Piatok 5. jún 2020

extra plus

December 2009

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Večná kolónia

Za koho ťahá Slovensko gaštany z ohňa v Afganistane?

Pavol Suško

Počas nedávnej návštevy Veľkej Británie premiér Robert Fico sľúbil, že Slovensko zvýši počet svojich vojakov v Afganistane.

V súčasnosti ich tam slúži 245. Od apríla budúceho roku by ich malo byť podstatne viac, hovorí sa dokonca o zdvojnásobení počtu, pričom by operovali na celom území krajiny. Do Afganistanu odišlo prvého decembra striedať súčasné jednotky 136 slovenských vojakov a vojenských policajtov. V súčasnosti má svojich vojakov v Afganistane 43 štátov. Je iróniou, že premiérove slová odzneli práve v krajine, ktorá má nemalý podiel na dlhodobom rozvrate v Afganistane.

Politika hyen
Britskí kolonizátori sa od 19. storočia usilovali o ovládnutie Afganistanu pre jeho strategickú polohu a zriadili tam protektorát. Závislosť Afganistanu sa ešte viac prehĺbila na začiatku 20. storočia, keď vtedajší emir prijal ďalšie záväzky. Tie krajinu premenili na anglickú polokolóniu. Osvedčenými metódami vplyvu bolo podplácanie kmeňových vodcov, predstaviteľov duchovenstva, zásobovanie kmeňov zbraňami a muníciou. Anglicko podporovalo opozíciu - krajne pravicové moslimské krídlo duchovenstva, ale aj veľké kontrarevolučné skupiny. V roku 1924 sa britským agentom podarilo zorganizovať veľké povstanie kmeňov na hraniciach s Indiou. Povstalci žiadali zrušenie pokrokových zákonov a reforiem, ktoré prijala afganská vláda. Rozšírenie povstania a nárast hnutia tzv. basmačov ohrozovali nezávislosť Afganistanu i bezpečnosť prihraničných území sovietskeho Ruska. Britskí špióni stáli na čele protivládnych akcií v Afganistane, v roku 1929 dokonca prispeli k zvrhnutiu zákonnej vlády.
V tridsiatych rokoch sa Afganistan stal objektom záujmu fašistického Nemecka a jeho spojencov Talianska a Japonska. Snažili sa ho donútiť, aby sa vzdal politickej neutrality a umožnil im využiť územie na agresiu proti Sovietskemu zväzu. Podarilo sa im získať vplyv medzi kmeňmi na severozápade krajiny. Tie plánovali využiť na povstanie proti Britom v Indii.
Po druhej svetovej vojne sa pozícia Británie v Ázii oslabila a mocnosťou číslo jeden sa stali USA. Tie plánovali na území Afganistanu rozmiestniť vojenské základne. Zároveň s politickým tlakom prenikali aj do ekonomiky Afganistanu. Vtiahli afganskú vládu do zmluvy s americkou stavebnou spoločnosťou Morrison-Nadsen na budovanie celého radu objektov. Na pokrytie stúpajúcich nákladov sa spotrebovala takmer celá valutová rezerva krajiny. Pritom americká strana umelo naťahovala plnenie svojich záväzkov.

Osvedčené prostriedky
Podľa afganskej tlače použili Američania v roku 1963 na výstavbu víl pre svojich špecialistov päťkrát viac prostriedkov ako na financovanie základných objektov. Jedným z dôsledkov finančného oslabenia krajiny bolo aj zníženie poľnohospodárskej produkcie.
Postupne sa v krajine vybudovala celá spravodajská sieť na kontrolu činnosti vlády a ovplyvňovanie politiky. Tlak na Afganistan kulminoval v roku 1955, keď sa formoval pakt CENTO. Pod vplyvom USA zakázal Pakistan tranzit tovaru do Afganistanu a z neho cez svoje územie. Touto blokádou sa snažili zlomiť odpor afganského ľudu. Revolúciou v apríli 1978 sa krajina pokúsila vymaniť spod závislosti, USA sa však snažili o návrat proamerickej bábkovej vlády. Dôraz sa kládol na rozloženie pokrokových síl zvnútra, využitie promonarchistických síl a na agresiu zvonku, predovšetkým z Pakistanu. USA aplikovali osvedčené formy - agentúrnu činnosť, masívnu protiafganskú propagandu a diverzno-teroristické bandy.
Práve táto politika kapitalistických mocností bola hlavnou príčinou súčasného stavu v Afganistane. Obete a hmotné škody sa nedajú vyčísliť, vývoj sa o niekoľko rokov vrátil späť. Dnes sú to opäť USA, kto na čele NATO vedie od roku 2001 vojnu v Afganistane, zakrývajúc sa rétorikou o mierových misiách. Horliví spojenci, medzi ktorých patrí aj Slovensko a jeho vlády bez ohľadu na koaličné zloženie, robia všetko preto, aby sa zapáčili svojim mecenášom. Prečo majú slovenskí vojaci ťahať gaštany z ohňa za štáty, ktoré spôsobili dnešný stav?

(Autor je podpredsedom KSS)

Titulok, nadtitul a medzititulky redakcia

Fotografia:
Príslušníci Vojenskej polície a Ozbrojených síl SR, zaradení do operácie ISAF na území Afganistanu.