Nedeľa 27. september 2020

extra plus

September 2008

Aktuálne číslo

Foto: Pavel KapustaFoto: Pavel Kapusta

Negri v STV

Ľudovít Števko

Riaditeľ Slovenskej televízie Štefan Nižňanský sa takmer po desiatich rokoch ospravedlnil novinárom a zamestnancom STV za praktiky internovania na 28. poschodí, ktoré po nástupe Dzurindovej vlády uskutočnila politická úderná skupina pod vedením vtedajšieho riaditeľa Milana Materáka a vrchného „deratizátora" verejnoprávnej inštitúcie po roku 1998 Ľuboša Jariabku. Politické čistky týchto dvoch pánov možno porovnať len s obdobím normalizácie v STV po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Nižňanského ospravedlnenie, ktoré prišlo tesne pred vznikom nového inštitútu televízneho ombudsmana, je mravným gestom, má však len symbolický význam, pretože vyhodeným či vyštvaným zamestnancom už ich pôvodné pracovné zaradenie nik nevráti, na rozdiel od niektorých materákovských rezíduí, ktoré sa stále obtierajú o STV, alebo sa v nej dodnes zdržujú.
Pre slovenskú mediálnu scénu bolo príznačné, že škandálu na 28. poschodí takmer nevenovala pozornosť. Ako vtedy, tak aj dnes. Výnimku tvorí len tendenčná správa na portáli Mediálne.sk a krátky článok v denníku SME, uverejnený s vyjadrením podpredsedu Rady STV Petra Maleca. Ten by očakával ospravedlnenie aj od bývalých zamestnancov za to, čo robili na obrazovke. Podľa neho Nižňanského posolstvo má vraj silný politický podtón. Zabudol vôl, že teľaťom bol! Ten istý Peter Malec, ktorý sa v roku 1992 za čudných okolností stal riaditeľom STV, by sa mal ospravedlniť divákom a zamestnancom za svoje neslávne riaditeľovanie, za to, že v jeho úrade bola pracovným nástrojom skôr fľaša alkoholu ako zdravý rozum. Účastníci istého medzinárodného festivalu si dobre pamätajú škandalózny výstup na jeho prvej zahraničnej ceste. Nuž, staré hriechy neradno spomínať - Malec je dnes jedným z podpredsedov Rady STV.
Deratizácia v STV v roku 1999 na politickú objednávku novej vládnej garnitúry bola dielom jej trápnych prisluhovačov, ktorým sa ich neprofesionálne, neetické a nezákonné konanie vypomstilo ešte počas Dzurindovej éry. Negri v STV splnili svoju špinavú úlohu, potom ich vykopli. Materáka vyhodil Rybníček ako nadbytočného zamestnanca a Jariabka pristihnutý v pracovnej dobe pri alkohole sa vyfauloval sám.


„Chcem sa touto cestou úprimne ospravedlniť bývalým zamestnancom STV, ktorých predchádzajúce manažmenty z tejto verejnoprávnej inštitúcie vyhodili, vyštvali či protizákonne prepustili. Najmä za použité praktiky internovania na 28. poschodí... Keďže tak bývalí riaditelia ani členovia Rady STV doteraz neurobili, cítim potrebu za inštitúciu odoslať toto posolstvo."
(vyhlásenie generálneho riaditeľa STV Štefana Nižňanského)

Kauza „28. poschodie" sa začala v prvé dni januára 1999. Televízia mala byť pod zámienkou tzv. návratu STV k verejnoprávnosti „očistená" od členov bývalého vedenia, a najmä redaktorov spravodajstva, ktorí sa vo vysielaní prejavovali príliš vlastenecky a boli príčinou toho, že sa STV pred voľbami 1998 nezaradila k útočnej batérii protivládnych a protislovensky zameraných masmédií. Tento proces vedenie STV doslova označovalo pojmom „deratizácia STV". Materákovo vedenie zriadilo „Stredisko na vyrovnanie pracovnoprávnych vzťahov". Išlo o „koncentračný tábor" pre nepohodlných zamestnancov, ktorých izolovali od ostatných sústredením a internovaním na najvyššom, 28. poschodí výškovej budovy STV v bratislavskej Mlynskej doline. Väznení zamestnanci STV tu museli čakať na „vysporiadanie" svojich zamestnaneckých pomerov. Nesmeli sa voľne pohybovať v priestoroch televízie, stretávať a rozprávať sa s ostatnými kolegami. Celý deň boli strážení pracovníkmi SBS, ktorí ich sprevádzali aj k toaletám a na obed.