Sobota 23. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Euroskepticizmus na vzostupe

Rudolf Pučík

Vstupom do EÚ Slovensko deklarovalo svoj záujem o hospodárske zjednocovanie Európy. Postupne sa strácajú aj virtuálne hranice medzi jednotlivými členskými štátmi. Voľný pohyb pracovných síl umožní mnohým ľuďom uplatniť svoje odborné znalosti nielen doma, ale aj v zahraničí. V súvislosti s týmto trendom začnú ľudia absorbovať kultúru a zvyklosti iných krajín oveľa viac, ako to bolo kedykoľvek predtým. Tu si však musíme uvedomiť, že kultúrne zjednotenie Európy a snahy mnohých liberálov pretvoriť ju na svetovú mocnosť, ktorá by v politike vystupovala ako unifikovaný celok, sú evidentne nereálne.
Európa tak, ako ju poznáme dnes, stále existuje na princípe suverénnych národných štátov. Mnohé z týchto štátov datujú svoju existenciu už po rozpade Rímskej ríše, ktorá bola jedným z prvých mnohonárodnostných štátov. Významným faktorom, ktorý bol príčinou pádu tejto mocnosti, bola práve rozdielnosť v kultúre a v tradíciách jednotlivých národov, ktoré ju tvorili. V dnešnej Európe, poznačenej trendmi smerujúcimi k unifikovanému euroštátu, preto narastá skepticizmus v otázke výhod EÚ. Nahovárať si, že Nemci, Francúzi, Angličania alebo Španieli sa v budúcnosti budú primárne nazývať Európanmi a až v druhom rade sa budú predstavovať vlastnou národnosťou, je naivné. Ich dejiny sú prepletené nitkami vzájomných nezhôd a sporov, ale aj krvavých konfliktov. Každý jeden z uvedených národov o sebe s pýchou tvrdí, že je historicky dominantným národom Európy, a to najmä preto, že sú hrdí na svoju minulosť, nedajú dopustiť na svoje kultúrne hodnoty, ktoré nenásilne, ale efektívne podsúvajú okolitým krajinám.
V súčasnosti, keď sa rúcajú duchovné a morálne hodnoty, je nevyhnutné opierať sa o dedičstvo našich predkov a nestratiť svoju pravú tvár. Na zachovanie tohto dedičstva je však nevyhnutné presadzovať a obhajovať naše národné záujmy pred celou Európou presne tak, ako to bude musieť robiť každý štát, ak nebude chcieť prísť o svoju identitu. Po vstupe Slovenska do EÚ sú preto úlohy a politické ciele Slovenskej národnej strany nenahraditeľné, budú vždy verejne deklarované a zrozumiteľné celému národu.