Streda 19. február 2020

extra plus

Júl 2013

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Svetové romány

Otestujte si svoje vedomosti o románoch zo svetovej literatúry. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3,2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Termín román pochádza zo stredoveku, keď sa pojmom „conte roman" (románske rozprávanie) začali v románsky hovoriacich krajinách označovať literárne diela...
A v písomnej forme
B v národnom jazyku
C preberané z iných jazykov

2. Kedy román nahradil epos a stal sa tak najvýraznejším reprezentantom epiky?
A v klasicizme
B v romantizme
C v realizme

3. S knihou Salingera Kto chytá v žite sa stotožnila povojnová mladá generácia, ktorá v nej videla stelesnenie svojho chápania:
A generačného konfliktu
B nezmyselnosti vojny
C skutočných citov

4. ... napísal Dobrodružstvá Huckleberyho Finna, Yankee z Connecticutu na dvore kráľa Artuša, Život na Mississippi.
A Victor Hugo
B Theodore Dreiser
C Mark Twain

5. Na motívy románu Kena Keseya Bol som dlho preč nakrútil Miloš Forman film Prelet nad kukučím hniezdom, kde hlavnú úlohu vynikajúco stvárnil...
A Marlon Brando
B Jack Nicholson
C Anthony Hopkins

6. Hlava XXII Josepha Hellera je:
A dobrodružný román
B historická dráma
C antimilitaristická satira

7. Kam umiestnil Gabriel García Márquez hrdinov knihy Sto rokov samoty?
A do Kolumbie
B do Brazílie
C do Argentíny

8. Jedno z vrcholných diel kritického realizmu v nemeckej literatúre Buddenbrookovci vytvoril:
A Bertold Brecht
B Arnold Zweig
C Thomas Mann

9. Čím sa končí Utrpenie mladého Werthera?
A svadbou
B smrťou hrdinu
C odchodom hrdinu do zahraničia

10. V akom jazyku písal Franz Kafka?
A v češtine
B v nemčine
C v slovenčine

11. V cykle Ľudská komédia Honoré de Balzaca vystupuje ... postáv, z nich niekoľko sto sa objavuje vo viacerých jeho knihách.
A 1072
B 1972
C 2472

12. V ktorom Zolovom románe nie je hrdina schopný premôcť chorobné dedičné sklony a stáva sa viacnásobným vrahom?
A Ľudská beštia
B Nana
C Brucho Paríža

13. Hľadanie strateného času rozdelil Marcel Proust pôvodne na 14 dielov, neskôr ho prepracoval do...
A 7 dielov
B 9 dielov
C 11 dielov

14. Kedy sa odohráva dej najslávnejšieho z Dumasových románov Traja mušketieri?
A v 16. storočí
B v 17. storočí
C v 18. storočí

15. ... sú názvy častí historickej trilógie Henryka Sienkiewicza.
A Ohňom a mečom, Potopa, Pán Wolodyjowski
B Pán Wolodyjowski, Quo Vadis, Potopa
C Ohňom a mečom, Predná stráž, Ešte Poľsko nezahynulo

16. V Idiotovi sa knieža Myškin vracia do Ruska po:
A skončení vojny
B spoznávaní iných krajín
C liečení

17. V ktorom románe vystupuje Pierre Bezuchov?
A Zločin a trest
B Vojna a mier
C Anna Kareninová

18. Román Michaila Bulgakova Majster a Margaréta, napísaný v rokoch 1928 - 1940, vyšiel po prvý raz necenzurovaný...
A v roku 1985 v Moskve
B v roku 1967 v Moskve
C v roku 1967 vo Frankfurte

19. Kto je autorom Príhod Olivera Twista?
A Charles Dickens
B Daniel Defoe
C Ernest Hemingway

20. Rozum a cit, Pýcha a predsudok, Emma pochádzajú z pera...
A Charlotte Brönteovej
B Virginie Woolfovej
C Jane Austenovej

21. ... je prvý román Selmy Lagerlöfovej, napísaný v duchu neoromantizmu s využitím folklórnych obrazov a prvkov magického realizmu.
A Löwensköldov prsteň
B Gösta Berling
C Jeruzalem

Správne odpovede: 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9B, 10B, 11C, 12A, 13A, 14B, 15A, 16C, 17B, 18C, 19A, 20C, 21B