Piatok 5. jún 2020

extra plus

December 2009

Aktuálne číslo

Nesentimentálne Vianoce

Pavol Janík

Ľudstvo vždy žilo v jedinečnej dobe a v neopakovateľnej situácii, no niektoré podstatné okolnosti ľudského života vôbec nemenia. Pre tých, ktorí ešte veria slovám vrátane demokratickej rétoriky, mám zarmucujúcu správu. Čo sa vlastne deje v dôkladne uzatvorenom pozadí zdanlivo otvorenej spoločnosti? Ak sa hovorí o demokratických vojnách, demokratickom násilí a demokratickom mučení, tak to už médiami umŕtvovaná verejnosť vníma ako frázy. V skutočnosti však ide o najhrôzostrašnejšie podoby ľudského utrpenia, ktoré sú systematickým nástrojom moci. Na internete možno nájsť faksimile skrípt školiaceho strediska s kódovým označením, určených pre príslušníkov špeciálnych ozbrojených síl a zborov demokratických štátov. Konkrétne čerpám zo zdroja susednej krajiny, ktorá je členom NATO a Európskej únie. Za všetko hovorí názov Účinné metódy taktického výsluchu a najmä obsah - 1. Lekárske minimum; 2. Metódy psychologického nátlaku; 3. Využitie chladu, vysokej teploty, tmy a ostrého svetla, zvuky; 4. Použitie fyzických útrap a bolestivých podnetov; 5. Odlišnosti výsluchu žien, detí a starých osôb; 6. Prvá pomoc. Nazretie do najtemnejšieho zákulisia demokracie naozaj nepotrebuje nijaký komentár. Tak už len chvíľu mlčme na pamiatku všetkých neznámych obetí demokratických zverstiev. Alebo si v duchu opakujme nezabudnuteľné verše Miroslava Válka: Boli biele Vianoce, padal čierny sneh.