Sobota 23. september 2023

extra plus

Marec 2009

Aktuálne číslo

Foto: SITAFoto: SITA

Vyhral tabakový priemysel

Katarína Tóthová

Parlament prijal novelu zákona o ochrane nefajčiarov, no viacerí s ňou nie sú spokojní. Patrím medzi nich preto, že úprava je polovičatá. Oceniť možno zákaz predaja tabakových výrobkov v automatoch, aby sa k nim nemohli nekontrolovane dostať osoby do 18 rokov, ale doslova polovičatým riešením je úprava fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania. Pre nefajčiarov musí byť vyhradených minimálne 50 percent stavebne oddelenej plochy, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia. Fajčenie v baroch a pohostinstvách, v ktorých sa nepodávajú potraviny, novela zákona nezakazuje, čo je zhoršenie situácie.
Ako vyplýva zo štúdie nezávislej agentúry pre prieskum trhu Synovate, až 79 percent Slovákov podporuje zákaz fajčenia na verejných miestach, akými sú reštaurácie bary a iné spoločenské priestory. Za úplný zákaz fajčenia v priestoroch, kde sa podávajú jedlá a nápoje, sa vyslovil aj Zväz hotelov a reštaurácií na Slovensku. Ten zároveň upozorňuje na náročnosť investičných riešení v prípade stavebných úprav na fajčiarsku a nefajčiarsku časť. Ak teda väčšina obyvateľstva, a aj tá časť spoločnosti, ktorá zastupuje podniky spoločného stravovania, je za úplný zákaz fajčenia, potom polovičatá právna úprava nereprezentuje názory tých, od ktorých je zákonodarná moc odvodená.
Ochrana nefajčiarov je na programe dňa aj v Európskom parlamente. Brusel preferuje absolútny zákaz fajčenia v zariadeniach verejného stravovania, na pracoviskách a verejných priestoroch v krajinách EÚ. S úplným zákazom fajčenia v hoteloch, reštauráciách a baroch sa stotožnili vo svojej legislatíve od roku 2004 také krajiny ako Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Írsko, Rakúsko a Slovinsko. Je veľmi pravdepodobné, že o dva-tri roky k úplnému zákazu na základe pripravovaného odporučenia EÚ pristúpi aj Slovensko a majitelia reštaurácií budú musieť búrať deliace priečky. Ochranu nefajčiarov sme mohli vyriešiť v súlade s celosvetovým trendom už prijatím tejto novely. S touto argumentáciou som však na februárovom zasadnutí parlamentu, žiaľ, neuspela. Nepomohla ani internetová petícia občanov za úplný zákaz fajčenia v zariadeniach verejného stravovania. Vyhral tabakový priemysel. Na Slovensku sme zatiaľ nenabrali odvahu na zavedenie úplného zákazu fajčenia v reštauráciách.


Podľa novely protifajčiarskeho zákona budú musieť majitelia zariadení spoločného stravovania, kde sa podávajú pokrmy, do septembra tohto roka vybudovať stavebne oddelené nefajčiarske časti. V prípade, že sa majitelia nerozhodnú pre stavebné úpravy, musia zaviesť v takýchto zariadeniach úplný zákaz fajčenia. S výnimkou vybudovania častí pre nefajčiarov bude novela účinná od 1. apríla.
TASR