Piatok 5. jún 2020

extra plus

December 2009

Aktuálne číslo

Kresby: Andrej MišanekKresby: Andrej Mišanek

Reprodukcia: archivReprodukcia: archiv

Máte slovo

Len pre vyvolených
Staré mesto v Bratislave už slúži len bohatej vrstve a radoví občania sú v úzadí. Pred päťdesiatimi rokmi dostala televízia na dlhé roky budovu Starej tržnice v Bratislave. Teraz sa demokratickí konšeli rozhodli urobiť podobný krok - prenajať ju na desaťročia anglickej alebo americkej spoločnosti. Akoby nebolo v okolí dosť steakov a hamburgerov. Mnohí z nás by dali prednosť ovčiemu syru, medu, malokarpatskému vínu či dunajskostredskej paprike, ktoré sa tam doteraz predávali. Ak bratislavský magistrát nevie, ako ju má prevádzkovať, nech sa spýta v Budapešti. Tržnicu, zrekonštruovanú pred desiatimi rokmi, treba vrátiť občanom. Zahraničnej spoločnosti odporúčam pekné susedné priestory bývalého kina Praha a obchodného domu ASO, ktoré si môže zrekonštruovať. V hroznom stave je aj Námestie slobody. Obelisku Karla Kryla robí spoločnosť špalier reklamných betónových pútačov ako kordón policajtov pred dvadsiatimi rokmi. Nefungujúcu fontánu a rozbitú dlažbu možno predsa dať do poriadku z prostriedkov domovej dane, ktorú platia občania. Nuž, súčasná podoba námestia odráža slobodu v našich srdciach po dvadsiatich rokoch od nežnej revolúcie.

J. T. Dubeň, Bratislava

Výsmech národa
V histórii nájdeme veľa odrodilcov, ktorí za judášsky groš či osobnú slávu zradili slovenský národ. Medzi tých, ktorí náš národ neuznávali, patrí aj T. G. Masaryk. Bol spoluautorom Pittsburskej dohody, po vzniku ČSR ju však odmietol uznať. Spolu s E. Benešom má pravdepodobne podiel na smrti M. R. Štefánika, hoci to historici nikdy nepotvrdili. Preto ma nepríjemne prekvapila informácia, že má mať sochu na nábreží Dunaja pred budovou Slovenského národného múzea v Bratislave, kde sa donedávna týčila socha českého leva. Za aké zásluhy? V našom hlavnom meste už je socha jedného odrodilca, L. Kossutha. Nie je to výsmech národa? Sú bratislavskí radní páni vôbec Slováci? Prebudí sa aspoň vedenie Matice slovenskej? Národ na to čaká, len aby už nebolo neskoro. Matica nič neurobila proti hanebnému umiestneniu sochy M. R. Štefánika pod českým levom pri novom SND, pravdepodobne neurobí nič ani teraz. Po celom Slovensku mali dávno prebiehať protestné demonštrácie! Predstavitelia Bratislavy robia hanbu slovenskému národu. Mesto, v ktorom sú sochy našich zradcov, nemá právo byť hlavným mestom Slovenskej republiky.

Juraj Janošovský, Sereď

Ponovembrové sklamanie
Socializmus v Európe neuspel z viacerých dôvodov. Personálna politika ignorovala talentovaných ľudí a preferovala politické nominácie. To bola chybná predstava o lojálnosti k režimu na úkor kvality riadenia národných ekonomík. Chýbala aj dobrá štúdia strategického rozvoja národného hospodárstva. Systém nebol schopný štandardne pokryť spoločenskú potrebu a socialistické krajiny technologicky zaostávali za progresívnym vývojom Západu. Nízka produktivita práce zmrazila rast nominálnej mzdy a životnej úrovne. Nebola politická vôľa zaviesť malé a stredné podnikanie v prospech socializmu. Pasívna motivácia nevytvárala záujem o konkurencieschopnosť, ktorá je základom ekonomickej prosperity so ziskovým efektom. Všetko sa dalo riešiť systémovou zmenou, ktorú chcel presadiť Alexander Dubček v roku 1968. Proreformný socializmus mal reálnu šancu na úspech, ale tzv. normalizáciou ju premárnil. Široké masy však túžili po zmene, a tak uspel nový fenomén, pseudodemokracia s nezákonným rozkrádaním národného majetku. Zo skorumpovaných politikov sa vytvorila domáca veľkokapitalistická trieda. Tým sa prakticky skončila politická rozprávka o právnom štáte a sociálnej spravodlivosti. Hľadanie efektívneho východiska sa začína pri vhadzovaní volebného lístka do urny.

