Piatok 5. jún 2020

extra plus

December 2009

Aktuálne číslo

Res publica

Ľudovít Števko

Ten, kto vymyslel tradíciu Vianoc, sviatkov narodenia Vykupiteľa, iste chcel kresťanskému svetu pripomenúť, že veľkosť sa nerodí z pýchy a hmotného bohatstva, ale z pokory a bohatstva ducha. Vianoce nazývame aj sviatkami lásky, pokoja a porozumenia, ale, žiaľ, toto zvykoslovie sa z nášho života postupne vytráca ako drobné z vrecka. Ilúzie o rýchlom zbohatnutí a bezbrehom konzume zatemnili mnohým myseľ natoľko, že sa z nich stali bezohľadní vyznávači novej ideológie peňazí. Vzrastá moc bohatých a rastie bezmocnosť chudobných. Novodobé božstvo slobodného trhu, ktoré nás momentálne trestá krízou, morálne relativizuje náš duchovný život. V predvianočnom čase už nevstupujeme do seba, nezamýšľame sa nad tým, ako žijeme, ponárame sa do ligotavých svetiel hypermarketov, rátame peniaze, peniaze, peniaze. Vianoce sa menia na sviatky falše a neúprimnosti. Primátori odkroja z rozpočtu samospráv niekoľko stoviek euromeny, pripravia kapustnicu pre bezdomovcov a paničky z ľudskoprávnych nadácií budú pred kamerami rozdávať milodary. Ministerstvo vnútra postaví pár vyhrievaných stanov pre tých, čo prišli o strechu nad hlavou, aby cez sviatky pokoja a mieru náhodou nepomrzli. Patrí to k bontónu Vianoc. Kresťanskí demokrati, ktorí výdatne pomáhali budovať tento farizejský, nekresťanský a liberálne zvrátený svet, pôjdu na bohoslužby.
Pravdaže, je tu ešte nádej, že takýto svet posadnutý peniazmi a nekresťansky nadobudnutým ziskom nemôže trvať večne, napriek odľudšteným globálnym trhovým silám. Ľudskú spoločnosť predsa nemožno dlhodobo degradovať na úroveň zvieracej ríše, kde alfa samci surovo uplatňujú právo silnejšieho. Amorálne fungovanie spoločnosti nadutých arogantných samcov a poníženého chudobného stáda nemôže byť trvalým príznakom ľudského vývoja. Príde Kristus, ktorý sa tiež narodil v chudobe, ešte raz spasiť náš pomýlený svet?