Sobota 23. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Foto: Pavel KapustaFoto: Pavel Kapusta

Test Európska únia

Otestujte si svoje vedomosti o Európskej únii. Za každú správnu odpoveď si zarátajte 1 bod. Známkové hodnotenie: 20 - 24 bodov = 1, 15 - 19 bodov = 2, 10 - 14 bodov = 3, 5 - 9 bodov = 4, 0 - 4 bodov = 5.

1. Akého pôvodu je slovo Európa?
A rímskeho
B latinského
C gréckeho

2. Myšlienky, ktoré viedli k vytvoreniu Európskej únie, po prvý raz predniesol...
A Jean Monnet
B Robert Schuman
C Konrad Adenauer

3. Koľko obyvateľov žije v dnešnej Európskej únii?
A 457 miliónov
B 495 miliónov
C 522 miliónov

4. Európska únia má v súčasnosti ... oficiálnych jazykov.
A 27
B 25
C 23

5. Kto skomponoval melódiu, ktorá sa stala hymnou Európskej únie?
A W. A. Mozart
B A. Vivaldi
C L. van Beethoven

6. Koľko hviezdičiek je na vlajke Európskej únie?
A 25
B 15
C 12

7. Deň Európy si pripomíname...
A 25. marca
B 1. septembra
C 9. mája

8. Ktoré sú tri hlavné orgány Európskej únie?
A Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európy
B Európsky parlament, Európska komisia, Výbor regiónov
C Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európskej únie

9. Ktorá inštitúcia EÚ má právomoc navrhovať novú legislatívu EÚ?
A Európsky parlament
B Rada EÚ
C Európska komisia

10. José Manuel Barosso je...
A predsedom Rady Európskej únie
B predsedom Európskej komisie
C vysokým predstaviteľom EÚ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku

11. Na koľko rokov sa volí predseda Európskeho parlamentu?
A 5 rokov
B 3 roky
C 2,5 roka

12. Kto je prezidentom Európskeho parlamentu?
A Hans-Gert Pöttering
B Jean-Claude Trichet
C Javier Solana

13. V ktorom roku sa na Slovensku uskutočnili prvé voľby do Európskeho parlamentu?
A 2002
B 2003
C 2004

14. Poslancom Európskeho parlamentu zo Slovenska nie je...
A Ján Halecký
B Miloš Koterec
C Ján Hudacký

15. Slovenské voľby do Európskeho parlamentu sa v tomto roku uskutočnia:
A 4. apríla
B 6. júna
C 26. júna

16. Koľko europoslancov bude reprezentovať záujmy SR po tohtoročných voľbách do EP?
A 13
B 14
C 15

17. Na pôde Rady Európskej únie sa schádzajú ... v závislosti od oblasti, ktorá je zaradená do programu rokovania.
A ministri členských štátov
B predstavitelia ministerstiev a veľkých zamestnávateľov
C predstavitelia vedeckých ústavov a univerzít

18. Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti na...
A vnútroštátne úrady v členských štátoch únie
B nesprávny úradný postup v inštitúciách a orgánoch EÚ
C činnosť vnútroštátnych súdov a národných ombudsmanov

19. Európsky policajný úrad EUROPOL bol vytvorený s cieľom...
A zlepšiť ochranu obyvateľov EÚ pred terorizmom
B zabezpečiť celoeurópske spravodajstvo v oblasti trestnej činnosti
C posilniť kooperáciu pri trestnoprávnych prípadoch

20. Ktoré mesto je sídlom Európskej centrálnej banky?
A Brusel
B Frankfurt nad Mohanom
C Štrasburg

21. Kedy sa začala v prvých 12 krajinách EÚ používať mena euro?
A 1. januára 1999
B 1. januára 2002
C 1. januára 2004

22. V ktorej z nasledujúcich krajín EÚ sa nepoužíva euro?
A Cyprus
B Nórsko
C Slovinsko

23. Na slovenskej strane eurovej mince v nominálnej hodnote 1 cent, 2 centy a 5 centov je vyobrazený...
A Kriváň
B slovenský dvojkríž
C Bratislavský hrad

24. Od 1. januára 2009 je predsedníckou krajinou EÚ:
A Francúzsko
B Švédsko
C Česko

Správne odpovede: 1C, 2B, 3B, 4C, 5C, 6C, 7C, 8C, 9C, 10B, 11C, 12A, 13C, 14A, 15B, 16A, 17A, 18B, 19B, 20B, 21B, 22B, 23A, 24C