Pondelok 1. jún 2020

extra plus

Október 2014

Aktuálne číslo

Foto: TASR/ Branislav RačkoFoto: TASR/ Branislav Račko

Národniari po novom

Marek Mahút

Zo septembrového mimoriadneho snemu SNS zaujali demokratickú tlač jedine výmeny na podpredsedníckych postoch, kde šípili šancu stranu škandalizovať. 

Týmto pisárom - naschvál či z náporu mimoriadnej inteligencie - unikol posun v strane, ktorá sa čoraz väčšmi spája s vlasteneckými stranami v Európe. 

 Aj na našej politickej scéne silnie ako subjekt, stále väčšmi vystihujúci trend postupného rozkladu EÚ na úkor národných štátov.

„Silnie tiež hlas Európy národov," uvádza sa vo vyhlásení tlačového oddelenia strany, „a čoraz viac ľudí si želá Európu národov a nie Spojené štáty európske. 

EÚ, bruselské a štrasburské orgány majú byť nástrojom na stmelenie, spoluprácu a pomoc najmä v hospodárskej oblasti, a nie diktátorom, ktorý vydáva mnohokrát nezmyselné opatrenia."

Aj preto predseda strany Andrej Danko zdôraznil, že základné znaky štátu nie sú len vonkajšie, ako je prezident a štátne symboly, alebo obranyschopnosť. 

 Vnútorným znakom štátu je aj to, že sa dokáže postarať o občana v zdravotníckej oblasti, školstve, v tých oblastiach, kde je odkázaný na zmluvu so štátom.

„Chceme dať týmto snemom odkaz, že SNS chce znova silný štát a silné Slovensko. 

Chceme vymedzenie hranice sféry súkromného a štátneho sektora, lebo máme pocit, že súkromný sektor sa dostal do oblastí, ktoré mu neprináležia, napríklad do oblasti strategických podnikov. 

 A štát potom stráca zdroje na to, aby vedel napĺňať znaky štátu v oblasti starostlivosti o občana," vyhlásil predseda.

Tieto ciele plní strana v rôznych štátnych útvaroch už poldruha storočia. Možno by bolo načim zobrať si od starých národniarov príklad vo väčšej súdržnosti či generačnom prepojení starých a mladých členov.

A možno netreba skúšať personálne zmeny tak často, alebo k nim pristupovať citlivejšie, so zachovaním starých funkcionárov pri nástupe nových, aby sa zachovala kontinuita. 

A nielen preto, aby sa nestali lacným úlovkom pre pisárov z demokratickej tlače.