Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Jún 2013

Aktuálne číslo

Res publica

Peter Jánošík

Nebyť rómskej populácie by nezamestnanosť na Slovensku podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera predstavovala sedem percent. V súčasnosti je však dvojnásobná.

Možno za tým hľadať najmä nízku vzdelanostnú úroveň a zároveň absenciu pracovných návykov Rómov. Ministerstvo má vraj program, ako túto situáciu zlepšiť - plánuje pre nich štyri dni v týždni komunálnej práce a jeden deň školenia.

O efektívnosti takého opatrenia však možno pochybovať. Ceny skupinových vzdelávacích kurzov sa pohybujú na úrovni niekoľko stotisíc eur, pozitívny výsledok v oblasti zvyšovania kvalifikácie či zlepšení pracovných návykov našich rómskych spoluobčanov však nepriniesol ani jeden.

Výhody z takých projektov majú len dodávateľské firmy. Hádam nikoho neprekvapí, že v okresoch s vysokým počtom rómskeho obyvateľstva je vyššia nezamestnanosť. Slovensko z dôvodu ich takmer stopercentnej nezamestnanosti stráca ročne miliardy eur.

Pritom šanca na pozitívnu zmenu je mizivá, keďže sa odmietajú spôsobom života priblížiť väčšinovej populácii. Kým im budeme niečo nanucovať, zmeny sa nedočkáme. Snažiť sa musia oni.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák sa vyjadril, že jeho úsilím je nájsť spravodlivý systém riešenia tejto problematiky. Zdá sa však, že existujúci systém našim Rómom vyhovuje a je z ich pohľadu najspravodlivejší.

Preto sa na tento problém treba pozerať reálne. S názormi, že je to ťažko skúšané etnikum, ktoré bolo v minulosti zvyknuté kočovať a dnes ho nútime pracovať, možno len ťažko súhlasiť. Najmä, keď s takou samozrejmosťou poberajú od štátu sociálne výhody.

A pri slovách, že veľa detí majú z náboženského presvedčenia, sa dá iba pousmiať. S neprispôsobivými spoluobčanmi máme zväčša negatívne skúsenosti. Dočkáme sa raz aj tých pozitívnych?