Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Apríl 2010

Aktuálne číslo

Vizualizácia: archívVizualizácia: archív

Na prahu prevratných zmien?

V najbližších rokoch nás čaká množstvo prekvapení

Ladislav Zelinka

Vývoj v takmer všetkých oblastiach ľudskej činnosti smeruje k neobyčajným objavom, odhaleniam a konfliktom. A tak možno očakávať, že v najbližších rokoch svetom otrasú revolučné poznatky možno v takej miere, aká nemá v histórii obdobu. Aké to bude mať dôsledky?

Revolúcia prebieha predovšetkým vo vede. Od fyziky a astronómie až po biológiu sa vedci zoznamujú s faktmi, ktoré nezapadajú do súčasných paradigiem. Vývoj a výskum v nie­ktorých oblastiach rapídne pokročil a ukázal nesprávnosť alebo nedostatočnosť súčasných teórií. Niektorí mladí a ďalší nezávislí vedci prichádzajú s teóriami, ktoré konzervatívni vedci zatiaľ väčšinou ignorujú alebo prijímajú len zdráhavo.

Nepozemský pôvod?
Vo fyzike sa objavili nové teórie úplne meniace pohľad na fungovanie fyzikálneho sveta od atómov až po galaxie. Novým spôsobom nazerajú na vesmír s jeho silami, priestorom i časom, vnútornou rotáciou a energiou nabitým vákuom. Tieto koncepcie môžu priniesť nepredstaviteľné vynálezy a zásadne zmeniť chod ľudskej spoločnosti. Ponúkajú úplne nové zdroje lacnej a čistej energie a pohonu, nové spôsoby jej prenosu a využitia. Je len otázkou času, kedy sa začnú masovo využívať.

Rovnako prevratné sú objavy v biológii, konkrétne v oblasti výskumu DNA. Nové poznatky posunú naše hranice chápania podstaty človeka, jeho pôvodu a schopností. Zároveň sa objavia nepredstaviteľné možnosti a nebezpečenstvo manipulácie s genetickou pamäťou. Šokom pre verejnosť aj odborníkov bude, ak sa dokáže, že niektoré časti ľudského genómu majú nepozemský pôvod, ako tvrdia niektorí vedci. Navyše v posledných rokoch prichádza k zvláštnym, ťažko vysvetliteľným mutáciám génov u niektorých novorodencov. Aj tu nás čakajú možné prekvapenia.

Možno bude treba prepísať časť ľudských dejín, pretože nové archeologické výskumy vynášajú na svetlo artefakty, ktoré nezapadajú do školských osnov. Prastaré diela a pozostatky veľmi vyspelých civilizácií po celom svete mätú vedcov, ktorí ich nedokážu nikam zaradiť, alebo ich interpretujú nesprávne. Onedlho budeme isto konfrontovaní s prevratnými objavmi archeológov a ak budú mať dostatočný mediálny ohlas, nebudú môcť byť ignorované.

Ekológovia už roky bijú na poplach a varujú pred hrozivým stavom životného prostredia. Pred 18 rokmi dali Zemi len niekoľko desaťročí, kým sa biosféra nenávratne zničí, ak sa ekologické škody nenapravia. Pribúdajúce a silnejúce prírodné pohromy dávajú tušiť, že v budúcnosti bude všetko ešte viac eskalovať. Zmena však môže prísť aj náhle ako blesk z čistého neba. Nečakaná a zničujúca katastrofa by mohla byť signálom na nástup zelenšej politiky priaznivej k prírode.

Škandalózne zistenia
Predvídať možno aj pribúdanie rôznych odhalení a škandálov vo všetkých oblastiach od politiky cez ekonomiku po zdravotníctvo a možno aj cirkev.

Možno na základe káuz prestaneme veriť nie­ktorým liekom a potravinovým výrobkom. Jedno škandalózne zistenie môže byť iskrou na zapálenie ďalších a tie môžu nasledovať ako lavína.

Nestabilita a nedostatky v ekonomike a hospodárstve, ktorých prvé príznaky sme pocítili v roku 2009, v nasledujúcich rokoch pravdepodobne spôsobia buď vlečúcu sa, permanentnú krízu, alebo globálny krach porovnateľný s veľkou hospodárskou krízou v tridsiatych rokoch. Na základe súčasného vývoja možno očakávať, že sa štáty budú čoraz viac zadlžovať a budú krátiť sociálne dávky, dôchodky, výdavky na školstvo a zdravotníctvo. Dôsledkom bude vzrast nezamestnanosti, chudoby a nepokoje. Z hľadiska finančnej situácie sa západný svet dostáva do začarovaného kruhu chudobnenia, z ktorého nie je ľahká cesta von. V nasledujúcich rokoch však bude tento problém taký naliehavý, že ho bude treba riešiť.

Stojíme teda na prahu prevratných zmien? Pri rýchlosti, akou sa naša moderná spoločnosť vyvíja, je to viac ako pravdepodobné.