Utorok 10. december 2019

extra plus

September 2014

Aktuálne číslo

Foto: Jana BirošováFoto: Jana Birošová

Rakúsky Versailles

Schloss Hof bol sídlom rakúsko-uhorských vojsk, Wehrmachtu aj Červenej armády

Gabriela Pastvová

Len niekoľko kilometrov od Bratislavy sa rozprestiera čarovný barokový zámok obklopený honosným záhradným parkom.

Ide o najväčší vidiecky zámocký komplex v strednej Európe, v ktorom možno pocítiť autentickú atmosféru životného štýlu šľachty a nemuzeálnym spôsobom spoznať jeho mnohotvárne bohatstvo. 

Vďaka Cyklomostu slobody, spájajúcemu Devínsku Novú Ves a osadu Schlosshof v rakúskom mestečku Engelhartstetten, to nebolo nikdy jednoduchšie - stačí pár minút na bicykli, korčuliach či zhruba hodina chôdze a ocitnete sa pred bránami impozantného zámku Schloss Hof.

Veľkolepé dielo
Nádherný komplex pozostávajúci z obytného kniežacieho paláca, umelecky tvarovaných terasovitých záhrad a idylického statku ponúka výlet do čias najväčšej slávy rakúsko-uhorskej šľachty. 

Schloss Hof je dielom architekta Johanna von Hildebrandta, ktorého úlohou bolo navrhnúť reprezentatívne vidiecke a lovecké sídlo pre princa Eugena Savojského. 

Stovky robotníkov, remeselníkov a záhradníkov roky pracovali na realizácii Hildebrandtových plánov a keď v roku 1730 skončili, nadobudol konkrétnu podobu jeden z najpôsobivejších architektonických zámkov európskeho baroka.

Jedinečná krása Schloss Hofu silno zapôsobila na Máriu Teréziu, ktorá ho v roku 1755 získala od dedičov princa Eugena a darovala sídlo svojmu manželovi Františkovi. 

Ten vedel ušľachtilý dar náležite oceniť a od jari do neskorej jesene sem prichádzal v každej voľnej chvíli. 

Chodieval na dlhé osamelé prechádzky, alebo v úzkom kruhu rodiny spolu s Máriou Teréziou a veľkým kŕdľom detí „uľahčoval svojej duši od ťažoby vládnutia".

Práve Mária Terézia nechala Schloss Hof nadstaviť a cisársky dvorný architekt vyzdobil fasádu aj interiéry v duchu dobového vkusu bohatým klasicistickým dekorom, čím zámku vtlačil jeho dnešnú pečať.

Zo zámku kasárne
Nasledujúce generácie Habsburgovcov už o letnú rezidenciu na Moravskom poli nejavili veľký záujem. Keď cisár František Jozef urobil zo zámku výcvikové miesto pre svoju armádu, žiarivý imperiálny lesk takmer úplne vybledol.

Schloss Hof bol vystavený nielen vplyvom počasia, ale aj necitlivému zaobchádzaniu cisárskeho vojska, ktoré sa sem nasťahovalo aj so svojimi koňmi. 

Našťastie, cisár uchoval aspoň vnútorné zariadenie a dvesto vozov naložených nábytkom a umeleckými predmetmi nechal odviezť do cisárskeho skladu vo Viedni.

Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie využila Rakúska republika vzácny mobiliár zo zámku na reprezentatívne vybavenie vládnych budov a veľvyslanectiev doma i v zahraničí. 

Schloss Hof ostal aj naďalej pod správou armády a po cisársko-kráľovskej kavalérii sa do areálu nasťahovalo spolkové vojsko, neskôr armáda nemeckého Wehrmachtu. Po skončení 2. svetovej vojny sa stal na desať rokov sídlom Červenej armády.

Rozsiahle rany, ktoré zámockému areálu uštedrili nezáujem, neúčelné využitie a v neposlednom rade dve svetové vojny, sa po roku 1955 hojili len veľmi pomaly. 

Na plnohodnotnej oprave Schloss Hofu sa začalo pracovať až v roku 2002 založením osobitnej spoločnosti s cieľom revitalizovať toto vzácne kultúrne dedičstvo. 

O tri roky neskôr boli rekonštrukčné práce dokončené do takej miery, že bolo možné otvoriť zámocký areál aj pre verejnosť a najväčší vidiecky zámocký komplex v Rakúsku tak znovu získal svoj niekdajší lesk a dôstojnosť.

Zachránený interiér
Pri prechádzke komnatami obklopí návštevníkov autentická atmosféra, ktorou dýcha každý kus honosného nábytku. Postarali sa o to svedomití pisári, ktorí v 19. storočí zostavili dôkladný inventár tisícov objektov odvezených do cisárskeho skladu dvorského nábytku vo Viedni.

Takmer o 100 rokov neskôr poskytli tieto záznamy dôležité záchytné body pre obnovu autentického zariadenia zámku. 

Pomocou záznamov bolo možné až do súčasnosti sledovať stopy asi 1 500 objektov, medzi nimi sedacieho nábytku, stolov, komod, kozubových krytov, sklených lustrov a olejomalieb.