Dipl. Ing. Michael Blischman, Bratislava

Proti vlastným
Európa nám opäť radí ustúpiť Maďarom, aby bol pokoj. Nie je to nič nové. Samotní Maďari, ale aj Česi nám vždy radili, aby sme v záujme zachovania dobrých susedských vzťahov boli ticho a nevyťahovali negatívne fakty z minulosti. Naši otcovia aj pradedovia sa im vždy prispôsobovali, tak nech to tak ostane. Nemáme však horších neprajníkov a nežičlivcov, ako sú tí spomedzi nás. Mnohí umelci, predovšetkým herci, idú proti vlastnému národu a štátu. Politológovia sú zväčša čechoslovakisti a pochlebovači, jatriaci rany minulosti. Nielen Maďari nemajú úctu k Slovensku. Podobne sa správa aj rómska spoločnosť, ktorá sa vôbec nesnaží zapadnúť do krajiny, kde našla svoj domov.

Jela Račan, Hlohovec

Najnovší hit na moste Híd

Na moste Híd
hajluje hyd:
„Maďarom všetko!
Szlovákov biť!"
Alebo „mindent visza!"

Počul to aj sám Boh.
Zo strážnych anjelov
vybral si troch
a dal im znamenie:
„Ty s mečom ohnivým
bráň ľavý breh! Pýcha je hriech!

Ty ustráž pramene,
odstráň z nich kal -
čo ako posvätnú masku by mal.

Ty tretí zatrúb SMEROM nadol:
Figyelem! Figyelem!
Zohyzdili ste priateľstvá i lásky,
pošliapali zmluvu
s človekom i Bohom
a novú diktuje vám diabol.
Nezaslúžite si Eden!
Čas klamárov sa kráti,
odcudzené treba vrátiť!
Sto rokov fackáte
susedov, historikov i dejiny.
Ponechajte si svoj známy erb:
Dereše „posvätené" hrôzou...
Lótovým ženám dali ste do podnájmu
národné menšiny aj ich ozón.
Vigyáz! Viďáz!
Lót bol iba jeden...

Na moste Híd
Niet kde tvár skryť:
Lož býva priesvitná
a plná hníd.
Pod mostom Híd
nôti si Pán Dunaj najnovší hit:
Nemám rád dlhy ani straty.
Ja sám tie facky čestne vrátim!

Zlata Solivajsová, spisovateľka, Banská Bystrica

Čas stratených možností
Juščenko, ktorý má len trojpercentnú podporu obyvateľstva, robí všetko možné, aby sa opätovne stal prezidentom Ukrajiny. Nedávno poslal ruskému prezidentovi Medvedevovi list, v ktorom navrhol zmenu kontraktu o dodávkach plynu pre Ukrajinu a krajiny Európy. Ukrajina totiž v tomto roku odoberie len polovicu z objemu stanoveného zmluvou. Rusko jej odpustilo pokuty za neodber, ale Juščenko trvá na pokutách za neodber cez tranzit. Podľa poradcu prezidenta Medvedeva Sergeja Prichoďka má list zjavný vnútropolitický kontext a Rusko si neželá zúčastňovať sa na vnútroukrajinských treniciach. Výstižne sa vyjadril bývalý veľvyslanec USA na Ukrajine: Čas prezidenstva Juščenka sa ukázal časom stratených možností pre Ukrajinu. Nový prezident bude mať ťažkú pozíciu, ak chce zachrániť suverenitu krajiny.

Igor Novák, Komárno

Nepoučili sme sa
Ministri Maďarska a Slovenska položili nedávno základný kameň budúceho mosta cez Ipeľ. Neviem, kto ten most tak veľmi potrebuje. Nevedie tadiaľ ani diaľnica. Vraj, aby sa tam mohli stretnúť starí ľudia a zaspomínať si na Felvidék. Nepoučili sme sa z dvoch predošlých mostov? Aké priateľstvo nám priniesli? Symbolom spoločnej výstavby a priateľstva malo byť Vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros. S Maďarmi by sme sa už nemali púšťať do nijakej ďalšej stavby, kým Maďari nedokončia Nagymaros, k čomu ich zaviazal haagsky súd (ktorý nerešpektujú). Na tom by malo trvať aj vedenie EÚ v Bruseli. Prinieslo by to úžitok celej únii.

