Nedeľa 24. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Námety z Olympu

Tvorca ideálu ženskej krásy

Nela Mayerová

Je najslávnejším umelcom antického Grécka. V dejinách umenia bol asi prvý, kto sa odvážil vytvoriť akt bohyne. Praxiteles, sochár, ktorého dielo poznáme len z kópií.

Nijaké súčasné múzeum ani zberateľ sa nemôžu pochváliť originálom z Praxitelovej sochárskej dielne. Nijaký sa nezachoval. Všetko, čo vieme o tomto mimoriadnom umelcovi, je veľmi neisté. Za preukázané sa považuje iba to, že žil vo 4. storočí pred Kristom. Praxiteles však bol taký chýrny, že sa o ňom zmieňuje množstvo gréckych a latinských spisov, a jeho umenie také cenené, že v antike vznikol rad kópií jeho diel. Niektoré z nich sa zachovali až do našich čias.

Praxiteles a Atény
Praxiteles sa narodil okolo roku 400 alebo 390 pred naším letopočtom v sochárskej rodine. Vyučil sa u svojho otca a zrejme tvoril najmä v Aténach. Tie sa hospodársky a politicky spamätávali z porážky v peloponézskej vojne a už nemohli dávať sochárom a maliarom veľké štátne zákazky ako v predchádzajúcom storočí. Úlohu veľkých mecenášov umenia prevzali členovia bohatej aténskej aristokracie, ktorých priazeň si zrejme Praxiteles získal. Rímski autori velebia Praxitelov štýl, jemnosť a eleganciu jeho skulptúr. Za rímskej éry sa Praxiteles stal najčastejšie kopírovaným gréckym sochárom. Vďaka týmto replikám sa zachovali určité informácie o jeho sochárskom štýle.
Najslávnejší sochár antiky pracoval predovšetkým s mramorom, ale odlieval aj sochy z bronzu. Za námet si najčastejšie vyberal Afroditu, Apolóna, Herma a Artemidu a tiež Erota a satyrov. Bohyniam a bohom dával podobu krásnych mladých žien a mužov a dokázal majstrovsky vyjadriť jemnosť pokožky a svalov. Ráz Praxitelových sôch je len zdanlivo realistický - svoje modely pretváral v úsilí nájsť vzor ideálnej krásy. Pôvodné Praxitelove sochy boli namaľované jasnými farbami. Túto dokončovaciu prácu zveroval slávnemu maliarovi Nikiasovi, z ktorého maliarskeho diela sa, žiaľ, nič nezachovalo.

Afrodita z Knidu a Fryné
K najslávnejším Praxitelovým dielam patrí Afrodita z Knidu, známa v rímskej ére aj ako Venus Pudica - cudná Venuša, pretože si pravou rukou zakrýva lono. Socha sa preslávila z niekoľkých dôvodov. Bola mimoriadne krásna a zrejme išlo o prvú sochu v histórii, ktorá stvárňuje úplne nahú grécku bohyňu. Dovtedy bola v Grécku nahota sôch bohýň tabu. Toto dielo si u Praxitela objednali obyvatelia gréckeho ostrova Kos. Sochár údajne vytvoril dve verzie - jednu úplne zahalenú bohyňu, druhú úplne obnaženú. Šokovaní obyvatelia Kosu odmietli akt Afrodity a zaplatili iba za zahalenú verziu. Akt vraj zakúpili občania mesta Knidos na území dnešnej Anatólie a vystavili sochu v svätyni pod holým nebom tak, aby ju bolo možné vidieť zo všetkých strán. To prispelo k Praxitelovej sláve. Do dnešnej doby sa zachovalo niekoľko replík Afrodity z Knidu. Ako model údajne stála Praxitelova milenka Fryné. Hetéra známa krásou bola v Aténach súdená za bezbožníctvo. Obhajca však presvedčil sudcu, aby Fryné dali milosť. Dosiahol to vraj tak, že z nej pred tribunálom náhle strhol tuniku. Sudcovia Fryné zbavili viny, pretože ich obmäkčila nádhera jej tela.

Fotografia:
Afrodita z Knidu.