Utorok 10. december 2019

extra plus

November 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Foto: Gábor BédaFoto: Gábor Béda

Poklady krajiny pod Vihorlatom

Najodľahlejší región Slovenska obklopený divokými lesmi láka svojou neprebádanosťou

Gabriela Pastvová

Horný Zemplín je najvzdialenejším regiónom Slovenska a ako jeden z mála sa pýši nepoškvrnenou, panensky čistou prírodou.

Najvýchodnejším mestom oblasti je Snina, obkolesená Laboreckou vrchovinou, Bukovskými a Vihorlatskými vrchmi. 

Je vstupnou bránou do Národného parku Poloniny a východiskom do Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. 

Mesto Snina a jeho blízke okolie poskytuje neobmedzené možnosti prežívania voľného času a hoci leží v najodľahlejšom cípe Slovenska, rozhodne sa oplatí navštíviť ho.

Pamiatková zóna
Snina patrí k najstarším sídlam Horného Zemplína. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1317 a uvedená je v donačnej listine uhorského kráľa Karola Róberta Filipovi I. Drugetovi. Súčasné kontúry začalo mesto nadobúdať v 18. storočí.

Zo starého sninského námestia sa do dnešných čias zachoval len zlomok - zvyšky parku a rímskokatolícky klasicistický kostol, ktorý bol do dnešnej podoby upravený začiatkom 19. storočia. 

Zaujímavosťou je freska na klenbe lode zobrazujúca pôvodný kostol. Raritou je aj takmer desaťmetrový kríž s umučením Ježiša Krista od akademického sochára Svetozára Ilavského.

Azda najhodnotnejšou pamiatkou Sniny je klasicistický kaštieľ stojaci na mieste bývalej drevenej kúrie postavenej Drugetovcami. 

V roku 1781 sa na jeho výstavbu podujala grófka Terézia Vandernatová, no dokončený bol až o dvadsať rokov neskôr Jozefom Rhollom.

V jeho blízkosti je vybudovaný malý kaštielik pre služobníctvo a hospodárske budovy, ktoré stoja dodnes. 

Plynúcimi desaťročiami kaštieľ pustol a stával sa skôr hanbou než perlou mesta, až kým ho v roku 2009 Snina nekúpila od súkromného vlastníka a nepodujala sa na jeho komplexnú rekonštrukciu. 

Dnes je pýchou mesta a sídlom stálej výstavy „Snina v zrkadle času", ktorej ideou je prostredníctvom dobových fotografií prezentovať časť historicko-spoločenských a historicko-prírodných artefaktov mesta.

Obrazovú časť výstavy dopĺňajú stručné faktografické údaje, nákresy, dvojrozmerné a trojrozmerné exponáty múzejného charakteru. 

Obsahovo sa výstava zameriava na stručný historický vývoj Sniny, počnúc prvými obyvateľmi cez sakrálne pamiatky, hospodárske a spoločenské podoby medzivojnovej Sniny, prírodu až po premeny kaštieľa a jeho rekonštrukciu.

Neoddeliteľnou súčasťou sninského kaštieľa je fontána so železnou sochou Herkula na nádvorí, ktorá predstavuje nepísaný symbol Sniny. Odliata bola v životnej veľkosti v roku 1841 v zlievarni Rhollovcov v niekdajších Jozefových Hámroch.

Podzemie kaštieľa je tvorené dodnes zachovanými pivnicami. Pôvodne sa tu nachádzala veľká pec na pečenie chleba a kúpeľňa. 

V minulosti bolo podzemie prepojené chodbou, ktorá údajne viedla k Daľkovskému potoku a slúžila ako úniková cesta v prípade nebezpečenstva.

V súlade s prírodou
Jednou z najväčších atrakcií mesta je biokúpalisko Sninské rybníky, ktoré v roku 2010 dostalo novú tvár - pôvodné bazény boli prebudované na prírodný kúpací biotop. Ide zatiaľ o druhé slovenské biokúpalisko, kde filtráciu vody zabezpečujú vodné rastliny a riasy.

Tie likvidujú nečistoty, ktoré sa vyplavujú z ľudského tela, a živia sa nimi. V čistiacich nádržiach je plytká voda zohrievaná slnkom a do bazénov prúdi príjemne teplá voda vhodná pre tých, ktorí trpia alergickými reakciami na chemické dezinfekčné prostriedky.

Samotný kúpací biotop je rozčlenený na tri časti - priestor pre malé deti, časť pre neplavcov a plavecká časť, pričom tá je od neplaveckej zóny oddelená mólom. Uprostred areálu vyniká fontána s potôčikom a návštevníkom sú k dispozícii aj ihriská na športové aktivity.

