Štvrtok 22. február 2024

extra plus

Jún 2013

Aktuálne číslo

Vizualizácia: archívVizualizácia: archív

Osud skrytý vo hviezdach

Astrológiu považovali za kľúč k odhaleniu budúcnosti, ale aj charakteru človeka

Zuzana Makovská

Kto z nás by nechcel nahliadnuť do budúcnosti a zistiť, čo mu sudičky nachystali do vienka?

O ľudskej zvedavosti svedčí aj veľká popularita horoskopov, prinášajúcich predpovede, čo nás čaká a zaručene neminie. Ich tvorbou sa zaoberá astrológia. Hoci ju dnes nezaraďujeme medzi seriózne vedy, kedysi si ju veľmi vážili.

Začiatky astrológie, ktorá sa snaží nájsť vzťahy a súvislosti medzi postavením nebeských telies a ľudskými osudmi, siahajú do staroveku. Jej korene treba vraj hľadať v Indii v polovici 7. tisícročia pred Kristom.

Posolstvo bohov
Postupne sa rozvinula u všetkých starých civilizácií. Mimoriadnej popularite sa tešila v Oriente, celom arabskom svete aj v Egypte. Sumeri sa na astrológov pozerali ako na kňazov - vo hviezdach totiž hľadali posolstvo bohov, ktoré vysvetľovali a potom odovzdávali ľuďom.

Učenci sa z nich stali až v antickom období. Astrológia bola tesne spojená s matematikou a slúžila na náročné výpočty pohybu hviezd, čo umožnilo zostavovať horoskopy.

V Európe však záujem o astrológiu nebol vždy rovnako veľký. Stredovek priniesol konflikty s katolíckou cirkvou, pre ktorú to boli iba pohanské praktiky a astrológov vyhlasovala za ovládaných diablom.

Okrem exkomunikovania z cirkvi im hrozilo aj upálenie. Časy sa zmenili k lepšiemu až v období renesancie, keď sa astrológii venovalo dokonca niekoľko pápežov. Astrológovia mali svoje miesto na kráľovských dvoroch a panovníci si od nich nechávali radiť vo všetkých dôležitých otázkach.

Ich najväčším mecenášom bol cisár Rudolf II., u ktorého boli vítaní všetci, čo sa zaoberali okultnými vedami. K najvýznamnejším astrológom všetkých čias nesporne patrí Michel Nostradamus, ktorého zakódované proroctvá sú dodnes predmetom obrovského záujmu.

V tých časoch sa však astrológia neohraničovala iba predpovedaním budúcnosti. Bola prepojená nielen s alchýmiou a mágiou, ale aj s lekárskou vedou. 

Takí významní učenci ako Galileo Galilei alebo Tycho de Brahe sa považovali skôr za astrológov ako astronómov a mnohé astrologické poznatky položili základy modernej astronómie, ktorá sa na prelome 16. a 17. storočia vyčlenila z astrológie ako samostatná veda.

Od vedy k šarlatánstvu
Karta sa opäť obrátila v 17. storočí, keď Descartes definoval základy modernej vedy. Tá mala stáť na princípoch príčin a následkov, a keďže to pre astrológiu neplatí, stratila svoje miesto medzi náukami. Vyhlásili ju za šarlatánstvo a francúzskych astrológov v roku 1666 vylúčili z akadémie vied.

V období osvietenstva a rozmachu prírodných vied postupne prešla do uzatvorených slobodomurárskych lóží. Ich steny opustila až v 20. storočí, keď dosiahla doslova ľudovú popularitu.

Astrológia spočíva v určovaní vplyvu nebeských telies na ľudské osudy aj udalosti vo svete. Oblohu delí na dvanásť obdĺžnikov - znamení zvieratníka a na základe pohybu telies slnečnej sústavy na pozadí jednotlivých znamení vypracúva horoskopy.

Z hľadiska predpovedania osudu človeka je najdôležitejšie slnečné znamenie - určovalo sa podľa toho, na ktorom z obdĺžnikov patriacich jednotlivým znameniam sa v momente narodenia človeka nachádzalo Slnko. 

Na zostavenie horoskopu sa v súčasnosti používajú astronomické tabuľky, z ktorých možno zistiť pozície jednotlivých planét v určitý deň. Treba však prerátať miestny čas na hviezdny, pretože na rôznych miestach na Zemi je v tom istom okamihu rôzny čas.

Astrológiu považovali za kľúč k odhaleniu osudu, ale aj charakteru človeka, keďže jednotlivým znameniam zverokruhu sa pripisujú určité povahové vlastnosti. Hoci ju od 20. storočia vedci označujú za pseudovedu, nestratila na popularite, práve naopak.

Dodnes jej dôveruje približne polovica ľudstva. Niektorí ľudia neurobia nijaké dôležité rozhodnutie bez toho, aby sa neporadili s astrológom. Výnimkou nie sú politici, herci či speváci.

Svoju dôveru v „znalcov hviezd" vysvetľujú zvyčajne vysokou pravdepodobnosťou ich predpovedí. Ide len o náhodu, alebo je osud každého z nás skutočne skrytý vo hviezdach?