Streda 19. február 2020

extra plus

Júl 2013

Aktuálne číslo

Foto: TASR/ Štefan PuškášFoto: TASR/ Štefan Puškáš

Cyrilo-metodské dedičstvo

Peter Severan

Počas celého roku 2013 si pripomíname významné výročie: 1 150 rokov od príchodu solúnskych bratov, svätých Cyrila (Konštantína) a Metoda na územie tzv. Veľkej Moravy. Ich pôsobenie na našom území sa výrazne zapísalo do slovenských dejín.

Vďaka ich misii sa Slovensko dostalo na kultúrnu mapu vtedajšieho sveta. Konštantín vytvoril slovanské písmo hlaholiku a položil tak základy staroslovenského písomníctva. Staroslovenčina sa stala v roku 867 po schválení pápežom Hadriánom II. bohoslužobným jazykom.

V roku 869 pápež Hadrián II. ustanovil Metoda za arcibiskupa. Štát našich predkov sa tak stal samostatným cirkevným územím. Nemožno opomenúť ani význam cyrilo-metodskej misie pre rast vtedajšej vzdelanosti. Konštantín a Metod založili školu, v ktorej vyučovali kňazský dorast.

Do staroslovenčiny preložili liturgické knihy z gréčtiny a latinčiny aj vybrané časti Svätého písma. Takisto boli do vtedajšieho jazyka Slovákov preložené texty cirkevného a rímskeho občianskeho práva.

Solúnski bratia pochádzali z Byzantskej ríše a napriek tomu dosiahli uznanie od rímskeho pápeža. Išlo o nepochybne významný diplomatický úspech.

Prišlo k prepojeniu vtedajšieho Západu a Východu. Dedičstvo cyrilo-metodskej misie malo významný zástoj aj v procese národnej emancipácie slovenského národa zosobnenej v bernolákovskej a štúrovskej generácii.

Jeho význam je nadkonfesiálny a nadčasový. Prvý slovanský pápež Ján Pavol II. apoštolským listom Egregiae virtutis (1980) vyhlásil svätého Cyrila a svätého Metoda za spolupatrónov Európy.

Encyklikou Slavorum apostoli (1985) ocenil ich misijné pôsobenie. Odkaz na cyrilo-metodské dedičstvo sa dostal aj do preambuly Ústavy Slovenskej republiky.

A práve slobodná Slovenská republika nám dáva možnosť, aby sme aj napriek mediálnym výpadom rôznych duchovných bezdomovcov, znehodnocujúcich význam cyrilo-metodskej misie, naplno prežili a oslávili 1 150. výročie príchodu solúnskych bratov.

Pamiatka na túto misiu je živou súčasťou našej národnej kultúry a duchovného života, čo každoročne dokazujú slávnosti nielen v starodávnej Nitre, ale po celom Slovensku. Môžeme preto pri pohľade do minulosti, pri pohľade na pôsobenie svätých Cyrila a Metoda s úctou a vďakou zvolať: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!

Fotografia:

Momentka z Národnej slávnosti na Devíne 27. apríla 2013 pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda a 150. výročia založenia Matice slovenskej.