Streda 19. február 2020

extra plus

Júl 2013

Aktuálne číslo

Kresba: Andrej MišanekKresba: Andrej Mišanek

Memorandum proti diktátu EÚ

Martin Dugas

V júni 1861 sa naši národovci zišli v Turčianskom Svätom Martine, aby prijali zásadnú deklaráciu s cieľom pozdvihnúť hlas Slovákov v  mnohonárodnom Rakúsko-Uhorsku. Dokument vošiel do dejín ako Martinské memorandum.

V júni 2013 sa stretlo v Poprade rozšírené vedenie Slovenskej národnej strany, aby prijalo zásadné stanovisko k situácii v mnohonárodnej Európskej únii a spísalo Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu. Historicky prvá listina v novodobých dejinách samostatného Slovenska, ktorou politická strana žiada a navrhuje kroky na zásadnú zmenu EÚ, dostala názov Popradské memorandum.

Chce vyvolať „celospoločenskú diskusiu o tom, či sú všetky aktivity EÚ pre Slovensko prospešné", priamo hovorí o nespokojnosti širšieho spektra obyvateľov Slovenska, o diktáte EÚ a príznačne sa začína výzvou: „Páni z Bruselu, prebuďte sa!"

K najvýznamnejším patrí požiadavka zmeniť „manipulatívny volebný systém do Európskeho parlamentu", ďalej ponechať „relevantné kompetencie v rukách národných parlamentov a vlád a uplatniť sankcie voči krajinám, ktoré podvádzajú". 

Memorandum tak dôrazne žiada rovnaké pravidlá pre všetky členské krajiny, silnejší dohľad nad nadnárodnými monopolmi a spravodlivejšie rozdeľovanie financií v poľnohospodárstve. V celkovo pätnástich oblastiach, ktorými sa dokument zaoberá, dominujú aj otázky národných kultúr a obzvlášť dôležitou požiadavkou sa javí „jasné nie multikulturalizmu v Európe".

Ostáva len dúfať, že Popradské memorandum osloví čo najviac rodákov, často zúfalých z postavenia SR v upadajúcej EÚ. A že Brusel v roku 2013 neostane k hlasu slovenských vlastencov natoľko hluchý ako Viedeň v roku 1861.