Nedeľa 27. september 2020

extra plus

September 2008

Aktuálne číslo

V euročakárni

Róbert Hölcz

Slovenská koruna sa za dva roky v euročakárni zhodnotila o viac ako 20 percent. Zatiaľ sa nás výrazne nedotkli dôsledky svetovej krízy v oblasti finančného, potravinového a ropného trhu, pretože doterajšie motory zvyšovania životnej úrovne - nárast príjmov a výrazné posilňovanie dožívajúcej slovenskej koruny - tomu účinne bránili. Slovenská vláda si uvedomuje všetky očakávané riziká zavedenia eura najmä v cenovej oblasti, pretože zvýšený nárast inflácie si môžu občania spájať so vstupom do eurozóny. Má preto pripravený scenár administratívnych zásahov do zákona o cenách. Tento spôsob riadenia cenovej politiky však v konkurenčnom prostredí nemôže nahradiť mechanizmus trhu, čo potvrdzujú doterajšie skúsenosti. Pre každú národnú ekonomiku je najväčším nebezpečenstvom spomalenie ekonomického rastu z dôvodu vyššej inflácie a nadhodnotenej národnej meny. Žiaľ, to môže byť od nového roku aj prípad Slovenska. Všetci právom očakávame, že sa naše nižšie nominálne europlaty budú zvyšovať, čo však závisí od miery inflácie. Uvidíme, či sa vláde podarí v oblasti očakávaného zvyšovania cien potravín a výrobkov z ropy novelizovať zákon o cenách tak, aby výdavky k príjmom boli percentuálne približne rovnaké, ako v okolitých štátoch V4.