Pondelok 1. jún 2020

extra plus

Február 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Globalistický fašizmus EÚ

Martin Dugas

Za otrokársky model správania sa bohatých štátov, ba priamo globalistický fašizmus označila SNS v jednom zo svojich najostrejších vyhlásení zo začiatku januára pingpong s Rómami medzi Východom a Západom. 

Zásadné stanovisko, podpísané prvým podpredsedom strany Rafaelom Rafajom, odsudzuje najnovší návrh nemeckého poslanca Európskeho parlamentu Elmara Broka na možnosť repatriácie migrantov z krajín východnej Európy.

„Východné štáty majú rovnaké právo žiadať o prerozdelenie neprispôsobivých Rómov a umožniť im rovnako migrovať za lepšími podmienkami ako migrantom z Ázie a Afriky," uvádza sa v texte.

„Aj Cigáni usadení na Slovensku by mali preto viac využívať svoje právo občanov EÚ a skúšať šťastie v niektorej zo západných krajín únie," nabáda vyhlásenie a treba dodať, že osloveným spoluobčanom nemožno uprieť snahu toto odporúčanie vyslyšať.

Pri pokusoch o presídlenie na Západ však narazili na panickú hrôzu mnohopočetných činovníkov typu Broka. Brusel je ochotný radšej týchto nechcených prišelcov surovo zavracať, ba zaplatiť im aj cestu do rodnej krajiny. 

Namiesto ochoty strpieť či živiť ich na vlastnom území radšej investujú do mimovládnych organizácií, ktoré potom u nás rozdávajú rozumy a cenné „rady", čo s Rómami a ich ľudskými právami, ktoré samotná EÚ - najmä právo na slobodný pohyb - porušuje najviac.

Aj preto zrejme najnovšie vyhlásenie SNS nepadne priamo na úrodnú pôdu EÚ, „rozdeľujúcu štáty na dve sociálno-ekonomické a občianske kategórie, ktoré odhaľujú pokrivenú tvár európskej politiky," píše sa v texte, „čo by si mali pred májovými voľbami do EP všímať najmä eurooptimistickí slovenskí voliči". 

Tí by sa mali zamyslieť aj nad metaforickým mottom celého vyhlásenia: „Pásť kravu na Východe a dojiť ju na Západe je globalistický fašizmus."