Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Apríl 2010

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Test Vtáky

Otestujte si svoje vedomosti o vtákoch. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 25 - 30 bodov = 1, 19 - 24 bodov = 2, 13 - 18 bodov = 3, 6 - 12 bodov = 4, 0 - 5 bodov = 5.

1. ... je zoologická veda zaoberajúca sa štúdiom vtákov a ich životom.
A
Ornitológia
B Ichtyológia
C Entomológia

2. Vtáky sa vyvinuli v ... z operených dravých dinosaurov zo skupiny Maniraptora.
A
prvohorách
B druhohorách
C treťohorách

3. Najbližšími žijúcimi príbuznými vtákov sú...
A
krokodíly
B jašterice
C hady

4. Už ... vo svojom diele Historia animalium z roku 350 pred n. l. opísal migráciu vtákov a to, že im padá perie a znášajú vajcia, mýlil sa však v presvedčení, že lastovičky hibernujú.
A
Leonardo da Vinci
B Charles Robert Darwin
C Aristoteles

5. Čím je spôsobená nízka váha vtáčích kostí?
A
ich tenkosťou
B ich dutosťou
C odlišnou štruktúrou kostných buniek

6. Hmotnosť vtáčej kostry predstavuje v priemere len ... z ich celkovej hmotnosti, u ostatných cicavcov je to až do 30 percent.
A
pätnásť percent
B desať percent
C štyri percentá

7. Čím proces evolúcie nahradil u vtákov uchopujúcu končatinu?
A
zobákom
B krídlami
C dolnými končatinami

8. Sokoliarstvo má svoje korene v Mezopotámii, do Európy sa rozšírilo okolo roku 400 n. l. spolu s ... a Alánmi.
A
Turkami
B Hunmi
C Tatármi

9. V Európe sa zo zhruba 10-tisíc druhov vtákov pravidelne vyskytuje iba asi...
A
500
B 1 000
C 1 500

10. ... sú špecialisti na semená bodliakov, ktoré zbierajú priamo z rastlín.
A
Sokoly poľovnícke
B Myšiarky ušaté
C Stehlíky pestré

11. Ktorý vták je najväčší?
A
sokol sťahovavý
B výr skalný
C pštros dvojprstý

12. Napriek vysokým prírastkom nie je sýkorka bielolíca premnožená, pretože až ... vtákov zomiera v prvom roku života.
A
75 percent
B 85 percent
C 95 percent

13. Ľudskú reč nereprodukujú:
A
kukučky
B papagáje
C kavky

14. Ktorý vták stavia priam umelecké hniezdo visiace nad vodou na steblách trstiny?
A
pinka
B pipíška
C trsteniarik

15. ... plieni hniezda spevavcov, ich vajíčka a mláďatá využíva ako zdroj bielkovín.
A
Kukučka obyčajná
B Sojka škriekavá
C Belorítka obyčajná

16. Vlha hájová ako jediný druh tropickej čeľade obýva od konca apríla do konca augusta strednú Európu, inak žije v...
A
Ázii
B Afrike
C Austrálii

17. Ktorý vták je symbolom márnivosti a pýchy?
A
páv
B hus
C straka

18. Poznáme vyše 200 druhov sov, ktoré sa vyskytujú na celom svete okrem ..., časti Grónska a niektorých oceánskych ostrovov.
A
Južnej Ameriky
B Sibíri
C Antarktídy

19. V európskej kultúre sa sova spája s múdrosťou, v ranej kresťanskej mytológii však symbolizovala...
A
diabla
B hlúposť
C nešťastie

20. Niektoré druhy kolibríkov dokážu zamávať krídlami až ... za minútu, a tak dokážu doslova stáť vo vzduchu.
A
50-krát
B 70-krát
C 90-krát

21. Odkiaľ sa do Európy rozšíril bažant?
A
z Ameriky
B z Ázie
C z Afriky

22. Tučniaky, nelietavé vtáky, žijú výhradne v oblastiach chladných morských prúdov na južnej pologuli, len jeden druh hniezdiaci na ... okrajovo zasahuje aj na severnú pologuľu.
A
Veľkonočných ostrovoch
B Galapágach
C Islande

23. ... zobákom a jazykom sŕka vodu s bahnom a preciedza z nej drobné živočíchy, hlavu má pritom vo vode obrátene - vodu načiera vrchnou časťou zobáka.
A
Žeriav
B Korela
C Plameniak

24. Bocian je od 10. storočia n. l. hlavným symbolom ..., majú ho vo svojom znaku mnohé inštitúcie a športové kluby.
A
Alsaska
B Grécka
C Austrálie

25. Lastovičky sú vtákmi povetria, všetko robia vo vzduchu a na zem sadajú len vtedy, keď...
A
sa kúpu
B zbierajú materiál na hniezdo
C pijú

26. Ktorý je najväčší spomedzi európskych holubov?
A
holub hrivnák
B holub plúžik
C holub domáci

27. Orol bol v Európe symbolom kráľov a vodcov, mali ho v znaku aj...
A
uhorskí panovníci
B šľachtici zo severného Anglicka
C rímske légie

28. Najdokonalejšími vtáčími dravcami sú ..., ani jeden z nich sa vo voľnej prírode neživí zdochlinami.
A
orly
B sokoly
C výry

29. ... sú najväčšie vodné vtáky, v Oriente ich kedysi chovali nielen na ozdobu, ale aj na mäso.
A
Plameniaky
B Pelikány
C Labute

30. Všetky plemená ... pochádzajú z domestikovaného lesného vtáka žijúceho v juhovýchodnej Ázii.
A
sliepky
B holuba
C husi

Správne odpovede: 1A, 2B, 3A, 4C, 5B, 6C, 7A, 8B, 9A, 10C, 11C, 12B, 13A, 14C, 15B, 16B, 17A, 18C, 19A, 20C, 21B, 22B, 23C, 24A, 25B, 26A, 27C, 28B, 29C, 30A