Štvrtok 4. jún 2020

extra plus

Október 2014

Aktuálne číslo

Povedali, napísali

Gabčíkovo zastavila Čičova vláda. Potom nasledovalo rozhodnutie mojej vlády z júla 1991, že sa vodné dielo, tzv. variant C, dokončí na slovenskom území a že slovenská vláda bude garantovať jeho financovanie. Mňa k tomu viedli na prvom mieste štátno-politické dôvody. Ak by Slovenská republika nedokázala dokončiť túto priehradu, ktorá už bola na 80 - 90 percent hotová, kam by sme sa hrabali na samostatnú štátnu existenciu! Jednoducho, dokončením Gabčíkova sme dali na vedomie, že sme schopní presadiť svoje oprávnené záujmy. V uznesení mojej vlády bol prijatý aj harmonogram o dokončení priehrady a predovšetkým o prehradení Dunaja. Dva dni predtým, keďže sa na Gabčíkovo valila kritika zo všetkých strán, Mečiarova vláda rozhodla, že sa práce na prehradzovaní Dunaja zastavujú. Na verejnosť sa však tento zápis nedostal, hoci o ňom vedel môj brat ako šéf Hydrostavu, ktorý bol generálnym dodávateľom, a Július Binder ako riaditeľ Vodohospodárskej výstavby. Obaja však mali v rukách uznesenie mojej vlády a zápis Mečiarovej vlády ich nemusel zaujímať, vlastne o ňom ani nemuseli vedieť. Tak prišlo k prehradeniu Dunaja.

Ján Čarnogurský,
bývalý predseda vlády SR