Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Máj 2010

Aktuálne číslo

Foto: TASR/Svätopluk PíseckýFoto: TASR/Svätopluk Písecký

Bývanie na Luníku IX čoraz nebezpečnejšie

Bývanie na košickom cigánskom sídlisku Luník IX je podľa vedenia Bytového podniku mesta Košice (BPMK) čoraz nebezpečnejšie. Pre životy neohrozujúci stav a zabezpečenie štandardného bývania je potrebné na sídlisku preinvestovať viac ako 22 miliónov eur, uviedol konateľ BPMK Gabriel Hrabovský. Podľa Hrabovského problém už presiahol možnosti samosprávy a zrejme bude nevyhnutné zaangažovať do jeho riešenia štát aj Európsku úniu.

Konateľ spresnil, že pre nelegálny odber elektriny hrozí odpojenie celých bytových domov, poškodzovaním a neodbornými zásahmi obyvateľov je vysoké riziko výbuchu plynu a vzniku požiarov v niektorých panelákoch. Kým bytový fond na sídlisku s 548 bytmi je dimenzovaný na približne 3 700 nájomníkov, býva ich tam spolu s neprihlásenými a neprispôsobivými osobami viac ako dvojnásobok. Platných ná­jomných zmlúv na celom Luníku IX je len 92. Nehospodárne nakladanie s pitnou vodou napríklad spô­sobilo, že kým v celom meste je priemerná spotreba 60 litrov na osobu za 24 hodín, na Luníku IX je to až 552 litrov na osobu za 24 hodín, pričom vodovodná sieť je neustále poškodzovaná. Na platby sa skladajú všetci platiči vrátane dôchodcov v malometrážnych bytoch. Dlh nájomníkov rastie každý mesiac o 300-tisíc eur.

BPMK si už podľa Hrabovského musí brať na hradenie nákladov úvery a môže sa pri vyhrotenej situácii dostať aj do konkurzu. Podobná situácia už bola na Luníku IX v roku 2005, keď mesto urobilo za pohľadávkami hrubú čiaru. Stav sa počas ďalších päť rokov nezmenil a dlhy opäť nebezpečne rastú.

Aj keď je „čierny Peter" teraz v rukách mesta, konateľ vidí riešenie predovšetkým v pracovných príležitostiach pre Cigánov, nevynímajúc ich väčšiu mobilitu na pracovnom trhu, aby si tak príjmami mohli zabezpečiť štandardné bývanie. Sociálne dávky na to nestačia a ako riešenie sa neukazuje ani inštitút osobitného príjemcu.

TASR

Fotografia:
Momentka z košického sídliska Luník IX.


Píry: Slovensko potrebuje precedens

Siedmeho apríla sa člen Rady Slovenského pozemkového fondu Martin Píry a podpredseda Mládeže SNS zúčastnil na rokovaní so starostom obce Plavecký Štvrtok Ivanom Slezákom. Predmetom stretnutia boli pozemky v správe SPF pod miestnou cigánskou osadou. Stavby v osade sú postavené v rozpore so zákonom o stavebnom konaní a ohrozujú život a zdravie obyvateľov. Z dôvodu špecializácie M. Píryho na správne právo, konkrétne stavebné konanie, ponúkol svoje právne služby bezodplatne obci za účelom okamžitého odstránenia stavieb. So starostom obce sa zhodli, že aj z dôvodu existujúceho trestného konania za trestný čin všeobecného ohrozenia je bezpodmienečne nutné zbúrať veľkú časť osady. „Dozriem, aby bol úspešne dokončený proces, ktorý zavŕšia buldozéry. Na Slovensku pôjde zrejme o precedens, ale právo musí platiť pre všetkých. Najmä však ide o ochranu života a zdravia samotných obyvateľov cigánskej osady," povedal Píry.

TASR