Nedeľa 24. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Foto: Ladislav LesayFoto: Ladislav Lesay

Šanca pre Novú demokraciu

Eva Zelenayová

Na Slovensku nemáme nedostatok politických strán, no ich kvantita ešte neznamená, že občan si má z čoho vybrať. Až okolo 14 percent voličov nemá záujem voliť a približne 18 percent je nerozhodnutých, také sú dlhodobé výsledky prieskumov verejnej mienky. Zmeniť by to chcela Nová demokracia, strana, ktorú pred jej ustanovujúcim snemom predstavil poslanec NR SR Tibor Mikuš. Zaujal myšlienkou, že všetko dávno zabudnuté sa stáva novým. A čo je na Slovensku dávno zabudnuté? Občan! Ten je podľa novej strany nositeľom slobody v ústavnom zväzku so štátom, občan je predpokladom spoločenského a ekonomického rastu. A práve občan je víziou Novej demokracie pre rozvoj Slovenska. Strana má ambiciózny plán - vzbudiť u občanov záujem o veci verejné hoci aj tým, že povie dosť krátkodobým a odľudšteným koncepciám rozvoja Slovenskej republiky. „Vyzdvihnime pocit národnej spolupatričnosti, ľudskej solidarity a občianskej súdržnosti," píše sa okrem iného v programe Novej demokracie. Politické princípy Novej demokracie kreujú skúsenosť Tibora Mikuša z regionálnej politiky a strana sa chce opierať o silu regiónov. Aj preto mikušovci navrhujú väčšinový volebný systém a dvojkomorový parlament. Posledné slovo však bude mať občan. Ten rozhodne, či Nová demokracia v nasledujúcich voľbách prekročí prah parlamentu a či sa stane relevantnou politickou silou. Šance má: znudený volič čaká na zmenu.