Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Jún 2013

Aktuálne číslo

Foto: archívFoto: archív

Jadro má na Slovensku budúcnosť

Vláda rokuje s ruským Rosatomom o výstavbe novej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

Erika Lehotszká

Po tragédii v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima pesimisti predpovedali, že atómová energetika v celkovej energetickej bilancii vo svete výrazne poklesne.

Napriek tomu, že niektoré európske štáty atómový segment vylúčili zo svojho energetického potenciálu, mnohé krajiny vidia v jadrových elektrárňach energetickú budúcnosť. 

Medzinárodná atómová agentúra tvrdí, že podiel atómovej energetiky v celosvetovej výrobe elektrickej energie sa v najbližšom štvrťstoročí zvýši o 70 percent, lebo svet si uvedomuje, že jadrové elektrárne majú zo všetkých druhov priemyselných elektrární najlepšie ekonomické parametre a predstavujú ekologicky najčistejší spôsob získavania elektrickej energie.

Nezmyselný záväzok
Pred vstupom do Európskej únie vláda Mikuláša Dzurindu prijala nezmyselný záväzok, že odstaví dva bezpečne fungujúce jadrové bloky v Jaslovských Bohuniciach, čo malo za následok, že sme museli dovážať vyše 20 percent elektrickej energie zo zahraničia.

Fínsky jadrový expert Jukka Laaksonen na margo uzatvorenia dvoch blokov JE v Jaslovských Bohuniciach nedávno v interview uviedol, že slovenská vláda sa vtedy vzdala týchto blokov príliš ľahko, že „v nijakom prípade nešlo o technologický, ale čisto politický problém". 

Aj experti z Nemecka, Francúzska a Veľkej Británie priznali, že to bolo chybné rozhodnutie. Mlieko však už bolo rozliate a Slovensko sa stalo z vývozcu dovozcom elektrickej energie.

V súčasnosti u nás pracujú štyri jadrové bloky: dva v Jaslovských Bohuniciach a dva moderné ruské bloky VVER 440/V-213 v Mochovciach, ktoré podľa medzinárodných expertných tímov spĺňajú všetky medzinárodné štandardy a majú mimoriadne vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti a spoľahlivosti. 

Slovensko, Maďarsko, Fínsko, ale aj iné krajiny majú s jadrovými elektrárňami tohto typu veľmi dobré skúsenosti, preto je prirodzené, že kabinet Roberta Fica v apríli tohto roka poveril ministra hospodárstva Tomáša Malatinského rokovať s ruským energetickým gigantom Rosatomom o podmienkach výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. 

Pracovná skupina vytvorená ministerstvom bude analyzovať naše hospodárske a finančné možnosti poskytnúť podporu tomuto projektu.

Kompletný servis
Bezpečnosť atómových elektrární na Slovensku v poslednom čase spochybňovali najmä „odborníci" z Greenpeace, ktorí problematiku atómovej energetiky zjavne ovládajú na úrovni poznania funkcie úspornej žiarovky.

Vyjadrenie riaditeľa Atómových elektrární Mochovce Ing. Jozefa Valacha o bezpečnostných parametroch ruských jadrových elektrární je jednoznačné: „Spoľahlivosť a nízky vplyv na životné prostredie jadrovej elektrárne VVER 440/213 sa dá dokumentovať na vybraných spoľahlivostných a bezpečnostných ukazovateľoch, získaných počas prevádzky JE V-2 v Jaslovských Bohuniciach. 

Sú lepšie ako priemerné hodnoty v USA, Francúzsku, prípadne Japonsku. Výrazne nízky je najmä počet udalostí, klasifikovaných podľa medzinárodnej škály INES stupňom 1."

V jadrových elektrárňach platí medzinárodná klasifikácia udalostí, ktorá podľa MAAE obsahuje 7 stupňov, pričom v rámci tejto škály neboli počas niekoľkých desaťročí prevádzky našich jadrových elektrární hlásené udalosti vyššieho stupňa ako jeden. Také bezpečnostné parametre dosahujú len najspoľahlivejšie atómové elektrárne na svete.

Každý jadrový blok Atómovej elektrárne Mochovce vyrobí za rok vyše 3 000 GWh elektrickej energie. Po dostavbe tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach a vybudovaní novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach výroba elektrickej energie stúpne natoľko, že ju budeme môcť vyvážať, čo bude mať veľký národohospodársky význam pre energetickú bezpečnosť štátu.

Za účasť ruského investora v slovenskej jadrovej energetike hovorí nielen robustný dizajn nových ruských reaktorov a ich vysoký bezpečnostný štandard, ale aj to, že Slovenskej republike odpadnú problémy so spracovaním a ukladaním jadrového odpadu, že výstavba s účasťouRosatomu by zahrnula všetky dodávky a služby spojené s uvedením do prevádzky. Podľa štúdie realizovateľnosti nová jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach môže mať výkon až 2 400 megawattov.

Fotografia:
Piaty blok atómky v Jaslovských Bohuniciach má stáť 117 miliónov eur a má byť dokončený do roku 2025.