Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Apríl 2010

Aktuálne číslo

Foto: TASR/APFoto: TASR/AP

Reprodukcia: archívReprodukcia: archív

Očkovanie ako riziko

Stoja peniaze nad zdravím človeka?

Ľudovít Števko

Ukázalo sa, že epidémia prasacej chrípky bol planý a šikovne riadený poplach. Vlády mnohých štátov masírované médiami však rýchlo zakúpili enormné množstvá protichrípkových vakcín často neoverenej kvality. Teraz je ticho. Vakcinátori sa „nabalili" a vakcíny v skladoch čoskoro podľahnú skaze. Všetko je tak, ako má byť.

O vakcinácii, ktorá sa doteraz prezentovala ako dôkaz brilantnosti modernej medicíny, sa vo svete čoraz viac diskutuje na odbornej úrovni ako o rizikovom faktore. V Českej republike (nehovoriac o štátoch ako Veľká Británia, USA, Japonsko, Nemecko či Rakúsko) už vyšlo v priebehu rokov viacero odborných štúdií na túto tému, napríklad publikácia Dr. Gerharda Buchwalda Očkování obchod se strachem alebo Očkování pro a proti od Martina Hirteho. U nás sa ľady neinformovanosti lámu veľmi pomaly, nedotknuteľnosť očkovania zarputilo strážia vakcinátori, ktorí každého, kto verejne prehovorí o rizikách očkovania, považujú za blázna či dokonca za kreatúru a vraha detí.

Čo je dôležitejšie
Tento jav nedotknuteľnosti „starých múdrostí a právd" je pre ľudstvo príznačný od čias stredovekého blázna Galilea Galileiho, pochybujúceho o večnej pravde, že Zem je rovná doska. Z prelomu 20. a 21. storočia je známy prípad britského lekára Dr. An­drewa Wakefielda, ktorý odhalil spojitosť MMR (kombinovaná vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole) s autizmom detí. Neupálili ho ako Giordana Bruna, len vyhodili z práce v londýnskej nemocnici. V Británii a USA sa spustila obrovská mediálna kampaň zástancov trojjedinosti vakcíny MMR proti buričovi Wakefieldovi, ktorá stála oveľa viac peňazí ako všetky doterajšie vedecké výskumy spojené s vakcináciou MMR. Americký lekár Arthur Krigsman a po ňom ďalší vedci v USA a Japonsku vyšetrili stovky detí s autizmom a potvrdili tie isté histopatologické zistenia ako Wakefield. Kampaň proti lekárom, ktorí tvrdia, že očkovanie trojkombináciou MMR môže spôsobiť autizmus, sa vedie v BBC doteraz, napriek tomu, že na základe rozhodnutia súdov a expertíz bolo vo Veľkej Británii odškodnených viac ako tisíc postihnutých detí po zaočkovaní touto látkou. Mnohí západní investigatívni žurnalisti i lekári (napríklad Gary Matsumoto a Dr. Pamela Asa) kladú otázky: Sú zisky farmakologických kartelov vyrábajúcich vakcíny dôležitejšie ako zdravie ľudstva? Stoja peniaze nad zdravím človeka?

Amok vakcinátorov
Keď sa na Slovensku v roku 2007 v rámci svojho prednáškového turné po Európe zastavila austrálska odborníčka na riziká očkovania Dr. Viera Scheib­nerová, pôvodom zo Slovenska, na jej prednáške pochytil niektorých slovenských vakcinátorov amok. Istý, mediálne veľmi známy lekár, vytrhol Dr. Scheib­nerovej z ruky mikrofón a začal ju urážať. Vykrikovanie namiesto vecnej diskusie napokon ­znemožnilo vo svete uznávanej odborníčke dokončiť prednášku.

