Sobota 25. máj 2024

extra plus

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Komunista Ján Štrasser

Textárovo vyznanie na bulletine Zlatý palcát 1977

Ján Štrasser (1946) - básnik, esejista, textár, prekladateľ, autor mnohých angažovaných prorežimových textov, od 70. rokov člen komunistickej strany, podpredseda ZO KSS vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, signatár tzv. anticharty, po roku 1989 pravicovo-konzervatívny a militantne antikomunisticky sa prezentujúci publicista. V roku založenia Charty 77 prispel pár vetami do bulletinu komunistického festivalu Zlatý palcát.

Zlatý palcát 1977
Bulletin VI. ročníku celostátní soutěže vojenských písní s brannou a vlasteneckou tematikou

Odpovědný redaktor: pplk. PhDr. Jaromír Roggenbuck
Obálku navrhl: František Fischer
Vytiskla tiskárna Naše vojsko, závod 3

31. august - pravidelný dátum uzávierky súťaže o Zlatý palcát - mám vo svojom pracovnom kalendári zaznačený červenou ceruzkou. Pravda, už dlhé týždne, ba mesiace predtým si sadám nad papier, hľadám vhodné témy, motívy, brúsim textovú podobu budúcej piesne.
A niekedy sa zamyslím: čo ma to vlastne v návale inej a rozmanitej práce vždy znova a znova vracia k Zlatému palcátu a vôbec k vojenskej piesni? Nie, ani zďaleka to nie je len dvojnásobné víťazstvo na tomto festivale, nie je to ani Cena Víta Nejedlého, ktorú som 6. októbra 1976 mal tú česť prevziať z rúk ministra národnej obrany. Je to viac: je to pocit, že aj keď je vojenská pieseň len molekulou v živote príslušníkov našej ľudovej armády, predsa len je molekulou veľmi závažnou a dôležitou. Pomáha im prežívať voľné chvíle, aktivizuje ich v hodinách pracovného nasadenia, je s nimi ako verná družka, dobrá kamarátka, ako "najnežnejšia zbraň". A na to, aby takou naozaj bola, musí byť ich. Musí sa im prihovárať ich jazykom, ich rytmom - mladým, jasným, optimistickým.
Písať vojenskú pieseň som sa učil vo Vojenskom umeleckom súbore kapitána Jana Nálepku v Bratislave. A mal som dobrých učiteľov - zaslúžilého umelca plk. Milana Nováka, dramaturgov Štefana Ladižinského, Petra Oravca a ďalších. Ale recept na vojenskú pesničku nemám, hoci som ich napísal už hodne vyše päťdesiat. Rodí sa mi akosi sama, z pocitu, nálady, atmosféry, ktorá - aspoň si to myslím - by mohla byť blízka tým chlapcom v zelenom, medzi ktorých som ešte nedávno patril. Napokon, len oni môžu preveriť jej skutočné hodnoty.
Vojenská pieseň... Platí o nej do písmena to, čo veľký nemecký básnik Bertold Brecht povedal o komunizme: "Je to jednoduché, ktoré sa rodí tak ťažko..."
Ján Štrasser, textár