Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Máj 2010

Aktuálne číslo

Hnojometníci v protislovenskom ťažení

Igor Kšiňan

Už ste počuli o ženijných fugasoch? Ide o nálož z hnoja a močovky, ktorá sa odpáli v momente, keď popri nej prechádza útočiaci nepriateľ. Keď ho smradľavý obsah nálože zasiahne, zväčša vraj nepokračuje v boji, stratí dôstojnosť a usiluje sa očistiť. Nevýhodou takého bojového prostriedku je, že sa dá odpáliť len raz. Ako jedna zo zbraní protislovenského ťaženia sa fugas teda nehodí ani v priamom, ani v prenesenom zmysle.

Ťaženie preto treba viesť neprestajne a treba dbať na to, aby objekt jeho útoku neprestal smrdieť. A na to je dobrý hnojomet. Podobne ako pre
 guľomet aj pre hnojomet treba vybudovať hnojometné hniezda. Takéto posty smradľavej paľby sú najmä všetky dva mienkotvorné denníky, bulvárne denníky a známe týždenníky, teda takmer celá významnejšia tlač vychádzajúca na Slovensku, ďalej súkromné, ba často aj verejnoprávne elektronické médiá, najmä rozhlas. Výsledkom ich hnojometnej paľby je, že zasmradia všetko sloven­ské. Výsledkom protislovenského ťaženia je, že istá časť nášho obyvateľstva pred ním kapituluje, pridáva sa k hnojometníkom a obracia proti vlastnému národu. K týmto samozverbovancom patria národní bezdomovci, či skôr bezvedomci, malomeštiaci a rozliční pomýlenci, ktorí si chcú tým, že pridávajú polienko do ohňa, zvýšiť v spoločnosti kredit. Hnojičskú prácu vykonávajú zadarmo - chudáci, keby vedeli, ako dobre sú za svoju hnojarinu platení hnojometníci z médií a popri nich aj tzv. „osobnosti", iste by vo svojej horlivosti poľavili. Ďalšia časť nášho zahnojeného národa pokorne mlčí, zvykla si. Ak kedysi platilo dobrý, lepší, najlepší, sovietsky, dnes je na programe dňa iné stupňovanie: zlý, horší, najhorší, slovenský. Nikto sa proti tomu verejne nebúri. Akoby sme boli zhypnotizovaní. Pokorne to znáša aj vláda. Pán premiér sa síce občas ozve - ale choď proti hnojometu bez patričnej zbrane! V tejto súvislosti treba pripomenúť jednu z najväčších záhad tejto vlády - ako to, že sa ešte nezmohla na jeden vládny denník? Ako chce zabezpečiť akú-takú clonu proti sústavnému zahnojovaniu Slovenska? Hnojometníci svoju kampaň maskujú kritickým postojom, občianskou odvahou, očistnou úlohou médií. Iste, cieľom kritiky má byť zlepšiť veci. Ak sa však kritika zmení na neprestajnú hnojometnú paľbu, ide o zámernú likvidáciu ideologického protivníka.

Aký teda môže mať zmysel protislovenské ťaženie? Národ stratí dôstojnosť, chuť bojovať a bude pripravený prijať ľubovoľnú alternatívu, ktorú mu pripravia mocní tohto sveta. Lebo veru oni ešte neprijali existenciu Slovenskej republiky a iste sa pokúsia o dejinný zvrat.