Sobota 23. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Investícia desaťročia

Ešte raz na tému širokorozchodná železnica

Peter Jánošík

Rozšírením Európskej únie a otvorením medzinárodného trhu sa postupne zvyšuje aj obrat tovaru. Ten sa prevažne prepravuje námornou dopravou kontajnerovými loďami. Prístavy sú však čoraz preťaženejšie, a tak odborníci nástojčivo hľadajú iné riešenia.

Odľahčiť prístavy, a tým aj skrátiť dodaciu lehotu, by pomohlo väčšie využitie železníc. Ako sme už písali v decembrovom vydaní Extra plus, jedným z možných riešení je výstavba širokorozchodnej železnice z Košíc do Viedne. Zlepšilo by sa spojenie strednej Európy so Spoločenstvom nezávislých štátov a Áziou a zároveň by sa vytvorila alternatíva námornej doprave cez Suezský prieplav, ktorý najnovšie ohrozujú piráti.

Eurázijská sieť
Projekt predĺženia širokorozchodnej železnice zvýši stupeň integrácie prepravných infraštruktúr všetkých zúčastnených krajín. Vznikne silná logistická sieť umožňujúca rýchly rozvoj medzinárodného obchodu v rámci celej Eurázie. To, že sa do nej zapojí aj Slovensko, nezmenší význam jednotlivých častí krajiny z hľadiska prepravných podmienok a kapacít, naopak, vzniknú nové podnety na rozvoj dopravných odvetví.
O uskutočnení tohto projektu sa diskutuje už dlhší čas. Názory na jeho efektivitu sú nejednoznačné. Slovenská vláda však jednoznačne deklaruje záujem širokorozchodnú trať vybudovať. V polovici februára schválila návrh ministra dopravy Ľubomíra Vážneho na participáciu Slovenska na príprave projektu. Materiál obsahuje požiadavku na preukázanie ekonomickej rentability a návratnosť vložených investícií, pričom sa budú hľadať zdroje na financovanie projektu tak, aby nebol zaťažený slovenský štátny rozpočet. Okrem predĺženia širokorozchodnej železnice Košice - Bratislava - Viedeň by sa malo vybudovať aj logistické centrum. Vládny kabinet zároveň schválil vstup Železníc Slovenskej republiky do spoločného podniku so železničnými spoločnosťami z Ruska, Ukrajiny a Rakúska. V súvislosti s prípravnými prácami vláda tiež rozhodla o zriadení príslušnej manažérskej skupiny na prípravu a realizáciu širokorozchodnej železnice zo štatutárnych zástupcov zainteresovaných rezortov a železničných podnikov. Projektová štúdia by mala byť skončená v júni tohto roka.

Ľudia o prácu neprídu
Myšlienka širokorozchodného železničného prepojenia vznikla v Rusku. To má záujem spojiť širokorozchodnú železnicu aj s Transsibírskou magistrálou. Svoj zámer prerokovalo s okolitými krajinami - Rakúskom, Maďarskom, Poľskom, Nemeckom a Slovenskom. Premiér Robert Fico ocenil záujem Ruských železníc o spoluprácu s výrobcom železničných nákladných vagónov Tatravagónka, a. s., Poprad. Zdôraznil, že akýkoľvek projekt, ktorý sa bude u nás realizovať v oblasti infraštruktúry, musí brať ohľad na záujmy Slovenska, pokiaľ ide o aktivity nákladného dopravcu Železničná spoločnosť Cargo Slovakia. V čase hospodárskej krízy je najlepším riešením pristupovať k významným projektom v oblasti infraštruktúry, predovšetkým dopravného charakteru.
Okrem prípravy širokorozchodnej trate sa postupne rozbieha projekt nedávno otvoreného prekladiska kontajnerov Dobrá v okrese Trebišov. Terminál Dobrá môže ročne zabezpečiť prekládku až 20-tisíc kontajnerov. Železničné prekladisko sypkých materiálov v Čiernej nad Tisou s takmer tritisíc pracovníkmi bude podľa ministra dopravy Ľubomíra Vážneho fungovať aj v prípade výstavby širokorozchodnej železnice. Dokonca sa ešte viac rozvinú tovarové toky cez Čiernu nad Tisou, takže ľudia neprídu o prácu. Terminál v Čiernej nad Tisou je totiž zameraný na prekládku sypkých materiálov. Ďalšie terminály, ktoré majú na tejto trase vzniknúť, budú prekladať kusové materiály. Ani Viedeň, ani Bratislava totiž z ekologického hľadiska nepripustia budovanie prekladiska sypkých materiálov. Slovensko sa chystá investovať do Čiernej nad Tisou zhruba 20 miliónov eur na modernizáciu prekladiska a zvýšenie jeho kapacity.
Širokorozchodná železničná trať do Viedne by sa mohla začať stavať už v roku 2010. Slovensko má tak možnosť stať sa jedným z najdôležitejších dopravných koridorov v Európe.

Fotografia:
Premiér Robert Fico a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny po februárovom rokovaní o širokorozchodnej železnici so šéfom Ruských železníc Vladimirom Jakuninom.