Sobota 23. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Bez komentára...

Slovenčina vôbec nie je chudobný jazyk. Opak začali tvrdiť niektorí prekladatelia len preto, že vlastný jazyk nepoznajú. Dnešní Slováci už poriadne po slovensky ani nevedia. Na mnohé pôvodné výrazy a označenia sa medzitým celkom zabudlo. Dokonca aj teraz intelektuáli kritizujú staré výrazy, označujú ich za anachronizmy, a tak jazyk čoraz viac ochudobňujú. Mnohí slovenskí jazykovedci sú vlastne Česi, ktorí k nám prišli preto, lebo doma nemohli získať významnejšie postavenie. A teraz u nás predstavujú „škodnú". Ale hlavnou príčinou toho úpadku jazyka je predovšetkým to, že cudzia aristokracia posledných tisíc rokov nedopriala Slovákom (Európanom) vzdelanie. Zabraňovala ľudu naučiť sa písať a čítať. Tak sa naše jazyky stále viac ochudobňovali. V cviku zostávala len hovorová reč. Je smutný fakt, že v zotročovaní domáceho obyvateľstva cudzími pánmi im neraz usilovne pomáhalo kresťanské duchovenstvo.

Z čitateľskej diskusie na portáli www.prop.sk