Piatok 25. september 2020

extra plus

November 2009

Aktuálne číslo

Pod strechou

Marián Tkáč

Počty sú jednoduché: Smer plus SNS, plus Zdenka Kramplová, dovedna 66 poslancov zo 128 prítomných, a novela vysokoškolského zákona z dielne ministra školstva Jána Mikolaja je „pod strechou". Otázky však ostávajú, ba vynárajú sa aj nové, možno dokonca už „povolebné". Koaličná ĽS-HZDS návrh kritizovala a jej poslanci nehlasovali. Prečo? Je zlá novela zákona alebo vzťahy v koalícii? Ostáva záhadou, čo v novele Mečiarovi a spol. prekážalo. Možno predpokladať, že parlament, ktorý súhlasil s pozmeňovacím návrhom opozičníka Fronca z KDH, by bol odklepol aj házedesácke zmeny. Novela sa týka len verejných vysokých škôl. Tie budú môcť prenajať svoj majetok „za nižšie ako trhové nájomné" aj právnickej osobe - podnikateľovi, za predpokladu, že pôjde o výskum a vývoj. Odteraz by malo byť jednoduchšie odhaliť neetické správanie študentov a zamestnancov vysokých škôl umožnením porovnania záverečnej či habilitačnej práce s ostatnými, ktoré budú uchovávané v príslušnom informačnom systéme. Sťaží sa odpisovanie. Raz za dva akademické roky sa budú vysoké školy hodnotiť a prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Na otázku, ako zmeny, ktorých je podstatne viac, pomôžu kvalite štúdia a úrovni absolventov vysokých škôl, odpovie až čas.