Piatok 6. december 2019

extra plus

September 2014

Aktuálne číslo

Vizualizácia: archívVizualizácia: archív

Test Slnečná sústava

Otestujte si svoje vedomosti o slnečnej sústave. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie:17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3,2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Centrom slnečnej sústavy je:
A Zem
B Mliečna cesta
C Slnko

2. Ako sa nazýva obrovské mračno plynu a prachu, z ktorého podľa predpokladov vedcov vznikla slnečná sústava?
A slnečná hmlovina
B meteorický roj
C medzihviezdna hmota

3. Slnečná sústava má priemer približne ..., pričom planéty sa nachádzajú len v oblasti do 6 miliárd kilometrov od Slnka.
stotisíc miliárd kilometrov
B päťdesiatpäťtisíc miliárd kilometrov
C pätnásťtisíc miliárd kilometrov

4. Ktoré planéty označujeme za pevné?
Venušu, Zem, Mars a Jupiter
B Merkúr, Venušu, Zem a Mars
C Zem, Mars, Jupiter a Saturn

5. Čím je zvyčajne obklopené kamenno-ľadové jadro „plynných obrov", kam zaraďujeme Jupiter, Saturn, Urán a Neptún?
A tekutým alebo polotuhým obalom z vodíka a hélia
B vrstvou hornín
C oxidmi železa

6. Viditeľný povrch Slnka tvorí fotosféra - vrstva plazmy hrubá približne ..., pôsobiaca, akoby kypela.
desať kilometrov
B sto kilometrov
C tisíc kilometrov

7. Aká je povrchová teplota Slnka?
A 5 500 °C
B 15 500 °C
C 25 500 °C

8. Ktorá planéta bola prvá objavená ďalekohľadom?
A Venuša
B Jupiter
C Urán

9. Merkúr „navštívila" iba jedna kozmická sonda, Mariner 10 - na svojej ceste sa dostala blízko k Venuši a tá zmenila jej dráhu tak, že koncom marca ... preletela okolo napoly osvetleného Merkúra.
A 1954
B 1964
C 1974

10. Koľko trvá Venuši obeh okolo Slnka?
A približne 115 pozemských dní
B približne 225 pozemských dní
C približne 335 pozemských dní

11. ... je pre svoju hrdzavočervenú farbu známy ako červená planéta.
A Merkúr
B Mars
C Saturn

12. Mesiac má len ... hmotnosti Zeme, ale je piatou najväčšou obežnicou planéty v slnečnej sústave.
A 1,2 percenta
B 9,9 percenta
C 16,7 percenta

13. Akou priemernou rýchlosťou obieha Zem okolo Slnka?
A 5-tisíc kilometrov za hodinu
B 63-tisíc kilometrov za hodinu
C 108-tisíc kilometrov za hodinu

14. Jupiter je najväčšia a najhmotnejšia planéta slnečnej sústavy - je takmer 2,5-násobne hmotnejšia ako zvyšných osem planét dohromady a do jej objemu by sa zmestilo viac ako...
A 1 300 zemegúľ
B 500 zemegúľ
C 10 zemegúľ

15. Kto ako prvý v roku 1610 zaznamenal Saturnove prstence, najväčšie, najhmotnejšie a najčarovnejšie v celej slnečnej sústave, pozostávajúce z kúskov vodného ľadu s prímesou prachu a obiehajúce planétu po vlastnej dráhe?
A Giordano Bruno
B Galileo Galilei
C Tycho Brahe

16. Väčšina asteroidov - doteraz bolo objavených vyše 331-tisíc týchto pozostatkov po nevydarenom pokuse o vznik planéty - je sústredená medzi ... a jeden obeh okolo Slnka im trvá v priemere štyri až päť rokov.
A Marsom a Jupiterom
B Merkúrom a Venušou
C Saturnom a Uránom

17. Ako sa nazýva plochý disk vyplnený planétkami a kométami, ležiaci za dráhou Neptúna?
A Heliopauza
B Bishopov prstenec
C Kuiperov pás

18. Halleyho kométa bola prvá objavená periodická kométa - k Slnku sa vracia každých ... pod vplyvom jeho gravitačného poľa.
A 115 rokov
B 93 rokov
C 76 rokov

19. ..., ľudovo známe ako padajúce hviezdy, sú svetelnými stopami horiaceho materiálu, vznikajúcimi vo vyšších vrstvách atmosféry Zeme po vniknutí úlomkov komét a asteroidov.
A Pulzary
B Meteory
C Čierne diery

20. Ktorý útvar, tvorený biliónmi malých ľadových telies - jadrami komét, je najvzdialenejšou súčasťou slnečnej sústavy?
A Oortov oblak
B Mliečna cesta
C Plejády

21. Za hranicu slnečnej sústavy sa považuje vzdialenosť, v ktorej sa gravitačné pole Slnka vyrovnáva s gravitačným poľom okolitých hviezd, čo je zhruba:
A jeden svetelný rok od Slnka
B dva svetelné roky od Slnka
C desať svetelných rokov od Slnka

Správne odpovede: 1C, 2A, 3C, 4B, 5A, 6B, 7A, 8C, 9C, 10B, 11B, 12A, 13C, 14A, 15B, 16A, 17C, 18C, 19B, 20A, 21B