nemá peniaze na filmy o našej slávnej minulosti, aspoň že ju Česi nechajú „prišpendliť sa" na ich cyrilometodský film. V Bratislave sa zrejme rozumuje a rozhoduje o inom. O peniazoch.

A tak ma na našom východe, kde dobrým ľuďom podáva ruku zožierajúca bieda, prebudil hlboko po polnoci hukot traktorov. Povedali mi, že len vtedy môžu roľníci, ktorí ešte nezabudli orať, prejsť cez cestu prvej triedy.

Nemajú STK na svoje staré traktory, pozliepané vlečky či pluhy, a keby sa s týmto náradím usilovali dostať na pole a z poľa cez deň, striehnuci policajti by im podľa hesla Pomáhať a chrániť vyrubili pokutu 60 eur. A bolo by po veľkej časti ich dôchodku.

Spomenul som si na môjho starého otca. Ten poučený Bibliou mi často pripomínal, že ak sa Pán nebude môcť pozerať na výčiny mocných sveta, odoberie im rozum.