Štvrtok 4. jún 2020

extra plus

December 2009

Aktuálne číslo

Spiaca kráľovná

Erika Lehotszká

Začiatkom novembra snemovala Matica slovenská, no radový Slovák nemá o tom ani tušenia. Nijaká veľká televízia, rádio či veľké noviny o tom neinformovali. Zato sa v nich až nezdravo často hovorí o Matici neprajne a s urážajúcou iróniou. Všeobecnú kritiku Matice v médiách bulvárneho charakteru a hľadanie chýb typu, ktorú knihu smie a ktorú nesmie vydať, nemožno pripustiť. Je to falošná kritika a zapadá do rámca neslovenských postojov tzv. slovenských médií. Nad niektorými vecami sa však zamyslieť treba. Aj vám sa vidí, že súčasná Matica nie a nie prekročiť svoj tieň, prísť s novou myšlienkou? Napríklad presadiť sa vo verejnoprávnych médiách či chystať vlastné TV vysielanie v rámci blížiacej sa digitalizácie. Matica by mohla a mala by významne pomôcť zvyšovaniu nášho mľandravého vlastenectva. Keď ju v roku 1863 cisár povolil, stala sa centrom a symbolom slovenskej „nezávislosti" a národného povedomia. Prežila časy rozkvetu, keď jej správcom bol Jozef Cíger-Hronský, i časy obmedzovania v rokoch socializmu. Dnes akoby spala. Od roku 1990, teda už 19 rokov, je jej predsedom Jozef Markuš, ktorý ním podľa súčasných stanov môže byť až do smrti. A do úplného „vyčerpania sa" Matice? Názov „Matica" vraj pochádza zo srbčiny. Znamená buď „včelia kráľovná" alebo „zdroj". Boli časy, keď naša Matica bola kráľovnou, usilovnou ako včelička. Dnes akoby bola už len zdrojom - spokojného nažívania si jej skostnatených funkcionárov, ktorých čas jednoducho vyšumel.