čitateľ zo Šurian

Deštrukčná opozícia
Schopní ľudia vytvárajú hodnoty, vnášajú medzi ľudí pokoj a pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Druhí sa len vezú na práci iných, šíria okolo seba neistotu a nepokoj. Taká je aj dnešná opozícia. Má hľadať nedostatky v práci vlády, odhaľovať nezákonnosť a korupciu. To všetko v záujme občanov, pokoja v štáte, jeho zveľaďovania a šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí. Naša opozícia sa však zameriava na deštrukciu vlády šírením klamstiev a poloprávd, bagatelizovaním jej úspechov a zveličovaním nedostatkov. Pomáha jej v tom celá mediálna mašinéria. Prejavuje sa to aj počas súčasnej celosvetovej krízy. Z jej dôsledkov viní výlučne vládu. Obviňuje ju zo zadlženosti, pritom ju máme druhú najnižšiu v EÚ. Všetkými možnými prostriedkami sa snaží vyvolať medzi občanmi paniku. Práve Dzurindova vláda rozpredala všetko, čo mohla a zanechala po sebe obrovské dlhy.

JUDr. Emil Hollý, Žilina

Politickí väzni a disidenti
Počas celoslovenskej pietnej spomienky na zavraždených, mučených, odvlečených a väznených politických väzňov, ktorá bola na Ružinovskom cintoríne v Bratislave, ako aj na rôznych akciách k 20. výročiu tzv. nežnej revolúcie politickí predstavitelia akosi zabudli politických väzňov. Akíže boli páni Čarnogurský a Havel politickí väzni či disidenti? Veď si žili ako v perinke! Skutoční politickí väzni boli kruto prenasledovaní až do 17. novembra 1989. Nijaká rehabilitácia ani odškodnenie nenapraví to, čo im protiprávne odňali - vieru, rodinu či dokonca život. Spomínaní disidenti na rozdiel od nich nikdy nepracovali v uránových baniach. Politickí väzni pritom neboli rozkrádači „socialistického majetku", vrahovia, povaľači ani zlodeji, len slobodne prejavovali svoj politický názor v neslobodnom režime.

Marián Burík, Ilava

Trať mládeže má 60 rokov
Koncom tohto roka uplynulo 60 rokov, čo bola skončená výstavba železničnej trate z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice - Trať mládeže (21 km). Bola to najvýznamnejšia medzinárodná stavba mládeže. Čo predchádzalo tejto výstavbe? Už koncom 19. storočia sa na tomto úseku uvažovalo o prebudovaní úzkorozchodnej trate. Ale až v roku 1943 sa prikročilo k stavbe úseku č. 6 - k razeniu tunela. Práce však postupovali veľmi pomaly. V polovici roka 1944 sa začala stavba na úseku č. 5. O tri roky neskôr boli stavebné práce zrealizované len asi na 40 percent. Za tejto situácie prišiel vhod návrh ÚV Zväzu slovenskej mládeže, že slovenská mládež pomôže budovať rozostavané úseky č. 5 a 6, ktoré v tom čase už stavali znárodnené firmy, a že súčasne vybuduje dosiaľ nezačatú časť trate - úseky č. 1 až 4 tak, aby vybudovaná trať mohla byť daná do prevádzky k 28. októbru 1949. Slávnostný výkop 5. apríla 1948 vykonal vtedajší predseda SNR Karol Šmidke. Na výstavbe sa zúčastnilo od 8. marca 1948, keď sa už začali prípravné práce na stavbe, do 22. októbra 1949 47 162 mladých ľudí z desiatich európskych štátov, ale aj z Alžírska, Indie, Kanady a USA. Aj napriek tomu, že hlavnými pracovnými nástrojmi boli čakany, lopaty a fúriky a terén bol mimoriadne náročný, stavba bola vybudovaná len za niečo vyše poldruha roka, čiže podstatne skôr, ako to bolo vtedy pri takejto dĺžke trate a náročnosti terénu úplne samozrejmé. Brigádnici vykopali a premiestnili až 628 800 m3 zeminy, vyrúbali 35 000 stromov, zamurovali 43 990 m3 betónu a muriva, 35 000 metrov trativodov, nasypali 35 000 m3 zvrškového štrku, urobili násypy až do výšky 18 metrov, prerazili viacero skalnatých zárezov, vybudovali 32 väčších železničných objektov, medzi nimi 3 viadukty a most a pomohli pri razení 1 194 metrov dlhého tunela, položili vyše 2 600 koľajníc a výhybiek a takmer 38 000 podvalov. Na trati sa prvýkrát v ČSR uskutočnilo kladenie železničného zvršku strojovým spôsobom. Brigádnici žili aj mimoriadne aktívnym kultúrno-spoločenským a športovým životom. V roku 1948 sa tu zrodila Lúčnica - svetoznámy umelecký súbor, ktorý dodnes mimoriadne úspešne zviditeľňuje Slovensko na všetkých svetadieloch.

Ján Novák, Banská Štiavnica

Reprodukcia:
Pohľadnica z Trate mládeže