Nedeľa 20. september 2020

extra plus

Október 2009

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Chcel som poznať pravdu

S Petrom Labašom, súdnym znalcom a dekanom Lekárskej fakulty UK

Zo dňa na deň ste sa ocitli na stránkach novín. Úspešný lekár, ktorý má dokonca vraj eštebácku minulosť...
Áno, dozvedel som sa, že novinári našli istého Petra Labaša z Košíc, pod krycím menom Mlynár. Ale nie som to ja.

Reagovali ste na to?
Nie, ani nebudem, je to pod moju úroveň. Nikdy som nebol v nijakej politickej strane, sedem rokov pred revolúciou som pracoval v zahraničí, bol som profesorom na Maltskej univerzite a šéfchirurgom, potom som sa vrátil domov, pracoval som, publikoval, stal som sa riadnym profesorom a od roku 2002 som súdnym znalcom v odbore chirurgia a traumatológia. Doteraz som vypracoval asi 600 znaleckých posudkov.

Znalecký posudok bol prvý posudok vypracovaný za Lekársku fakultu UK. Prečo?
Fakulta posudky bežne nerobí, musela by totiž platiť vysoké poistné. Lekárska fakulta bola vybratá v danej trestnej veci ako znalecký ústav. Požiadavka vypracovať posudok prišla z Generálnej prokuratúry SR. Pri jeho vypracúvaní som spolupracoval s lekármi, ktorí sú v ňom uvedení. To, čo sa po jeho zverejnení udialo, súvisí s tým, že lekári nie sú ochotní znášať následky mediálneho tlaku tejto spolitizovanej kauzy. Veď si len predstavte, že na základe záverov môjho posudku sa novinárka denníka SME Monika Tódová dožadovala u rektora Univerzity Komenského, aby ma odvolal z funkcie dekana lekárskej fakulty len preto, že nesúhlasila s mojím odborným stanoviskom.

Niektorí lekári uvedení v posudku vašu prácu verejne spochybnili...
Pokiaľ ide o psychiatričku doc. MUDr. Kořínkovú, mal som pre ňu len jedinú otázku: Ako pôsobí diazepam aplikovaný do svalu v určitej dávke, ako to bolo aj v prípade H. M.? Posudzovaná osoba totiž odmietla komunikovať, poskytnúť zdravotnú dokumentáciu, rovnako odmietla akékoľvek vyšetrenie. Psychiatrička sa vyjadrila len k účinkom diazepamu na organizmus ktoréhokoľvek pacienta, pričom bola oboznámená s vekom, pohlavím, váhou a výškou takéhoto pacienta. Bez toho, aby vedela, že ide o Hedvigu M. Tento postup je štandardný, nikto nebol nikým ovplyvňovaný, ani pani doc. MUDr. Kořínková. Ak chce teraz odvolať opísané účinky diazepamu a vyhlásiť, že tento liek tak nepôsobí, prosím. Je to jej vec, ale pripomínam, že jej vyjadrenia bude hodnotiť odborná verejnosť.

Rozporuplne sa o posudku vyjadril aj ďalší z uvedených lekárov, stomatochirurg Peter Stanko...
Docent Stanko je prodekanom Lekárskej fakulty UK, môj kolega. Jeho závery z posudku boli citované nepresne a boli zámerne skreslené. To, že vraj pani Hedviga M. nemohla dostať facku a že docent Stanko v posudku vylúčil túto možnosť, je lož! Uviedol, že „rana na dolnej pere je s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená pohryznutím horným zuboradím do dolnej pery alebo vonkajším násilným tlakom dolnej pery voči dolnému zuboradiu". Toto je presná citácia jeho záverov. Novinárka zo SME toto odborné stanovisko jednoducho zmanipulovala, tento záver citovala nepresne. Tu však musím poukázať aj na ďalšiu časť znaleckého posudku, v ktorej sa hovorí o ďalších skutočnostiach súvisiacich s predmetnou fackou. Pacientka uviedla, že facka dopadla na ľavé líce, v dôsledku čoho ju bolela sánka vľavo. Takže úder rukou - facka by musela byť vedená od opuchu (napravo od stredu dolnej pery) po celej ľavej strane pery až cez líce. Inak sa táto facka ani vysvetliť nedá. Bližšie je to uvedené v znaleckom posudku. Pokiaľ ide o ďalšieho kolegu, chirurga Luďka Vrtíka, ten na tomto posudku aktívne spolupracoval a nemal k nemu nijaké pripomienky. Je zarážajúce, že ide o môjho najbližšieho spolupracovníka na mojom pracovisku. Čo ho viedlo k tomu, že sa od posudku napokon dištancoval, sa môžem len domnievať. Myslím, že svoju rolu tu zohráva aj tlak médií.

