Streda 19. február 2020

extra plus

Júl 2013

Aktuálne číslo

Bez komentára...

Väčšina obyvateľov preferovala zábavu pred prácou. Tradičná rola otcov ako živiteľov rodiny bola spochybňovaná, množili sa rozvrátené vzťahy a pribúdali slobodné matky. Seniori boli zanedbávaní, pôrodnosť klesala. Literatúra a umenie sa stávali bezduchými. Čestná vojenská služba bola zrušená, armádu vytvorili žoldnieri. Pracujúci ľudia boli zosmiešňovaní, vzorom spoločnosti boli pochybní umelci. Daňové zaťaženie obyvateľov rástlo do neúmernej výšky. Úroveň vzdelania klesala. Potravinová výroba doma bola drahá, potraviny sa dovážali zo satelitných krajín. Verejné funkcie sa stali predmetom koristi zisku. Do ríše prichádzalo veľké množstvo cudzincov.

Britský historik Edward Gibbon v roku 1775 o situácii pred pádom Rímskej ríše.