Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Jún 2013

Aktuálne číslo

Foto: TASR/APFoto: TASR/AP

Neviditeľná tyrania

Zatiaľ čo zisky menšiny rastú, príjmy väčšiny klesajú

Eva Zelenayová

Nastoľuje sa nová neviditeľná tyrania, povedal vo svojom nedávnom príhovore pápež František. Otvoril tak veľmi aktuálnu tému sužujúcu dnešnú globálnu spoločnosť.

Spoločnosť jednoducho vyjadrenú pomerom 1:99. Inými slovami - jedno percento bohatých ku 99 percentám chudobných. 

Bolo len otázkou času, kedy najvyššia autorita katolíckej cirkvi zaujme stanovisko k prehlbujúcej sa chudobe väčšiny obyvateľstva sveta a neúmerným ziskom úzkej skupiny ľudí. Napokon, aj v minulosti vyjadrovala svoje názory na sociálny status ľudí, ibaže väčšinou až v pápežských encyklikách.

Bez ľudskej tváre
„V takzvaných bohatých krajinách pribúdajú patológie s psychologickými dôsledkami, srdce mnohých ľudí zachvacuje strach a zúfalstvo, zmenšuje sa radosť zo života, zatiaľ čo násilie a nemravnosť rastú. 

Chudoba je čoraz zjavnejšia. Ľudia bojujú o prežitie, no prežívanie často nie je dôstojné," povedal pápež a za jednu z príčin tejto situácie označil vzťah, ktorý sme si vytvorili k peniazom.

Podľa neho akceptujeme, že peniaze ovládajú nás i našu spoločnosť. „Vytvorili sme si nové idoly. Starozákonné zbožňovanie zlatého teľaťa dnes ilustruje nový neľútostný jav - fetišizmus peňazí a diktatúra ekonómie, ktorá nemá ľudskú tvár a nesleduje ľudský účel."

Finančník a filantrop(?) George Soros má však diametrálne odlišný názor. V jednej zo svojich kníh Kríza globálneho kapitalizmu sa usiluje presvedčiť čitateľa, že vek dominancie externej božskej a pozemskej autority a s tým súvisiaci hodnotový systém sa prežil.

 Hľadá inú univerzálnu hodnotu pre všetkých ľudí na svete a nachádza ju v peniazoch.

V knižke Vek omylnosti je už praktickejší. Že by v mene svojej novej univerzálnej hodnoty zakladá po svete svoje nadácie? A podporuje disidentské organizácie ako Charta 77 v Česko-Slovensku, Solidarita v Poľsku či Židovských odmietačov v Sovietskom zväze.

„Pôsobil som v Helsinskom výbore - predchodcovi Výboru pre ľudské práva. Ponúkol som disidentským intelektuálom z východnej Európy štipendiá v Spojených štátoch..." napísal v spomenutej knižke. Angažoval sa v Juhoafrickej republike, Číne aj v Sovietskom zväze.

Z niektorých krajín ho vykázali ako nežiaducu osobu, na Slovensku však pôsobí dodnes. Predsedníčkou jeho Nadácie otvorenej spoločnosti bola aj bývalá premiérka Iveta Radičová.

Soros investuje do ľudí, od ktorých potom získava informácie o dianí v štáte. Jeho filantropia sa mu vypláca, no mnohé štáty na ňu doplatili. Sovietskych vedcov korumpoval s cieľom zachovania a reformy sovietskej vedy. Stálo ho to sto miliónov dolárov...

Spotrebný statok
Na Slovensku mal Soros bezkonkurenčné postavenie. Prezident Michal Kováč ho v roku 1993 prijal mimo protokolu, jeho prednášky navštevovali mladí i starí. Hovoril o demokracii, o otvorenej spoločnosti, zabudol však povedať, čo je cieľom jeho politického zámeru.

Ten definoval až v spomínanej knižke Vek omylnosti: „Svoj cieľ môžem definovať ako globálnu otvorenú spoločnosť. Usilujem sa oň v dvoch rovinách. Jedna sa týka svetového poriadku, druhá poriadku vládnuceho v jednotlivých krajinách."

Poriadok vytvorený na základe uznávania jedinej hodnoty - peňazí, priviedol na svet hlbokú antropologickú krízu. „Úplne sme popreli prvenstvo človeka," povedal pápež pred novými veľvyslancami.

„A čo je horšie - každá ľudská bytosť je považovaná za spotrebný statok, ktorý je možné využiť a potom odhodiť. Zaviedli sme kultúru, ktorá sa zbavuje nepotrebného odpadu. S týmto myšlienkovým posunom sa stretávame v individuálnej i spoločenskej rovine.

Vyraďovacia kultúra je uprednostňovaná, pričom solidarita - poklad chudobných - sa často považuje za kontraproduktívnu. Odporuje totiž racionalite financií a ekonomiky. Zatiaľ čo zisky menšiny exponenciálne rastú, príjmy väčšiny klesajú.

Táto nerovnováha má pôvod v ideológiách, ktoré podporujú absolútnu nezávislosť trhu a finančné špekulácie, pričom bráni štátom v ich práve na kontrolu. 

Nastoľuje sa nová neviditeľná tyrania, ktorá je niekedy virtuálna. Táto krutovláda jednostranne a bez možnosti nápravy vnucuje svoje zákony a pravidlá."

Morálka prekáža a ohrozuje
Vôľa ovládať a vlastniť nepozná hranice, skonštatoval pápež. Upozornil, že za týmto postojom sa skrýva odmietanie morálky, Boha. „Morálka, rovnako ako solidarita, prekáža a obťažuje. 

Pôsobí nevhodne, pretože je príliš ľudská, relativizuje majetok a moc, zároveň však ohrozuje, lebo odmieta manipuláciu s človekom a jeho podriadenosť. Etika totiž privádza k Bohu, ktorý stojí mimo trhovej kategórie."

Studená vojna vyvrcholila pádom režimu a v mnohých krajinách už existovali zárodky budúceho zotročenia - peniazmi.

Nie náhodou sa Slovensko objavuje medzi najskorumpovanejšími krajinami Európy. Slováci podľahli dlho nedosiahnuteľnému fetišu - peniazom. 

Niektorí pre ne neváhajú zradiť seba, vlastné svedomie. Zrádzajú rodiny, strany aj národ. Nikdy v minulosti nedosahoval egoizmus také rozmery ako dnes.

Pápež vyzval finančných odborníkov a vlády štátov, aby sa zamysleli nad slovami sv. Jána Zlatoústeho: „Nepodeliť sa s chudobnými o svoj majetok znamená okrádať ich a brať im život." Bude to stačiť?

Fotografia:
Nepodeliť sa s chudobnými o svoj majetok, znamená okrádať ich a brať im život, upozorňuje pápež František.