Sninské rybníky sú ideálnym miestom relaxu pre tých, ktorí neobľubujú preplnené betónové mestské kúpaliská. Ubytovanie poskytne kemping, hotel vedľa kúpaliska alebo niektorá z okolitých chát.

Z Oka na Kameň
Mesto Snina a jeho okolie je miestom ako stvoreným pre milovníkov turistiky. Neoddeliteľnou súčasťou jeho scenérie je majestátny Sninský kameň, vyhlásený v roku 1982 za prírodnú pamiatku. Ide o najkrajší vyhliadkový bod Vihorlatských vrchov.

Zdolať ho znamená niekoľkohodinovú chôdzu do kopca a záverečný výstup po sústave kovových schodísk, ktorými sa turista dostane na rovnú skalnú plošinu, podobnú stolovej hore. 

Odtiaľ sa za dobrej viditeľnosti naskytá prekrásny výhľad do hĺbok vihorlatských dolín i do diaľok východného Slovenska.

Na juhu vidíme v prekrásnom horskom údolí tajomné Morské oko, zo všetkých strán obklopené lesmi. Na severozápade zas naše oči spočinú v údolí Cirochy s poľnohospodársky obrábanou krajinou, jednotlivými dedinkami a so siluetou okresného mesta Snina. 

Pri pohľade na západ hľadíme zoči-voči rozľahlým vihorlatským kopcom s hlbokými lesmi a pri opačnom pohľade - na východ, môžeme dovidieť až na hrebene Zakarpatskej oblasti.

Pod Sninským kameňom sa nachádza už spomenutá prírodná pamiatka - Morské oko, ktoré je srdcom vihorlatskej prírody. Vzniklo v období doznievania sopečnej činnosti v dôsledku mohutného svahového zosuvu. 

Morské oko je po Veľkom Hincovom plese a Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku. V roku 2007 bolo zaradené medzi „sedem divov Slovenska".

Tajomné zákutia
Pľúcami regiónu sú unikátne bukové pralesy v Národnom parku Poloniny, zapísané do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. V područí hustých lesov môžu návštevníci objaviť množstvo tajomných zákutí a impozantných pamiatok.

Neďaleká obec Runina je významnou lokalitou pravoslávnej cirkvi a miestom zjavenia Bohorodičky. Nachádza sa tu nová kaplnka a tri liečivé pramene. 

Sninský región je však vo všeobecnosti bohatý na pravoslávne pamiatky. V obci Topoľa sa nachádza gréckokatolícky drevený chrám zasvätený sv. archanjelovi Michalovi.

Pochádza z polovice 17. storočia a v súčasnosti sa v ňom nachádza expozícia venovaná gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a Alexandrovi Duchnovičovi - poprednej osobnosti tejto cirkvi. Súčasťou výstavy sú aj bohoslužobné predmety a knihy, ktoré sa používali pri liturgiách.

Ďalšou veľkolepou sakrálnou pamiatkou v okolí Sniny je drevený chrám v Uličskom Krivom, zaujímavý výraznou ikonopisnou výzdobou pochádzajúcou z 18. storočia. Nachádza sa tu však aj staršia ikona - Christos Pantokrator, datovaná do 16. storočia.

Drevené chrámy sa nachádzajú taktiež v Hrabovej Roztoke, Kalnej Roztoke, Šmigovci, Jalovej či v Ruskom Potoku. Za návštevu nepochybne stojí aj minigaléria s replikami zachovaných i zaniknutých drevených chrámov z oblasti Národného parku Poloniny v obci Ulič.

Pseudokrasové jaskyne, vojnové cintoríny z obdobia 1. svetovej vojny, astronomické observatórium v Kolonickom sedle, kamenné more pozostávajúce z veľkých andezitových balvanov a ešte omnoho viac ponúka okolie Sniny. 

Stačí len prestať utekať za hranice Slovenska a nadchýnať sa cudzím. Spoznajme najskôr poklady, ktoré ukrýva naša malebná krajina, pretože je viac než isté, že nám má čo ponúknuť.

Fotografie:
Klasicistický kaštieľ z konca 18. storočia prešiel v rokoch 2012 - 2013 rozsiahlou rekonštrukciou.

Na biokúpalisku Sninské rybníky zabezpečujú filtráciu vody rastliny a riasy.

Primátor Sniny Štefan Milovčík pred fontánou so sochou Herkula na nádvorí zrekonštruovaného kaštieľa.