Nie je vôbec čudné, že v takejto atmosfére je na Slovensku ­problematika rizika očkovania tabu. Mnohí lekári, ktorí majú obavy z rizík vakcinácie, tak ako je striktne zakotvená v našej le­gislatíve, radšej mlčia, aby ne­prišli o svoje renomé. A tak sa slova ujímajú ojedinelí novinári či legislatívci. Poslankyňa Národ­nej rady SR Ľudmila Mušková a novinárka Iva Vranská Rojková sa v spojení s občian­skou Iniciatívou pre uvedomenie si rizík očkovania už niekoľko rokov pokúšajú na verejnosti prelomiť ľady mlčania okolo vakcín, ktoré sú dobre zmanažovaným masovým hitom, ako nás o tom presvedčila nedávna svetová hystéria zvaná prasacia chrípka. Obe tieto odvážne bojovníčky za práva na informovanosť rodičov v záujme zdravia ich detí usporiadali začiatkom marca tlačovú konferenciu, na ktorej informovali novinárov o stave problematiky vakcinácie, ako sa prezentuje vo svete.

Pochopia to konečne?
Cieľom konferencie, ako povedala Mušková, neboli odborné stanoviská, ale vyvolanie diskusie. „Nepasujem sa za odborníčku, chcem však poukázať na to, ako sa premietajú odborné názory na očkovanie do legislatívy väčšiny európskych štátov, v ktorej sa ruší povinné očkovanie a prechádza sa na očkovanie dobrovoľné," odpovedala Mušková na otázky novinárov zastúpených najmä v ženskom rode. Nielen na Západe, ale aj v Rusku ­umožnil bývalý prezident Vla­dimir Putin rodičom odmietnuť očkovanie svojich detí na základe odporučenia stovky popredných imunológov a odborníkov z iných medicínskych disciplín.

Nie je to tak dávno, čo Európska komisia aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila štátom EÚ, aby zrušili očkovanie detí proti tuberkulóze už v pôrodnici a k očkovaniu pristúpili iba u rizikových skupín. Slovensko, Česko a Bulharsko sú posledné krajiny EÚ, kde sa všetky deti plošne očkujú proti TBC už na štvrtý deň po narodení. Ak matka odmietne očkovanie, hrozí jej podľa vyhlášky nášho ministerstva zdravotníc­tva trest.

Tento legislatívny očkovací relikt na Slovensku pretrváva od roku 1953, keď po 2. svetovej vojne bol výskyt TBC rozšírený vinou zlých životných podmienok. V európskom zdravotníctve už vanú vetry iným smerom - prečo asi? V Českej republike sa proti očkovaniu detí v naj­útlejšom veku stavia hlavný hygienik a stavovské organizácie pediatrov, lebo ako sa uzniesli „vakcína predstavuje veľkú záťaž zdravotného systému, detí aj rodičov pre vážne nežiaduce účinky, vysoko prekračujúce akýkoľvek hypotetický prínos". Podľa EÚ a WHO je očkovanie proti tuberkulóze vo všeobecnosti považované za problematické a v jedenástom roku života dieťaťa za neúčinné, preto ho neodporúčajú. Po­chopia to konečne slovenskí vakcinátori, ministerstvo zdravotníctva aj náš zákonodarný zbor?

Na spomenutej tlačovej konferencii odznelo viacero odkazov na odbornú literatúru upozorňujúcu na riziká očkovania. Pri tej príležitosti predstavila Iva Vranská Rojková svoju „románovú fikciu blízku realite" Vakcína alebo Nedovoľ, aby mi ublížili! z produkcie Vydavateľstva Spol­ku slovenských spisovateľov. Jej knihu z lekársko-farmaceutického pros­tredia dopĺňa na román nezvyčajne bohatý faktografický materiál, ktorý ho posúva do sféry literatúry faktu. Pre tieto vlastnosti je Rojkovej kniha dvojnásobne zaujímavá a užitočná najmä pre rodičov.

Škoda, že poslankyňa Mušková už nebude v parlamente bojovať proti uzákonenej povinnej vakcinácii. S politikou končí a nevie sa, či štafetu po nej prevezme ďalší odvážny poslanec. Treba dúfať, že pani Mušková sa bude o to viac venovať rýdzo ľudským veciam, zdravotne postihnutým deťom v dôsledku očkovania a rovnako postihnutým matkám, ktoré sa na ňu obracajú o radu i pomoc. Ale kto tu pomôže, ak nie lekárska obec a prispatá legislatíva?

Fotografie:
Aj za kampaňou o očkovaní proti tzv. prasacej chrípke sú podľa názorov mnohých odborníkov finančné záujmy nadnárodných farmaceutických koncernov.

Nová kniha Ivy Vranskej Rojkovej vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.