Čo vyplýva z fotodokumentácie, ktorú ste študovali?
Jednoznačne z nej vyplýva, že krv na tvári a vo vlasatej časti je rozotretá z iného zdroja krvácania, než zo zakrvácaných miest. Na dolnej pere vpravo je drobná, niekoľkomilimetrová ranka, ktorá však nemohla spôsobiť také veľké krvácanie, preto sa domnievame, že krv pochádza zo spontánneho krvácania z nosa, čo pacientka sama udáva vo výpovediach, že často spontánne a bez príčiny z nosa krváca. Bolo mi naznačené, že ošetrujúci lekári boli ovplyvňovaní bývalým riaditeľom nemocnice. Na základe tohto ju ošetrujúci lekár označil za zbitú. Mimochodom, aj sestričky, čo pacientku v ten deň ošetrovali, potvrdili, že keď jej umyli tvár, nemala nijaké viditeľné zranenia, vôbec nič až na drobnú „tržne zhmoždenú ranku" na dolnej pere s minimálnym opuchom.

Vychádza lekár vždy z tvrdenia pacienta, ktorý udáva, že bol napríklad zbitý alebo napadnutý?
Áno, my lekári musíme pacientovi veriť. Bolo to aj v tomto prípade. Zmenilo sa to však po dvoch znaleckých posudkoch a vyjadreniach lekárov. Chirurgovia z Dunajskej Stredy diagnostikovali iba odreninu na dolnej pere vpravo s minimálnym reaktívnym opuchom. Nijaké iné zranenia neboli diagnostikované a opísané, až na krvné podliatiny na vnútornej strane stehien obojstranne, pripomínajúce odtlačky prstov, ktoré už boli 25. 8. 2006 odznievajúce. Toto všetko potvrdzuje jeden veľmi dôležitý dôkaz, CT hlavy a brucha, na ktorom ju vyšetrili v deň údajného útoku v nitrianskej nemocnici. CT je také presné, že ukázalo dokonca aj vpich po injekcii, ktorou jej pichla doktorka lekárskej pomoci už spomínaný diazepam, dokonca aj s bublinkami vzduchu.

Prečo sa CT vyšetrenie doteraz v prípade nespomínalo?
Pretože to je jeden zásadný priamy dôkaz, že nijaké iné vonkajšie ani vnútorné zranenia neboli prítomné. CT dokonca ukázalo aj to, že v oblasti dutiny brušnej neboli známky vonkajšieho ani vnútorného zranenia. Pri kopancoch do dutiny brušnej, tak ako tvrdila, by musel byť prítomný opuch, resp. známky krvácania v stene brušnej, krvné podliatiny by museli byť rozsiahlejšie, splývavé, a na vonkajších a bočných stranách stehna. Na koži chrbta neboli známky poranenia ani reakcie, ktoré by museli byť prítomné, keby na chrbte na tričko bolo písané perom.

Vedeli ste, aký bude tento prípad emocionálne a politicky výbušný?
Áno, všetci mi hovorili, nebuď blázon, do toho nechoď, zničí ťa to. Rozhodlo však to, že chcem poznať pravdu. Generálna prokuratúra ma oslovila ako dekana Lekárskej fakulty UK. Jednoduché by bolo zadať písanie posudku jednotlivým špecialistom. Ale ja som dekanom najstaršej a najväčšej lekárskej fakulty na Slovensku, prednostom I. chirurgickej kliniky v Bratislave a zároveň súdnym znalcom z odboru chirurgie a traumatológie. Mojou povinnosťou bolo vypracovať pravdivý lekársky posudok. Preto ma uráža, že sa jeden medicínsky laik, aj keď advokát, negatívne vyjadruje o lekárskej fakulte. Práve spomínaný tlak médií vnímam ako hrubý nátlak, ako úmyselné zahmlievanie pravdy a účelovú manipuláciu čitateľmi. Zo strany médií by bolo objektívne, keby zverejnili celý znalecký posudok Lekárskej fakulty UK. Za posudok, ktorý som vypracoval po konzultácii s jednotlivými špecialistami z iných odborov a ktorý som podpísal ako štatutár LF UK, beriem plnú odbornú, morálnu i spoločenskú zodpovednosť.

Fotografia:
„Najobjektívnejším a najdôležitejším dôkazom v prípade Hedvigy Malinovej je celotelové CT, na ktorom ju vyšetrili v deň údajného útoku v nitrianskej nemocnici. Je to priamy dôkaz, že zranená nebola," konštatuje profesor MUDr. Peter Labaš.

Zdroj: Život č. 38/2009 (Krátené)