Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Máj 2010

Aktuálne číslo

Reprodukcia: archívReprodukcia: archív

Test Európski maliari

Otestujte si svoje vedomosti o európskych maliaroch. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie:
20 - 24 bodov = 1, 15 - 19 bodov = 2, 10 - 14 bodov = 3,
5 - 9 bodov = 4, 0 - 4 bodov = 5.

1. Námet na dielo Zrodenie Venuše čerpal Sandro Botticelli z...
A
Biblie
B antickej mytológie
C talianskej histórie

2. Vincent van Gogh vytvoril za desať rokov približne ... malieb a 1 100 kresieb.
A
900
B 1 400
C 1 900

3. Taliansky barokový maliar Caravaggio zobrazoval svätých a biblické postavy ako...
A
alegorické postavy
B fantastické bytosti
C obyčajných ľudí

4. ... reprezentuje prechod medzi impresionizmom konca 19. storočia a kubizmom zo začiatku
20. storočia - krajinu zjednodušoval do geometrických tvarov a pridával jej neočakávané tiene.
A
Hieronymus Bosch
B Paul Cézanne
C Andy Warhol

5. Kto je autorom obrazu Slnečnice, ktorý neznámy majiteľ získal na aukcii v roku 1987 za 22,5 milióna libier?
A
Pierre-Auguste Renoir
B Leonardo da Vinci
C Vincent van Gogh

6. Impresionizmu dal meno obraz Impresia, východ slnka, ktorý v roku 1872 namaľoval...
A
Claude Monet
B Pisanello
C Peter Paul Rubens

7. Flámsky gotický maliar
Jan van Eyck, autor obrazu Manželia Arnolfiniovci, bol jedným z prvých, ktorí spopularizovali...
A
olejomaľbu
B maľbu na plátno
C portréty

8. ... nadviazal na tvorbu Vélazqueza a maľoval výlučne ľudí a ich správanie.
A
Ivan Konstantinovič Ajvazov­skij
B Paul Cézanne
C Francisco Goya

9. Gustav Klimt bol vedúcou osobnosťou ... modernizmu.
A francúzskeho
B viedenského
C talianskeho

10. Leonardo da Vinci je autorom obrazov:
A
Tri grácie a Venušina toaleta
B Únos Európy a Danae
C Mona Líza a Posledná večera

11. Kazimir Severinovič Malevič je považovaný za zakladateľa ..., v ktorom bolo cieľom umelcov vytvoriť svet bez predmetov, pretože vizuálne vnemy z okolitých predmetov považovali za nepodstatné.
A
kubizmu
B suprematizmu
C impresionizmu

12. ... je autorom freskovej výzdoby Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne a slávnej mramorovej sochy Dávida.
A
Michelangelo Buonarroti
B Leonardo da Vinci
C Raffael

13. Rembrandt Harmenszoon van Rijn, ktorý žil v 17. storočí v ..., získal sobášom veľký majetok a ten mu umožnil slobodne sa venovať umeleckej práci.
A
Nemecku
B Holandsku
C Anglicku

14. ... na svojich obrazoch predstavuje Tahiti ako raj nepoškvrnený civilizáciou.
A
Salvador Dalí
B Marc Chagall
C Paul Gauguin

15. Ktorý maliar je známy aj ako tvorca mnohých vynálezov predvídajúcich modernú technológiu, z ktorých však boli len niektoré skonštruované za jeho života?
A
Leonardo da Vinci
B Vincent van Gogh
C Francisco Goya

16. Najslávnejší obraz talianskeho renesančného maliara a architekta Raffaela je ..., a dnes sa nachádza v galérii Zwinger v Drážďanoch.
A
Sixtínska Madona
B Obetovanie Izáka
C Mona Líza

17. ... maliara ikon Andreja Rubľova pravoslávna cirkev kanonizovala za svätého.
A
Bulharského
B Srbského
C Ruského

18. Ktorý umelec sa obrazmi Stavanie kríža a Snímanie z kríža zaradil medzi najuznávanejších flámskych maliarov?
A
Rembrandt Harmenszoon van Rijn
B Peter Paul Rubens
C Tizian

19. Autorom obrazov Svätý Ján Krstiteľ, Venuša a Adonis, Na­nebovzatie Panny Márie a Má­riina cesta do chrámu je:
A
Tizian
B Sandro Botticelli
C Raffael

20. ... bol známy maľbami morských scenérií.
A
René Magritte
B Ivan Konstantinovič Ajva­zovskij
C Edouard Manet

21. Český maliar Alfons Mucha je najvýznamnejšou osobnosťou európskej secesie a autorom cyklu veľkoformátových obrazov...
A
Európska epopej
B Česká epopej
C Slovanská epopej

22. Najvýznamnejší francúzsky maliar obdobia romantizmu ... ilustroval diela Williama Shake­speara, Waltera Scotta aj Johanna Wolfganga von Goetheho.
A
Gustave Moreau
B Claude Monet
C Eug`ene Delacroix

23. ... vo väčšine svojich prác, plných démonov, častí ľudského tela, zvierat a strojov, zobrazuje hriechy a morálny úpadok ľudstva.
A
Hermann Hesse
B Hieronymus Bosch
C René Magritte

24. Ktorý maliar sa preslávil portrétmi španielskej kráľovskej rodiny a mnohých ďalších významných európskych osobností?
A
Diego Velázquez
B Francisco Goya
C Gaspar van Wittel

Správne odpovede: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C, 6A, 7A, 8C, 9B, 10C, 11B, 12A, 13B, 14C, 15A, 16A, 17C, 18B, 19A, 20B, 21C, 22C, 23B, 24A