Pondelok 1. jún 2020

extra plus

Február 2014

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

V role ukrivdeného

Špinavá hra s bývalým arcibiskupom

Eva Zelenayová

Krásne slová o pokore a pýche, ktoré zaznievajú z knižného vydania rozhovoru s odvolaným arcibiskupom Róbertom Bezákom, príliš nekorešpondujú s jeho správaním.

Povestný list, ktorý poslal svojmu predchodcovi, emeritnému arcibiskupovi Jánovi Sokolovi, sa vyznačuje pýchou a opitosťou z moci. 

Ako šité na osobu Bezáka je príslovie Vodu káže, víno pije. Od jeho odvolania z funkcie trnavského arcibiskupa ho médiá pravidelne predstavujú ako obeť skostnatenej katolíckej hierarchie. A Bezák so zjavným zadosťučinením prijíma rolu ukrivdeného.

Dočká sa rehabilitácie?
Bezáka odvolal z funkcie pápež Benedikt XVI. od 2. júla 2012. Konferencia biskupov Slovenska sa k tomu nevyjadrovala, hoci Róbert Bezák rozpútal značnú mediálnu kampaň.

Dokonca v Týždni vyšiel list jeho šéfredaktora Štefana Hríba adresovaný slovenským biskupom, v ktorom ich obvinil zo závisti. 

V týždenníku Matice slovenskej pred rokom zasa uverejnili otvorený list Bezákových spolurodákov, v ktorom emeritnému biskupovi vyčítali, že nie je dobrým kňazom.

V liste sa píše: „Lámete sľub kňazskej poslušnosti ako suchý prútik. Neodstúpili ste z funkcie dobrovoľne. Museli Vás odvolať. 

Historická hanba pre cirkev na Slovensku, aj pre Vás. Zakázali Vám vystupovať v masmédiách. Vy vzdorne vystupujete."

Čo sa asi stalo, že bývalý poslanec Národnej rady SR František Mikloško musel porušiť sľub daný kardinálovi Korcovi, že chce vycúvať z kauzy Bezák? Aká sila ho prinútila organizovať ustavičné demonštratívne podujatia na „záchranu" Bezáka?

Ide novinárovi Štefanovi Hríbovi skutočne o dobro kresťanov, keď sa zasadzuje proti rozhodnutiam pápežov? Bezáka totiž odvolal z funkcie Benedikt XVI. a po jeho abdikácii začali isté kruhy živiť tému rehabilitácie Bezáka. 

Očakávali to od nového pápeža Františka. Lenže ten vymenoval nového trnavského arcibiskupa, čím iba potvrdil rozhodnutie svojho predchodcu.

Informácie o možnej rehabilitácii Bezáka prišli z Rakúska, od pastorálneho teológa Paula Zulehnera. Ten na tlačovej besede informoval, že prípadu sa ujal sám pápež, ktorý rokoval aj s kardinálom Tomkom.

Jeho argumenty natoľko presvedčili novinárov, že riešenie je vraj už „za dverami" a rehabilitácia je „otázkou niekoľkých týždňov".

Senzačné správy dostali celkom inú podobu, keď Zulehner slovenskému rozhlasu povedal, že informácie mu poskytol František Mikloško.

Kardinál Tomko tiež dementoval správu, že by v tejto veci rokoval s pápežom. Následne agentúra vyšla s informáciou, že pápež František sa s Bezákom nestretne, kým nezačne robiť pokánie a neospravedlní sa za svoje konanie.

Bezákovi to mal na stretnutí oznámiť prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet. Zároveň ho vyzval, aby sa zdržiaval v kláštore redemptoristov v talianskom Bussolengu, kde nastúpil v decembri na ročnú skúšobnú dobu, no v kláštore sa trvalo nezdržiava.

V rozhovoroch s Hríbom
Bezák dojímavo hovorí o Bohu. V stati o cirkvi posúva primknutosť slovenského národa ku kresťanskej tradícii do absurdných polôh. 

„My sa tešíme z pozície obete," tvrdí a pokračuje: „Ešte aj patrónka Slovenska je Sedembolestná Panna Mária, akoby sme v nejakej parabole potrebovali upozorniť, ako tu my všetci stále trpíme.

Ešte aj naša hymna pripomína, že nad Tatrou sa stále blýska a my sa musíme brániť, kým sa tie hromy stratia. Nám akoby nestačilo, že sme v takej krásnej krajine.

 My potrebujeme povedať: A tí zlí okolo nás. A toto aj slovenská cirkev reflektuje, že keď spraví úkrok k nášmu národnému utrpeniu, ľudia pôjdu bližšie k nej.

Dobre teda, nevedeli sme sa zjednotiť okolo nejakých veľmožov, okolo kráľa, tak sa zjednoťme okolo Krista, okolo našej cirkvi. Ale my sme Krista urobili Slovákom." 

A na adresu cirkvi hovorí: „Vždy mi prekážalo, že sa tak priamočiaro spájame so slovenskou krvou."

„Ukrivdený" Bezák sa neutieka k patrónke Slovenska, jeho patróni sídlia na zemi. A rozhodne nepatria k sympatizantom cirkvi a národa.

Fotografia:
Bývalému arcibiskupovi Bezákovi vraj vždy prekážalo, že sa katolícka cirkev „priamočiaro spája so slovenskou krvou".