Štvrtok 4. jún 2020

extra plus

Október 2014

Aktuálne číslo

Vizualizácia: archívVizualizácia: archív

Test Stavby sveta

Otestujte si svoje vedomosti o najznámejších stavbách na svete. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 17 - 21 bodov = 1, 12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3,2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Akú priemernú hmotnosť dosahuje každý z 2,5 milióna kamenných kvádrov, tvoriacich Cheopsovu pyramídu?
A 100 kilogramov
B tonu
C 2,5 tony

2. Trosky Parthenónu, „chrámu panien", možno vidieť...
A v Aténach
B na Kréte
C v Delfách

3. Ako znel pôvodný názov Kolosea?
A rímske divadlo
B Nerónov amfiteáter
C Fláviov amfiteáter

4. Angkór Vat je jediné náboženské centrum...
A Kambodže
B Vietnamu
C Indonézie

5. Do ktorého storočia sa datuje približný vznik budhistického chrámového komplexu Borobudur na Jáve?
A tretieho
B deviateho
C pätnásteho

6. Stratené mesto Inkov Machu Picchu na rozprestiera na východných svahoch Ánd ..., 112 kilometrov severozápadne od vtedajšieho hlavného mesta „ríše Slnka" Cusca.
A v Peru
B v Mexiku
C v Čile

7. Koľko schodov vedie z každej strany na vrchol Kukulkánovej pyramídy v starovekom mayskom meste Chichen Itzá?
A 181
B 141
C 91

8. Veľký čínsky múr sa tiahne v dĺžke približne...
A 1 500 kilometrov
B 6 700 kilometrov
C 15 900 kilometrov

9. ... bol hlavným materiálom na stavbu monumentálneho pomníka Tádž Mahál v Agre.
A Čierny mramor
B Polopriesvitný biely mramor
C Červený pieskovec

10. Za vlády akého cára vyrástol na moskovskom Červenom námestí Chrám Vasilija Blaženého?
A Ivana Hrozného
B Petra Veľkého
C Mikuláša II.

11. Zámocké záhrady a fontány na 800-hektárovom pozemku vo Versailles, vzdialenom zhruba ... od Paríža, za čias najväčšej slávy spotrebovali toľko vody ako celý Paríž.
A 87 kilometrov
B 57 kilometrov
C 17 kilometrov

12. Koľko mala pôvodne stáť v Paríži Eiffelova veža, ktorá pretrvala dodnes a využíva sa ako televízny a rozhlasový prijímač aj meteorologická stanica?
A 5 rokov
B 20 rokov
C 30 rokov

13. Jeden zo symbolov Londýna - Elisabeth Tower sa týči na severovýchodnej časti Westminsterského paláca a vo výške 55 metrov nad zemou sú umiestnené ... hodinové ciferníky.
A dva
B tri
C štyri

14. Ako dlho si udržal titul najvyššej budovy sveta newyorský mrakodrap Empire State Building, postavený v roku 1931 v štýle Art deco?
A rok
B 10 rokov
C 40 rokov

15. Biely dom stojí...
A vo Washingtone
B v New Yorku
C v Chicagu

16. ... s jednoduchou konštrukciou, zvonka uzavretú a takmer nedostupnú ako pevnosť, zmenila výtvarná výzdoba na vzácnu obrazáreň talianskeho renesančného maliarstva 15. a 16. storočia.
A Baziliku Panny Márie Snežnej
B Sixtínsku kaplnku
C Baziliku sv. Petra

17. Koľko sa nakláňa šikmá veža v Pise, preslávená okrem iného aj tým, že na nej Galileo Galilei uskutočňoval merania gravitácie a voľného pádu?
A meter
B dva metre
C tri metre

18. Bazilika Sagrada familia, stavaná od roku 1882 v štýle stredovekých katedrál, je dominantou:
A Madridu
B Barcelony
C Ríma

19. Kedy slávnostne otvorili visutý most Golden Gate v San Franciscu, ktorý má na svojom konte aj smutné prvenstvo ako najvyhľadávanejšie miesto na samovraždy?
A 27. mája 1857
B 27. mája 1887
C 27. mája 1937

20. Burdž Chalífa v Dubaji sa môže pochváliť približne 15 svetovými rekordmi: okrem iného je to najvyššia nekotvená budova, najvyššia obytná budova, má najvyššie položenú mešitu aj bazén a najrýchlejšie výťahy, pohybujúce sa rýchlosťou...
A 18 metrov za sekundu
B 5 metrov za sekundu
C 1 meter za sekundu

21. Pôdorys veží Menara Berkembar Petronas - dvojičiek Petronas v Kuala Lumpur má tvar dvoch vzájomne pootočených štvorcov, teda osemcípej hviezdy, typickej pre...
A budhistickú symboliku
B islamskú symboliku
C židovskú symboliku

Správne odpovede: 1C, 2A, 3C, 4A, 5B, 6A, 7C, 8B, 9B, 10A, 11C, 12B, 13C, 14C, 15A, 16B, 17C, 18B, 19C, 20A, 21B