Sobota 23. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Recenzie

Na strane pravdy
Karikatúra je jedným zo spôsobov, ako vyjadrovať postoj k svetu a životu. Nie každý, kto je obdarený výtvarným talentom, s ním dokáže naložiť tak, ako známy slovenský karikaturista Andrej Mišanek. Zručný výtvarník, ktorý chrlí vtipné nápady ako na bežiacom páse, svoje nadanie rozhodne nepremárnil. Výsledkom sú tisíce kreslených satirických skratiek, ktoré uzreli svetlo sveta od roku 1965, keď sa začal venovať karikatúre. Pamätníci si iste spomínajú najmä na časy kultového časopisu Roháč, kam prispieval až do jeho zániku v 90. rokoch. Karikaturistické pero a štetec neodložil ani po novembri 1989, keď nastúpilo obdobie, ktoré ho svojou rozpornosťou nesmierne inšpirovalo. Výsledkom sú dielka, nad ktorými sa človek nielen schuti zasmeje, ale prinútia ho aj k vážnemu zamysleniu. A mnohokát mu prebehne i mráz po chrbte. V tomto období sa doprofilovali Mišanekove ľudské a svetonázorové postoje. Odolal mámeniu zlatého teľaťa - nepridal sa tam, kde sa sypali dukáty za spev cudzích piesní. Vybral si ťažšiu cestu: zostal na strane pravdy a spravodlivosti, na strane svojho národa a štátu. Spôsobom sebe vlastným odsúdil agresiu NATO v Juhoslávii, vojnové jatky v Afganistane a Iraku, krvavý konflikt medzi Izraelom a Palestínou, tzv. boj proti terorizmu, pranieroval obdobie dzurindizmu či neduhy v medziľudských vzťahoch. Osobné postoje Andreja Mišaneka sa premietli aj do tvorby prezentovanej v jeho novej knižke Slobodný svet z vydavateľstva Tatramedial. Prezentuje sa v nej nielen ako karikaturista, ale aj ako autor ilustrovaných veršovaných glos. V textovej časti kniha obsahuje Mišankov úvodný príhovor, charakteristiku jeho tvorby od publicistu Ľudovíta Števka, krátke interview s autorom a odpovede na otázky v rubrike Opytník prevzaté z mesačníka Extra plus. Podčiarknuté a zrátané: po dlhšom čase vyšla Andrejovi Mišankovi ďalšia podarená knižka, ktorá si zaslúži svojich čitateľov.

Roman Michelko

(obalka.jpg)

Večná dočasnosť
Druhá knižná publikácia Romana Michelka Eseje o globalizácii (Matica slovenská, Martin 2009) organicky nadväzuje na jeho debut Revoltujúci Sizyfos, za ktorý mu Literárny fond udelil prémiu v rámci Ceny Ivana Kraska. Autor reflektuje dôležité spoločenské témy, potvrdzuje široký rozhľad a schopnosť osloviť náročného čitateľa, ktorý nie je ľahostajný k určujúcim podmienkam svojho bytia. Knižka je edičným činom v oblasti populárno-náučnej literatúry, ktorá čitateľovi zasvätene sprístupňuje vedecké poznatky. Oceňujem autorovo odhodlanie otvorene pomenovať súčasný stav sveta, skúmať jeho systémové príčiny, žalostné dôsledky a naznačovať východiská zo slepých uličiek vyčerpaných módnych politických fráz a ekonomických stereotypov. R. Michelko upriamuje pozornosť na potrebu racionálneho modelovania ďalšieho civilizačného vývoja, ktorý má už príliš veľa kritických znakov deštrukcie v polohe ohrozenej ľudskej dôstojnosti. Ak som recenziu nazval Večná dočasnosť, verím, že odráža hlavný aspekt posolstva knihy. Povedané s klasikom: panta rei - ani dnešná globalizácia, teda programová celosvetová uniformita povinného bezohľadného kapitalizmu, nadiktovanej bezbrehej chamtivosti a uctievaného špekulatívneho sebectva nie je nezvratný proces bez konca a bez alternatívy.

Pavol Janík

(eseje.jpg)

Reprodukcie: archív