Piatok 13. december 2019

extra plus

November 2014

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Afrika

Otestujte si svoje vedomosti o Afrike. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 17 - 21 bodov = 1,12 - 16 bodov = 2, 7 - 11 bodov = 3, 2 - 6 bodov = 4, 0 - 1 bodov = 5.

1. Afrika je ... najväčší a druhý najľudnatejší svetadiel.
A druhý
B tretí
C štvrtý

2. Svetadiel tvorí 54 suverénnych štátov, 9 závislých území a dva štáty, ktoré svetové spoločenstvo neuznalo, pričom najväčším štátom je...
A Egypt
B Sudán
C Alžírsko

3. Koľko obyvateľov má najľudnatejší štát Afriky Nigéria?
A takmer 57 miliónov
B takmer 97 miliónov
C takmer 127 miliónov

4. Historická Núbia sa rozprestierala v údolí Nílu v oblasti dnešného...
A severného Sudánu a južného Egypta
B Maroka
C severného Egypta

5. Kedy vznikol na severe kontinentu Egypt, ríša s obrovským vplyvom na okolité územia?
A približne v roku 7500 pred n. l.
B približne v roku 3300 pred n. l.
C približne v roku 1100 pred n. l.

6. ... vstúpili na africkú pôdu európski cestovatelia a začala sa smutná éra obchodovania s čiernymi otrokmi.
A V 9. storočí
B V 12. storočí
C V 15. storočí

7. Po získaní nezávislosti bola pre mnohé štáty charakteristická nestabilita a násilie - od 60. do 80. rokov 20. storočia sa v Afrike uskutočnilo ... pučov a 13 vrážd predstaviteľov rôznych štátov.
A 70
B 170
C 370

8. Za najväčší ozbrojený konflikt medzi africkými krajinami možno považovať etiópsko-somálsku vojnu v rokoch ... o územie Ogaden.
A 1931 - 1937
B 1956 - 1959
C 1977 - 1978

9. Čo oddeľuje Afriku od Európy na severe?
A Červené more
B Stredozemné more
C Suezský prieplav

10. Kde leží najvyšší vrch kontinentu Kilimandžáro - Uhuru s výškou 5 895 metrov?
A v Tanzánii
B v Zimbabwe
C v Nigérii

11. Najväčšia púšť sveta Sahara je svojou rozlohou porovnateľná s územím Číny alebo USA - rozprestiera sa na ploche presahujúcej ... štvorcových kilometrov.
A 3 milióny
B 6 miliónov
C 9 miliónov

12. Akú dĺžku dosahuje najdlhšia rieka kontinentu Níl?
A takmer 6 700 kilometrov
B takmer 9 500 kilometrov
C takmer 12 200 kilometrov

13. Ako sa súhrnne označujú národy severnej Afriky?
A Nomádi
B Berberi
C Evenkovia

14. Až 50 percent Afričanov je mladších ako:
A 20 rokov
B 30 rokov
C 40 rokov

15. Koľkými jazykmi sa medzi sebou dorozumieva obyvateľstvo Afriky?
A 1 000
B 700
C 300

16. ... vyznáva zhruba 45 percent Afričanov.
A Kresťanstvo
B Islam
C Tradičné africké náboženstvá

17. Afrika je bohatá na ropu, zlato a diamanty - jedna z najslávnejších diamantových baní sa nachádza...
A v Namíbii
B v Ghane
C v Juhoafrickej republike

18. Aké množstvo farmakologicky významných látok obsahuje aloa pravá, rozšírená v tropických a subtropických oblastiach čierneho kontinentu?
A 20
B 100
C 200

19. V Afrike má svoj domov aj najväčší pozemský cicavec - ..., dorastajúci do štvormetrovej výšky.
A hroch obojživelný
B slon africký
C byvol africký

20. Jednou zo základných potravín severoafrickej kuchyne je ..., sparená krupica z pšenice, jačmeňa alebo prosa.
A kuskus
B pastrami
C naan

21. Pod akým názvom je známy projekt Africkej únie, ktorého cieľom je zabrániť rozpínaniu Sahary výsadbou rastlinstva v páse širokom 15 kilometrov?
A Stop Sahare
B Veľká zelená stena
C Zelený projekt

Správne odpovede: 1B, 2C, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8C, 9B, 10A, 11C, 12A, 13B, 14A, 15A, 16B, 17C, 18C, 19B, 20A, 21B