Nedeľa 20. september 2020

extra plus

Október 2009

Aktuálne číslo

Jazykové zákony po roku 1989

V období spoločenských zmien v roku 1990 vznikli dva návrhy zákona o slovenčine. Jeden pochádzal z dielne Matice slovenskej, druhý predložila na rokovanie parlamentu prvá Mečiarova vláda. SNR schválila vládny návrh zákona o úradnom jazyku v Slovenskej republike, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov pod číslom 428/1990 Zb.
Keďže zákon pripúšťal ako druhý úradný jazyk aj češtinu, po roku 1992 sa dostal do nesúladu s čl. 6. ods. 1 Ústavy SR, ktorá definuje ako štátny jazyk na území SR slovenský jazyk. Preto Ministerstvo kultúry SR vypracovalo nový návrh jazykového zákona. NR SR tento návrh schválila 15. novembra 1995 ako zákon 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR. Zákon stanovil, že štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi na území SR, a preto je štát povinný vytvárať v školskom, vedeckom a informačnom systéme také podmienky, aby si každý občan mohol osvojiť a používať štátny jazyk slovom i písmom. Jazykový zákon z roku 1995 bol teraz novelizovaný zákonom č. 318/2009 z 30. júna 2009. Novela upravila niektoré aspekty používania slovenčiny v úradnom styku napríklad aj v školstve, médiách či reklame.
Existencia jazykového zákona nie je slovenským špecifikom. Podobné zákony sú súčasťou vyspelých právnych systémov v mnohých štátoch, v ktorých sa starostlivosť o národný (štátny, úradný) jazyk pokladá za prirodzenú povinnosť štátu.

TASR