Tieto neraz zamotané cestičky viedli v mnohých prípadoch do veľkých rakúskych múzeí, no niekedy aj ďaleko za hranice niekdajšej rakúsko-uhorskej monarchie, napríklad do Švédska alebo Vatikánu. 

Početné kultúrnohistorické vzácnosti sa po starostlivom reštaurovaní znovu vrátili na miesta, pre ktoré ich kedysi vytvorili najlepší umelci a manufaktúrni remeselníci. 

A keďže v zoznamoch je zaznamenané aj pôvodné usporiadanie interiérov, nábytok a obrazy sa dnes nachádzajú presne na tom istom mieste ako za čias princa Eugena či cisárovnej Márie Terézie.

Zelené umenie
Výnimočnú veľkoleposť zámku Schloss Hof v nemalej miere dotvára záhrada klesajúca v siedmich terasách až k rieke Morave. Tvorivá sila prírody a ľudský zmysel pre formu sa tu spojili vytvoriac dielo dokonalej krásy a harmónie.

S pomocou historických plánov, starých malieb a expertíz najskúsenejších krajinných archeológov bolo možné v plnej nádhere obnoviť veľkoleposť, ktorá sa stratila v priebehu storočí. 

Umelecky prepracované ornamentálne kvetinové brodérie s veľkorysými obrubami sa opäť prezentujú vo svojej pôvodnej bohatosti farieb a foriem; mohutné fontány a pôsobivé sochy žiaria znovu vo svojom starom barokovom lesku; kríky a stromčeky tvoria tak ako pred storočiami čarovné zákutia a listnaté aleje.

Záhrady dnes už neslúžia na úžitkové potreby. Sú zdrojom zmyslového potešenia pre návštevníkov a ich dôležitým poslaním je aj zachovanie regionálnej záhradnej kultúry a zriedkavých odrôd zeleniny, bobuľového ovocia a byliniek.

K vidieckej idyle zámku neodmysliteľne patria aj hospodárske budovy, pasienky, stajne a poľnohospodárska úžitková plocha. 

V súčasnosti si tak môžu návštevníci Schloss Hofu užiť aj radosti vidieckeho života a okrem rozmanitej flóry sa potešiť aj pohľadom na kone, vzácne biele somáre, ťavy, či pávy.

Tajomstvo fontány
Nádvorie zámku patrí okrem vzácnych záhrad a kvetinových záhonov i niekoľkým fontánam. Práve toto leto sa začalo s rekonštrukciou najväčšej z nich. 

Práce na hlavnej fontáne odhalili výnimočný nález - originály reliéfov z čias zakladateľa zámku princa Eugena Savojského.

Na fragmentoch sú rozpoznateľné tváre, mytologické bytosti ako Satyr alebo Pegas, časti uniforiem, zbrane a osmanské opevnenia. 

Odhalené nálezy poukazujú na reprezentatívny obrazový program nadväzujúci na veľkolepú úpravu barokových záhrad z čias Eugena Savojského okolo roku 1730.

Na základe stavu jednotlivých objektov, ich umeleckej náročnosti a vysokej kvality kamenárskych prác boli diela pripísané dielni sochára Johanna Christopha Madera. 

Spojením jednotlivých nájdených častí je možné odvodiť zásadné informácie o pôvodnej dimenzii fontány, čo predstavuje dôležitý základ pre budúcu rekonštrukciu.

Podujatia pre všetkých
K bohatému koloritu zámku Schloss Hof patrí cyklus koncertov Marchfeldskej filharmónie, baroková opera a množstvo unikátnych podujatí pre rodiny s deťmi. 

Len zlomkom z nich sú Veľkonočné trhy, Slávenie Turíc, Barokový sprievod zvierat, Vianočná dedinka či Záhradné dni, počas ktorých približne päťdesiat starostlivo vybraných predajcov prezentuje domáce aj exotické rastliny, rastlinné rarity, záhradné doplnky, umelecké produkty a keramiku.

Koncom júna bol otvorený nový Detský a rodinný svet v Bäckenhofe - budove, oddeľujúcej feudálny zámok od vidieckeho veľkostatku. 

Pre malých hostí sú pripravené tvorivé dielne, ktoré siahajú od pečenia chleba cez hrnčiarstvo až po hranie barokového divadla, výtvarný workshop, verejné čítanie a tancovanie.

Zaujímavé podujatia čakajú na návštevníkov Schloss Hofu aj na jeseň - koncom septembra sa uskutočnia Jesenné dni záhrad, zamerané najmä na záhradné trendy na nasledujúcu jar. 

September bude patriť tiež Veľkej slávnosti koní, počas ktorej tieto ušľachtilé stvorenia predvedú vrcholové športové výkony a dokážu svoje artistické schopnosti. 

Pripravuje sa i Marchfeldská dožinková slávnosť a pre skutočných labužníkov je ako stvorená kulinárska cesta časom, na ktorej sa návštevníci dozvedia o kuriozitách spojených so stravovaním v 18. storočí a neminie ich ani ochutnávka kvalitných vín a paštét.

Fotografie:
Interiér zámku je zariadený podobne ako za čias Márie Terézie.