Sobota 6. jún 2020

extra plus

Február 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Slovenské pohoria

Otestujte si svoje vedomosti o slovenských pohoriach. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie:17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3,2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Karpaty, nachádzajúce sa aj na území Slovenska, sú najrozsiahlejším pohorím v Európe. Ich rozloha je:
A 110-tisíc štvorcových km
B 210-tisíc štvorcových km
C 310-tisíc štvorcových km

2. Pozdĺž ktorého pohoria prechádza štátna hranica medzi Slovenskou a Českou republikou?
A Malých Karpát
B Myjavskej pahorkatiny
C Bielych Karpát

3. Na ..., najvyššom vrchu Bielych Karpát, sa každoročne konajú slávnosti bratstva Čechov a Slovákov, ktoré kedysi zaviedli Štúrovci.
A Veľkej Javorine
B Veľkom Javorníku
C Bradle

4. Na území Muránskej planiny rastie treťohorný lykovec muránsky, ktorý sa nevyskytuje nikde inde...
A na Slovensku
B v Európe
C na svete

5. ... s nadmorskou výškou 891 metrov je najvyšší vrch pohoria Súľovské vrchy.
A Strážov
B Veľký Manín
C Inovec

6. Územie ktorého slovenského pohoria nepatrí do nijakého národného parku?
A Tribeča
B Muránskej planiny
C Skorušinských vrchov

7. Populárny splav Dunajca na pltiach s originálnou goralskou muzikou môžu turisti zažiť počas návštevy:
A Kysuckých Beskýd
B Slovenského raja
C Pienin

8. V ... sa nachádza najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete - Silická ľadnica.
A Kremnických vrchoch
B Slovenskom krase
C Nízkych Tatrách

9. Burda je najmenšie pohorie na Slovensku. Jeho nadmorská výška je 387 metrov, dĺžka...
A 7 kilometrov
B 22 kilometrov
C 37 kilometrov

10. ... oddeľujú Záhorskú nížinu od Podunajskej. Jedinou sprístupnenou jaskyňou na ich území je jaskyňa Driny.
A Štiavnické vrchy
B Biele Karpaty
C Malé Karpaty

11. Ktoré pohorie je bohaté na minerálne pramene?
A Tribeč
B Považský Inovec
C Vtáčnik

12. Pýchou pohoria ... je najväčší slovenský povrchový prameň ropy v obci Korňa, ako aj pieskovcové kamenné gule v lokalite Milošová-Megoňky, najväčšie svojho druhu na svete.
A Kysucké Beskydy
B Javorníky
C Malá Fatra

13. Badínsky prales či Harmanecká jaskyňa patria k najznámejším zaujímavostiam...
A Kremnických vrchov
B Starohorských vrchov
C Malej Fatry

14. ... sa môžu pochváliť 140 druhmi a odrodami minerálov, ako aj množstvom umelých vodných nádrží nazývaných tajchy.
A Skorušinské vrchy
B Kremnické vrchy
C Štiavnické vrchy

15. ... je naším najvyšším sopečným pohorím.
A Poľana
B Vtáčnik
C Oravská Magura

16. Vysoké Tatry sú najmenšie veľhory:
A v Európe
B v strednej Európe
C na svete

17. K tatranským endemitom nepatrí...
A klinček včasný
B svišť vrchovský
C prvosienka dlhokvetá

18. ... sa nachádzajú v dažďovom tieni Tatier, čo spôsobuje menej zrážok na ich území.
A Veporské vrchy
B Levočské vrchy
C Volovské vrchy

19. Ako sa volá najväčší malofatranský vodopád s výškou 38 metrov?
A Kľacký
B Kmeťov
C Šútovský

20. Malá Fatra je jediným slovenským pohorím, ktoré je rozdelené na dve časti hlbokým riečnym údolím. Rieka ... ho delí na vyššiu Krivánsku Fatru a nižšiu Lúčanskú Fatru.
A Váh
B Hron
C Orava

21. ... je územím s najmasovejším výskytom tisu obyčajného v celej strednej Európe.
A Čergov
B Veľká Fatra
C Poľana

Správne odpovede: 1B, 2C, 3A, 4C, 5B, 6A, 7C, 8B, 9A, 10C, 11B, 12B, 13A, 14C, 15A, 16C, 17A, 18B, 19C, 20A, 21B